MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Informácie a pomoc v súvislosti s irregulárnou migráciou Informácie a pomoc v súvislosti s irregulárnou migráciou Vstup a pobyt na Slovensku bez potrebného povolenia Ak ste na Slovensko vstúpili bez povolenia (bez platného víza alebo povolenia na pobyt a zároveň nie ste od vízovej povinnosti oslobodený),...
المعلومات والارشادات المتعلقة بالهجرة غير النظامية المعلومات والارشادات المتعلقة بالهجرة غير النظامية الدخول والإقامة في سلوفاكيا دون تصاريح إضافية إذا دخلت سلوفاكيا بدون تصريح (بدون تأشيرة صالحة أو تصريح إقامة ساري...
POZOR: Mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ochorením COVID-19 je odvolaná od 15. septembra 2023 POZOR: Mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ochorením COVID-19 je odvolaná od 15. septembra 2023 Vláda Slovenskej republiky rozhodla, že mimoriadna situácia, ktorá bola vyhlásená dňa 11. marca 2020 v súvislosti s ochorením COVID-19, je odvolaná od 15. septembra 2023. Trvanie mimoriadnej...
Migračné informačné centrum IOM (MIC) poskytuje služby aj Slovákom vracajúcim sa zo zahraničia a ich rodinným príslušníkom Migračné informačné centrum IOM (MIC) poskytuje služby aj Slovákom vracajúcim sa zo zahraničia a ich rodinným príslušníkom Súčasťou aktivít MIC v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je aj poskytovanie služieb pre slovenských navrátilcov (občanov SR, ktorí sa plánujú vrátiť alebo sa vrátili na...
Navštívte nové kancelárie MIC IOM Navštívte nové kancelárie MIC IOM Navštívte kancelárie Migračného informačného centra IOM (MIC) v 8 regionoch:      811 09 Bratislava, Slovakia     917 01 Trnava, Slovakia     949 01 Nitra, Slovakia     911 01 Trenčín,...
Informácie a pomoc v súvislosti s vojnou na Ukrajine Informácie a pomoc v súvislosti s vojnou na Ukrajine UA: Інформація і допомога - ситуація в Україні Vstup na územie SR • Po vstupe na územie SR • NOVÉ: Dočasné útočisko (najjednoduchší spôsob ochrany...
Інформація і допомога - ситуація в Україні Інформація і допомога - ситуація в Україні В'їзд на територію СР • Після в'їзду на територію СР • НОВА ІНФОРМАЦІЯ! Тимчасовий притулок (найпростіший ...
Komplexné informácie pre občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov Komplexné informácie pre občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov   Informácie v tomto článku sú určené občanom členského štátu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarskej konfederácie.   POBYT OBČANA EÚ Občan EÚ,...
Rozšírenie bezplatných služieb Rozšírenie bezplatných služieb   Migračné informačné centrum IOM (MIC) v rámci Plánu Obnovy Slovenskej Republiky poskytuje:   Podporu Migrantom:  Otvorené Kurzy Slovenského Jazyka  Právne Poradenstvo Sociálne a...
Zmena adresy MIC IOM v Košiciach Zmena adresy MIC IOM v Košiciach Kanceláriu Migračného Informačného Centra IOM v Košiciach nájdete od 1.12.2022 na novej adrese: Floriánska 19, 040 01 Košice, 2. poschodie. Cesta zo starej adresy (Poštová ul.) na Florián
COVID-19: opatrenia a dôležité informácie (priebežne aktualizované) COVID-19: opatrenia a dôležité informácie (priebežne aktualizované) DÔLEŽITÉ: 22. februára 2022 skončil núdzový stav, ktorý bol vyhlásený 25. novembra 2021. Mimoriadna situácia (krízová situácia) vyhlásená 11. marca 2020 stále trvá.  DÔLEŽITÉ...
Podcasty IOM Slovensko: rozhovory s ľuďmi z celého sveta Podcasty IOM Slovensko: rozhovory s ľuďmi z celého sveta V sérii podcastov Aj my sme tu doma spoznáte viaceré krajiny sveta v rozhovoroch s ľuďmi, ktorí sa v nich narodili a neskôr sa rozhodli žiť na Slovensku. Naši hostia vám predstavia Indiu,...
Pomáhame cudzincom na Slovensku od roku 2006 Pomáhame cudzincom na Slovensku od roku 2006 Za 15 rokov Migračné informačné centrum IOM pomohlo už 53-tisíc cudzincom.  Cudzinci prichádzajúci na Slovensko najčastejšie potrebujú pomôcť s prvými krokmi pri získaní povolenia na...
Zmena od 1. októbra: zahraniční živnostníci sa už nezapisujú do obchodného registra Zmena od 1. októbra: zahraniční živnostníci sa už nezapisujú do obchodného registra Od 1. 10. 2020 sa už zahraničné fyzické osoby nezapisujú do obchodného registra. Oprávnenie zahraničnej fyzickej osoby (osoby, ktorá nemá na Slovensku trvalý pobyt) podnikať na území Slovenska...
COVID-19 : Skončenie pracovného pomeru a súvisiace otázky COVID-19 : Skončenie pracovného pomeru a súvisiace otázky Skončenie pracovného pomeru a súvisiace otázky  Pracovný pomer je možné skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe. Pracovný pomer na dobu...
Čo potrebuješ vedieť ako študent s prechodným pobytom na Slovensku Čo potrebuješ vedieť ako študent s prechodným pobytom na Slovensku Migračné Informačné Centrum IOM pre Vás pripravilo novú informačnú kartu týkajúcu sa práv a povinností príslušníkov tretích krajín s prechodným pobytom na účel štúdia na Sloven...
Čo by ste mali vedieť pred podpisom pracovnej zmluvy Čo by ste mali vedieť pred podpisom pracovnej zmluvy Migračné Informačné Centrum IOM pre Vás pripravilo novú informačnú kartu týkajúcu sa upozornení pred podpisom pracovnej zmluvy na Slovensku. Nájdete tu praktické informácie o pracovnej...
Informácie o pobyte na území SR v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (Brexit) Informácie o pobyte na území SR v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (Brexit) Ak máte vy ako občan Spojeného kráľovstva alebo Váš rodinný príslušník ku dňu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie na území Slovenskej republiky registrovaný pobyt, ...
Od 1. januára 2019 zmeny (najmä) pri zamestnávaní cudzincov Od 1. januára 2019 zmeny (najmä) pri zamestnávaní cudzincov K 1.1 2019 bol novelizovaný zákon o službách zamestnanosti a zákon o pobyte cudzincov: Zoznam nedostatkových profesií sa bude aktualizovať častejšie, každý štvrťrok. Ústredie práce...
Novinka pri vyplácaní materskej Novinka pri vyplácaní materskej Od budúceho roka budú môcť rodičia poberať materskú dávku súbežne  Súčasná legislatívna úprava neumožňuje, aby matka aj otec poberali materskú dávku súbežne. Od budúceho roka však...
Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti za rok 2017 nižšou ako 5 %. Viac informácií...
Zmena zákona o pobyte cudzincov  - Podávanie žiadosti o pobyt Zmena zákona o pobyte cudzincov - Podávanie žiadosti o pobyt 1. mája 2018 nadobúda účinnosť novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá prináša niekoľko významných zmien týkajúcich sa podmienok na podávanie žiadostí o niektoré typy pobytov. Od 1....
Zmena zákona o pobyte cudzincov týkajúca sa jednotného povolenia na zamestnanie. Zmena zákona o pobyte cudzincov týkajúca sa jednotného povolenia na zamestnanie. Od 1. mája 2018 zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania cudzinca, musí na príslušný úrad práce nahlásiť voľné pracovné miesto najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti...
Zmena zákona o pobyte cudzincov – doklad o zabezpečení ubytovania Zmena zákona o pobyte cudzincov – doklad o zabezpečení ubytovania Od 1. mája 2018 už nebude potrebné cudzineckej polícii na preukázanie ubytovania predkladať originál listu vlastníctva. Na preukázania ubytovania postačí čestné vyhlásenie majiteľa /majiteľov...
Zmena zákona o pobyte cudzincov Zmena zákona o pobyte cudzincov 1. mája 2018 nadobúda účinnosť novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá prináša niekoľko významných zmien týkajúcich sa života cudzincov na Slovensku, ako aj novú úpravu podmienok na podávanie...
Cudzinecká polícia v Bratislave sa sťahuje do nových priestorov Cudzinecká polícia v Bratislave sa sťahuje do nových priestorov Od 19. marca 2018 bude cudzinecká polícia sídliť na novej adrese: Regrútska 4, Bratislava (mestská časť Vajnory). Nové otváracie hodiny:
Zmena v zdravotnom poistení pre zamestnancov Zmena v zdravotnom poistení pre zamestnancov Od 1.1.2018 je účinná novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá sa týka zamestnancov, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR, a nie sú zdravotne poistení v inom členskom štáte.  Od 1.1. 2018...
Od 1.1.2018 sa opäť zvýši minimálna mzda Od 1.1.2018 sa opäť zvýši minimálna mzda Výška minimálnej mzdy bude od januára 2018 závisieť od typu pracovnej pozície a zvýši sa od 480 € do 960 €. Zamestnávateľ je povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň náročnosti...
Od 1. Júla 2017 sa zvyšuje suma životného minima Od 1. Júla 2017 sa zvyšuje suma životného minima Od 1. Júla 2017 do najneskôr 30. Júna 2018 je suma životného minima stanovená na 199,48 EUR. Suma životného minima ovplyvňuje napr. výšku finančného zabezpečenia cudzinca pri pobyte na Slovensku,...
Od 1 . Septembra ďalšia zmena zákona o pobyte cudzincov, ktorá sa dotkne študentov Od 1 . Septembra ďalšia zmena zákona o pobyte cudzincov, ktorá sa dotkne študentov Od 1. Septembra vstupuje do platnosti novela zákona o pobyte cudzincov, ktorou zaniká možnosť požiadať o prechodný pobyt na účel štúdia ako študent slovenského jazyka na jazykovej škole....
Od 1 mája 2017 sa mení zákon o pobyte cudzincov Od 1 mája 2017 sa mení zákon o pobyte cudzincov Novela zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov nadobudne účinnosť 1.mája 2017. Zmeny sa týkajú najmä sezónneho zamestnania a vysielania zamestnancov v rámci vnútropodnikového transferu....
Od 1. Mája 2017 vzrastie rodičovský príspevok Od 1. Mája 2017 vzrastie rodičovský príspevok Výška rodičovského príspevku sa od roku 2014 nezvyšovala, pretože závisela od výšky životného minima, ktorého výška sa posledné tri roky nemenila.  Od 1. mája 2017 sa mení legislatíva...
Od 1. Januára 2017 – zvýšenie minimálnej mzdy Od 1. Januára 2017 – zvýšenie minimálnej mzdy Od 1. Januára 2017 – zvýšenie minimálnej mzdy Minimálna mzda zamestnancov sa k 1.1.2017 zvyšuje na 435,- EUR mesačne (hrubá mzda). Minimálnou mzdou sa rozumie najnižšia možná mzda, ktorá...
Od 01. Januára 2017 – verejné zdravotné poistenie dieťaťa cudzinca Od 01. Januára 2017 – verejné zdravotné poistenie dieťaťa cudzinca Od 1.januára 2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Do okruhu osôb, ktoré sú verejne zdravotne poistené, pričom nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej...
Migračné informačné centrum IOM pomáha už 10 rokov Migračné informačné centrum IOM pomáha už 10 rokov Bratislava, 3. mája 2016 – Migračné informačné centrum IOM (MIC) je prvé a doteraz jediné informačné centrum na Slovensku, ktoré na jednom mieste poskytuje cudzincom komplexné služby v oblasti...
Podnikáte na Slovensku? Pomôžte nám zlepšiť naše služby. Podnikáte na Slovensku? Pomôžte nám zlepšiť naše služby. Pochádzate z krajiny mimo EU/EHP a podnikáte alebo chcete podnikať na Slovensku? 
Nižšie poplatky za zápis údajov do obchodného registra od 01.01.2016 Nižšie poplatky za zápis údajov do obchodného registra od 01.01.2016 Od 01. Januára 2016 sa znižujú niektoré poplatky za zápis údajov do obchodného registra.  Poplatok za návrh na:  prvý zápis spoločnosti s ručením obmedzených (komanditná spoločnosť,...
Nová brožúra Zamestnávanie cudzincov na Slovensku Nová brožúra Zamestnávanie cudzincov na Slovensku Migračné informačné centrum IOM pre vás pripravilo nové vydanie brožúry Zamestnávanie cudzincov na Slovensku. Brožúra obsahuje aktuálne informácie o zamestnávaní štátnych príslušníkov...
Nové pravidlá pre výpočet dĺžky pobytu v Schengenskom priestore Nové pravidlá pre výpočet dĺžky pobytu v Schengenskom priestore Dňa 18. októbra 2013 vstúpili do platnosti nové pravidlá pre výpočet dĺžky krátkodobého pobytu v Schengenskom priestore. Zmena sa týka najmä štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí...

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
+421 55 625 8662

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Skype: micconsultant (voice calls only)

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR: 13,00 - 17,00
PIA: 9,00 - 12,00

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby