MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Migračné informačné centrum IOM pomáha už 10 rokov

Bratislava, 3. mája 2016 – Migračné informačné centrum IOM (MIC) je prvé a doteraz jediné informačné centrum na Slovensku, ktoré na jednom mieste poskytuje cudzincom komplexné služby v oblasti právneho, sociálneho a pracovného poradenstva, ďalšieho vzdelávania a začlenenia na trh práce a podporuje život komunít cudzincov. Za uplynulých 10 rokov centrum poskytlo pomoc vyše 16-tisíc cudzincom.

„Centrum otvorila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)na Slovensku v apríli 2006 s cieľom poskytovať pomoc a poradenstvo cudzincom, ktorí na Slovensku žijú alebo plánujú žiť a pracovať,“ vyjadrila sa Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM na Slovensku. V súčasnosti sú služby MIC IOM určené pre občanov z krajín mimo Európskej únie.

Slovensko je cieľovou krajinou pre čoraz vyšší počet cudzincov. V roku 2006 žilo na území SR 32 153 cudzincov, k 31. decembru 2015 ich podľa štatistík Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ bolo na Slovensku takmer 85-tisíc cudzincov s povoleným pobytom, čo predstavuje 1,56 percenta z celkovej populácie SR.

„Pre cudzincov, ktorí sa chcú zaradiť do pracovného a spoločenského života na Slovensku, sú kľúčové najmä informácie o pobyte, zlúčení rodiny, zamestnaní a vzdelávaní v SR, ako a kde si majú vybaviť rôzne doklady a povolenia, komunikácia s úradmi, zamestnávateľmi a domácimi obyvateľmi a možnosť uplatniť sa na trhu práce. S rastúcim počtom cudzincov na Slovensku sa každoročne zvyšuje aj počet klientov centra, ktorí považujú naše centrum za potrebné. Dôležitosť centra potvrdzuje veľké množstvo úspešne vybavených otázok a pozitívnej spätnej väzby,“ hodnotí Vatráľová. „Klienti na našom centre oceňujú najmä to, že na jednom mieste získajú užitočné poradenstvo potrebné  pre život cudzincov na Slovensku. Ďalej oceňujú zrozumiteľnosť a užitočnosť informácií a odbornosť a ústretovosť poradenských pracovníkov centra.“

Centrum svojimi službami reaguje na najčastejšie potreby cudzincov. Poskytuje komplexné poradenstvo a praktické informácie v rôznych oblastiach života ako je pobyt, zamestnanie, podnikanie, zdravotná starostlivosť, zdravotné a sociálne zabezpečenie, rodinný život či vzdelávanie.

MIC IOM poskytuje cudzincom tiež pracovné poradenstvo, ktoré zahŕňa pomoc pri orientácii na trhu práce, hľadaní práce, komunikácii so zamestnávateľom, príprave na pracovný pohovor a pri kontaktovaní inštitúcií. Ďalšie služby centra zahŕňajú aj priamu podporu cudzincom na ďalšie vzdelávanie alebo rekvalifikačný kurz. Okrem toho MIC IOM realizuje pre cudzincov bezplatné kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie s informáciami o rôznych oblastiach života na Slovensku.

„Ak by sa ktokoľvek z nás rozhodol žiť v novej krajine, ak ovláda jazyk a vie sa dohovoriť s úradmi aj domácimi, vie sa orientovať v novej spoločnosti a a má možnosť doplniť si vzdelanie, ľahšie sa mu začína nový život, dokáže sa začleniť do spoločnosti a získať prácu. Takýto človek je prínosom pre svoju novú krajinu a my mu pomáhame, aby tento stav dosiahol,“ dopĺňa Zuzana Vatráľová.

Činnosť MIC sa opiera aj o dlhodobú spoluprácu so zástupcami združení a komunít cudzincov na Slovensku. Tí s podporou centra organizujú podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny a zbližujú cudzincov s väčšinovou populáciou, podporujú život svojich komunít a pomáhajú svojim krajanom.

Pracovníci MIC IOM poskytujú poradenstvo v kancelárii na Grösslingovej 35 v Bratislave, prostredníctvom zvýhodnenej telefonickej informačnej linky 0850 211 478 a elektronickej pošty . Komplexné informácie súvisiace s integráciou cudzincov na Slovensku sú pravidelne aktualizované na webovej stránke www.mic.iom.sk.

Činnosť centra pokračuje od od 1. januára 2016 v rámci projektu Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
+421 55 625 8662

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Skype: micconsultant (voice calls only)

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR: 13,00 - 17,00
PIA: 9,00 - 12,00

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby