MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov z krajín mimo EÚ

PRÁVNE PORADENSTVO

Poskytujeme bezplatné právne poradenstvo určené pre cudzincov z krajín mimo EÚ

Čítať ďalej

PRACOVNÉ PORADENSTVO

Pomôžeme vám pri hľadaní práce, zostavení CV a pri posúdení zručností a kvalifikácie

Čítať ďalej

KURZY A VZDELÁVANIE

Navštívte bezplatné kurzy slovenského jazyka, získajte príspevok na vzdelávací kurz

Čítať ďalej

SPOLUPRÁCA S KOMUNITAMI

Podporujeme medzikultúrny 
dialóg a komunitný život
migrantov

Čítať ďalej

COVID-19: opatrenia a dôležité informácie - Priebežne aktualizované! COVID-19: opatrenia a dôležité informácie - Priebežne aktualizované! DÔLEŽITÉ: Prijaté zmeny v zákone o pobyte cudzincov Hranice Cudzinecká polícia / pobyt na Slovensku Zamestnanie Podnikatelia NOVÉ: Karanténne opatrenia Ďalšie opatrenia Sociálna poisťovňa Školstvo Dôležité kontakty a užitočné odkazy    Hranice Cudzinci, ktorí počas...
Zmena od 1. októbra: zahraniční živnostníci sa už nezapisujú do obchodného registra Zmena od 1. októbra: zahraniční živnostníci sa už nezapisujú do obchodného registra Od 1. 10. 2020 sa už zahraničné fyzické osoby nezapisujú do obchodného registra. Oprávnenie zahraničnej fyzickej osoby (osoby, ktorá nemá na Slovensku trvalý pobyt) podnikať na území Slovenska vznikne ku dňu vzniku živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia,...
Pozor zmena výšky životného minima od 1. júla 2020 Pozor zmena výšky životného minima od 1. júla 2020 Od 1. júla 2020 sa mení výška životného minima zo sumy 210,20 EUR na sumu 214,83 EUR. Pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky musí byť pri žiadosti o pobyt finančne zabezpečený najmenej vo výške životného minima na každý mesiac pobytu (od 1. júla 2020 sumou 214,83 EUR/m...
COVID-19 : Skončenie pracovného pomeru a súvisiace otázky COVID-19 : Skončenie pracovného pomeru a súvisiace otázky Skončenie pracovného pomeru a súvisiace otázky  Pracovný pomer je možné skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe. Pracovný pomer na dobu určitú sa skončí aj uplynutím dohodnutej doby. Pracovný pomer cudzinca sa skončí takti...

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                   PON, UT, ŠTV, PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračného informačné centrum IOM poskytuje až do odvolania osobné konzultácie  len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie.

ďalšie služby