Od 1 . Septembra ďalšia zmena zákona o pobyte cudzincov, ktorá sa dotkne študentov

Od 1. Septembra vstupuje do platnosti novela zákona o pobyte cudzincov, ktorou zaniká možnosť požiadať o prechodný pobyt na účel štúdia ako študent slovenského jazyka na jazykovej škole. Cudzinci, ktorí chcú študovať slovenský jazyk môžu požiadať o národné víza alebo iný typ prechodného pobytu. Národné víza môžu byť vydané na dĺžku jazykového vzdelávania, najviac do 31. Júla príslušného kalendárneho roka.

Zmena zákona sa týka aj študentov strednej školy. Prechodný pobyt na účel štúdia môže získať žiak strednej školy, ktorý je ku dňu podania žiadosti o udelenie pobytu mladší ako 20 rokov.