MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

Pozor zmena výšky životného minima od 1. júla 2021

Od 1. júla 2021 sa mení výška životného minima zo sumy 214,83 EUR na sumu 218,06 EUR.

Pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky musí byť pri žiadosti o pobyt finančne zabezpečený najmenej vo výške životného minima na každý mesiac pobytu (od 1. júla 2021 sumou 218,06 EUR/mesiac).

Ak dĺžka pobytu presiahne jeden rok, je potrebné preukázať finančné zabezpečenie vo výške dvanásť násobku životného minima (od 1. júla 2021 to predstavuje sumu 2 616,72 EUR).

Výška životného minima v sume 218,06 EUR je platná do 30. júna 2022.

Kontaktujte nás

0850 211 478                               PON, UT, ŠTV: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00    PIATOK: od 9:00 do 12:00

Email:

Skype: micconsultant                   (voice calls only)
  Telegram/Signal:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie.

 

ďalšie služby