MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nižšie poplatky za zápis údajov do obchodného registra od 01.01.2016

Od 01. Januára 2016 sa znižujú niektoré poplatky za zápis údajov do obchodného registra.

 Poplatok za návrh na:

 prvý zápis spoločnosti s ručením obmedzených (komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť) je 300 EUR

 prvý zápis akciovej spoločnosti je 750 EUR

 zápis fyzickej osoby podnikateľa je 150 EUR

 zápis podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby je 150 EUR

 zápis podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby je 300 EUR

 zápis organizačnej zložky podniku právnickej osoby je 300 EUR

 zápis organizačnej zložky podniku fyzickej osoby podnikateľa je 30 EUR

 zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti je 330 EUR 

Výška poplatku 66,- EUR pri návrhoch na zápis zmien alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov zostáva zachovaná.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
+421 55 625 8662

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Skype: micconsultant (voice calls only)

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR: 13,00 - 17,00
PIA: 9,00 - 12,00

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby