MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov z krajín mimo EÚ

Informácie o pobyte na území SR v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (Brexit)

Ak máte vy ako občan Spojeného kráľovstva alebo Váš rodinný príslušník ku dňu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie na území Slovenskej republiky registrovaný pobyt, automaticky sa Váš pobyt zmení na trvalý pobyt na 5 rokov (v záujme Slovenskej republiky) alebo na dlhodobý pobyt. To znamená, že nemusíte opätovne žiadať o udelenie trvalého pobytu.  

Ak vám bol vydaný Pobytový preukaz občana EÚ do dňa vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, tento doklad ostáva v platnosti do 31. decembra 2020. O nový doklad o pobyte musíte požiadať pred týmto dátumom.

Po dni vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, budete považovaný za štátneho príslušníka tretej krajiny a budete musieť požiadať o niektorý z typov prechodného pobytu alebo o trvalý pobyt.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

http://www.minv.sk/?brexit-1

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                   PON/UT/ŠTV/PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
V rámci opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 (Koronavirus) Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby VÝLUČNE prostredníctvom telefonických liniek a emailu.

 

Online služby