MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

COVID-19: opatrenia a dôležité informácie (priebežne aktualizované)

DÔLEŽITÉ: 22. februára 2022 skončil núdzový stav, ktorý bol vyhlásený 25. novembra 2021. Mimoriadna situácia (krízová situácia) vyhlásená 11. marca 2020 stále trvá. 

DÔLEŽITÉ: Prijaté zmeny v zákone o pobyte cudzincov

NOVÉ: Hranice

Cudzinecká polícia / pobyt na Slovensku

Zamestnanie

Podnikatelia

Karanténne opatrenia - ZRUŠENÉ

Očkovanie proti COVID-19 

Ďalšie opatrenia

Sociálna poisťovňa

Školstvo

Dôležité kontakty a užitočné odkazy 

 

NOVÉ: Hranice

Všetci cudzinci môžu vstúpiť na územie SR cez vonkajšie alebo vnútorné hranice bez akýchkoľvek povinností.

Viac informácií je zverejnených na stránke Ministerstva vnútra SR

[späť na obsah]

Cudzinecká polícia / pobyt na Slovensku

Od 1. apríla 2022 sú pracoviská cudzineckej policie otvorené takto:

  • pondelok, streda, piatok: od 07.30 h do 15.30 h – všetky žiadosti o udelenie/obnovenie prechodného pobytu, žiadosti o udelenie trvalého pobytu a žiadosti o udelenie/predĺženie tolerovaného pobytu
  • utorok, štvrtok: od 07.30 h do 15.30 h – žiadosti o vydanie dokladu o pobyte pre vodičov medzinárodnej kamiónovej alebo autobusovej dopravy, ktorých platnosť pobytu bola predĺžená z dôvodu krízovej situácie a žiadosti o udelenie národných víz v záujme SR

Na podanie žiadostí je potrebné sa objednať.  

DÔLEŽITÉ: Národná rada SR schválila novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorá rieši viaceré situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Viac o prijatých zmenách sa dozviete TU.

[späť na obsah]

Zamestnanie

Od 21. 5. 2020 je účinná novela zákona o službách zamestnanosti. Podľa tejto novely sa predĺžuje platnosť potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolení na zamestnanie, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo do jedného mesiaca odo dňa odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Platnosť potvrdení/povolení bude predĺžená do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo Usmernenie k zamestnaniu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým uplynula platnosť prechodného pobytu na účel zamestnania v čase krízovej situácie

[späť na obsah]

Podnikatelia

Podrobné informácie o podmienkach získania príspevkov pre podnikateľov, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby, ako aj formuláre žiadostí nájdete na stránke www.pomahameludom.sk. 

KONTAKT: V prípade otázok ohľadom príspevkov môžete kontaktovať Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (telefonické čísla a e-mailový kontakt nájdete TU) v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00.

Národné podnikateľské centrum pripravilo: 

Klientske centrá NPC odpovedajú na otázky podnikateľov v pracovných dňoch od 9:00 do 17:30. Kontaktné údaje nájdete na stránke NPC. 

[späť na obsah]

Karanténne opatrenia - ZRUŠENÉ

Od 6. apríla 2022 pri vstupe na Slovensko nie je potrebná registrácia v eHranica ani karanténa pre nezaočkovaných. 

[späť na obsah]

Očkovanie proti COVID-19

Od 2. augusta 2021 je možné sa dať zaočkovať aj bez registrácie vo vybraných nemocniciach (prehľad TU). Registrácia na očkovanie proti COVID-19 je otvorená pre všetky osoby od 12 rokov cez formulár TU.

Očkovať sa môžu aj osoby bez verejného zdravotného poistenia, ktoré:

  • majú poskytnutú doplnkovú ochranu,
  • sú obeťami obchodovania s ľuďmi v programe Ministerstva vnútra,
  • sú študenti medicíny v SR, ktorí vykonávajú prácu v nemocnici,
  • majú udelený prechodný, trvalý, dlhodobý alebo tolerovaný pobyt na Slovensku (je potrebné sa preukázať dokladom o pobyte),
  • študentmi vysokej školy na Slovensku v dennej forme štúdia z iného členského štátu EÚ (je potrebné sa preukázať potvrdením o návšteve školy a Euópskym preukazom zdravotého poistenia),
  • žiakmi základnej alebo strednej školy na Slovensku z iného členského štátu EÚ (je potrebné sa preukázať potvrdením o návšteve školy a Euópskym preukazom zdravotého poistenia), 
  • sú žiadateľmi o azyl na Slovensku,
  • žiadateľmi o poskytnutie dočasného útočiska a osobami s bydliskom na území Ukrajiny, ktoré sa zdržiavajú na Slovensku.

[späť na obsah] 

Dalšie opatrenia

Prehľad iných aktuálne platných opatrení v boji proti COVID-19 je dostupný TU

[späť na obsah]

Sociálna poisťovňa

Všeobecní lekári môžu pre COVID-19 vypisovať tzv. pohybovú práceneschopnosť (PN), potvrdenia bude ošetrujúci lekár priamo zasielať do Sociálnej poisťovne, aby sa obmedzil pohyb ľudí. Informácie o osobitných postupoch v súvislosti s ochorením COVID-19 nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

V prípade otázok ohľadom nemocenských dávok môžete kontaktovať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne na číslach 0906 171 989 alebo 02 3247 1989. Viac kontaktov nájdete na stránke Sociálnej poisťovne. Kontakty na jednotlivé pobočky nájdete TU.

[späť na obsah]

Školstvo

Digitálne materiály určené pre domáce vzdelávanie a informácie o aktuálnych opatreniach a usmerneniach v oblasti školstva nájdete na informačnom portáli Učíme na diaľku.

Bezplatná infolinka (VÚDPaP, pod MŠ SR): 0800 864 833. Linka je k dispozícii pre rodičov v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú či špeciálnopedagogickú intervenciu. Linka je dostupná v čase od 9:00 do 18:00.

[späť na obsah]

Dôležité kontakty a užitočné odkazy

Aktuálne informácie, vrátane možnosti objednania sa na vyšetrenie na COVID-19, nájdete na oficiálnom portáli Vlády SR korona.gov.sk (aj v anglickom jazyku).

Na otázky súvisiace s ochorením COVID-19 odpovedajú hygienici úradov verejného zdravotníctva na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou. Vo všetkých regiónoch callcentrá poskytujú informácie týkajúce sa situácie na Slovensku, ale i odporúčania pre osoby, ktoré sa vrátili či sa chystajú do krajín, v ktorých sa koronavírus potvrdil. Kontakty nájdete TU. Rovnako je k dispozícii e-mailová adresa .

Aktuálne informácie z Facebook stránky Policajného zboru SR

Informačný portál WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) s informáciami a poradenstvom pre verejnosť (v AJ a ďalších jazykoch)

Informačný leták o COVID-19 pre cudzincov v 26 jazykoch (IOM Taliansko)

[späť na obsah]

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby