Vytlačiť túto stránku

Vitajte na Slovensku 2019

04. november 2019 In Brožúry

Nové vydanie  brožúry Migračného informačného centra IOM Vitajte na Slovensku 2019 vám ponúka stručný prehľad základných informácií o Slovensku. Nájdete v nej praktické rady, ale aj upozornenia na povinnosti, ktoré vám vyplývajú z právneho poriadku SR.

Brožúra obsahuje aktualizované  informácie o pobyte a zamestnávaní cudzincov, vzdelávacom systéme, zdravotnej starostlivosti, sociálnom zabezpečení a ďalších dôležitých oblastiach života na Slovensku.

Táto publikácia obsahuje informácie, ktoré sa priebežne menia. Aktuálnosť informácií si overte v Migračnom informačnom centre IOM.

Brožúra je k dispozícii v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku.

Naposledy zmenené utorok, 27 október 2020 16:09