MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Informácie o pobyte na území SR v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (Brexit)

Ak máte vy ako občan Spojeného kráľovstva alebo Váš rodinný príslušník ku dňu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie na území Slovenskej republiky registrovaný pobyt, automaticky sa Váš pobyt zmení na trvalý pobyt na 5 rokov (v záujme Slovenskej republiky) alebo na dlhodobý pobyt. To znamená, že nemusíte opätovne žiadať o udelenie trvalého pobytu.  

Ak vám bol vydaný Pobytový preukaz občana EÚ do dňa vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, tento doklad ostáva v platnosti do 31. decembra 2020. O nový doklad o pobyte musíte požiadať pred týmto dátumom.

Po dni vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, budete považovaný za štátneho príslušníka tretej krajiny a budete musieť požiadať o niektorý z typov prechodného pobytu alebo o trvalý pobyt.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

http://www.minv.sk/?brexit-1

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
+421 55 625 8662

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Skype: micconsultant (voice calls only)

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR: 13,00 - 17,00
PIA: 9,00 - 12,00

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby