Nižšie poplatky za zápis údajov do obchodného registra od 01.01.2016

Od 01. Januára 2016 sa znižujú niektoré poplatky za zápis údajov do obchodného registra.

 Poplatok za návrh na:

 prvý zápis spoločnosti s ručením obmedzených (komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť) je 300 EUR

 prvý zápis akciovej spoločnosti je 750 EUR

 zápis fyzickej osoby podnikateľa je 150 EUR

 zápis podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby je 150 EUR

 zápis podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby je 300 EUR

 zápis organizačnej zložky podniku právnickej osoby je 300 EUR

 zápis organizačnej zložky podniku fyzickej osoby podnikateľa je 30 EUR

 zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti je 330 EUR 

Výška poplatku 66,- EUR pri návrhoch na zápis zmien alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov zostáva zachovaná.