MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

COVID-19: opatrenia a dôležité informácie - Priebežne aktualizované!

DÔLEŽITÉ: Mimoriadna situácia vyhlásená 11. marca 2020 stále trvá. NOVÉ: 14. mája 2021 bol ukončený núdzový stav.  

DÔLEŽITÉ: Prijaté zmeny v zákone o pobyte cudzincov

Hranice

Cudzinecká polícia / pobyt na Slovensku

Zamestnanie

Podnikatelia

NOVÉ: Karanténne opatrenia

NOVÉ: Očkovanie proti COVID-19

Ďalšie opatrenia

Sociálna poisťovňa

Školstvo

Dôležité kontakty a užitočné odkazy 

 

Hranice

Cudzinci, ktorí legálne vstúpili do schengenského priestoru, môžu vstúpiť na územie SR cez vnútorné hranice SR s Českom, Maďarskom, Poľskom a Rakúskom, ako aj cez vzdušné vnútorné hranice (hraničné priechody na letiskách v SR pri letoch z krajín schengenského priestoru) pod podmienkou dodržania karanténnych opatrení (domáca izolácia, testovanie na COVID-19) v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR).

Cez vonkajšiu hranicu (hranica s Ukrajinou a hraničné priechody na letiskách pri letoch z krajín mimo schengenského priestoru) môžu pod podmienkou dodržania karanténnych opatrení na územie SR vstúpiť:

 • osoby so vzťahom k občanovi SR alebo k osobe s prechodným/trvalým pobytom na Slovensku t.j. manžel/ka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa. Túto skutočnosť je možné preukázať napr. rodným listom, sobášnym listom (ak nemáte k dispozícii originál, stačí obyčajná kópia). Pokiaľ je doklad len v cudzom jazyku, je potrebné zabezpečiť vyhotovenie jeho prekladu (stačí neoficiálny preklad),
 • osoby s platným pobytom na území SR, ktoré sa preukážu platným povolením na pobyt, pobytovým preukazom, potvrdením o registrácii pobytu alebo sú držiteľmi národného víza vydaného zastupiteľským úradom Slovenskej republiky, vstup štátnych príslušníkov tretích krajín za účelom návštevy materskej alebo štúdia na základnej, strednej alebo vysokej školy na území SR a preukázaním sa potvrdenia o tejto skutočnosti sa považuje za platný pobyt podľa tohto bodu,
 • osoby, ktoré spĺňajú podmienky pre výnimku uvedenú v § 7, § 8 alebo § 9 platnej Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (napr. tranzit, starostlivosť o blízke osoby a pod.),
 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v štátoch Austrália, Nový Zéland, Rwanda, Singapur, Južná Kórea, Thajsko, Japonsko, Izrael, Čína (osobitné administratívne oblasti Čínskej ľudovej republiky - Hongkong, Macao),
 • osoby, u ktorých sa po splnení zákonných podmienok nevyžaduje prechodný pobyt do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky (účel prechodného pobytu: štúdium, zamestnanie, osobitná činnosť, výskum a vývoj, priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte). Účel pobytu je potrebné pri vstupe na územie SR preukázať hodnovernými dokladmi.    
 • občania EÚ.

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form).

Viac informácií je zverejnených na stránke Ministerstva zahraničných veci SR. Ministerstvo informuje aj o obmedzeniach na hraniciach ďalších krajín.

[späť na obsah]

Cudzinecká polícia / pobyt na Slovensku

Oddelenia cudzineckej polície prijímajú od 15. februára 2021 len objednaných klientov. Klienti, ktorí mali pridelený termín v období, keď boli oddelenia cudzineckej polície zavreté, sa musia objednať znova cez elektronický objednávací systém na najbližší voľný termín. Situácie, na ktoré sa nie je možné objednať, vybavujú oddelenia aj bez objednania.

Aktuálne úradné hodiny oddelení cudzineckej polície sú: Po 7:45-15:00, Str 7:45-17:00, Pia 7:45-12:00 (v Bratislave do 14:00). 

DÔLEŽITÉ: Národná rada SR schválila novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorá rieši viaceré situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Viac o prijatých zmenách sa dozviete TU.

[späť na obsah]

Zamestnanie

Od 21. 5. 2020 je účinná novela zákona o službách zamestnanosti. Podľa tejto novely sa predĺžuje platnosť potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolení na zamestnanie, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo do jedného mesiaca odo dňa odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Platnosť potvrdení/povolení bude predĺžená do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo Usmernenie k zamestnaniu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým uplynula platnosť prechodného pobytu na účel zamestnania v čase krízovej situácie

[späť na obsah]

Podnikatelia

Podrobné informácie o podmienkach získania príspevkov pre podnikateľov, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby, ako aj formuláre žiadostí nájdete na stránke www.pomahameludom.sk. 

KONTAKT: V prípade otázok ohľadom príspevkov môžete kontaktovať Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (telefonické čísla a e-mailový kontakt nájdete TU) v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00.

Národné podnikateľské centrum pripravilo: 

Klientske centrá NPC odpovedajú na otázky podnikateľov v pracovných dňoch od 9:00 do 17:30. Kontaktné údaje nájdete na stránke NPC. 

[späť na obsah]

NOVÉ: Karanténne opatrenia 

Podmienky izolácie po príchode zo zahraničia sa líšia v závislosti od toho, či prichádzate zo zeleného, červeného alebo čierneho štátu.

Zelené štáty

Zelené štáty sú štáty EÚ alebo štáty mimo EÚ s vysokou mierou zaočkovanosti a priaznivou epidemiologickou situáciou: Andorra, Austrália, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hong Kong, Chorvátsko, Island, Írsko, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macao, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Singapur, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Taiwan, Vatikán.

Ak ste v posledných 14 dňoch pred príchodom na Slovensko navštívili výlučne niektorý zo zelených štátov, musíte po prekročení hraníc SR absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Vaša izolácia sa skončí:

 • v prípade bezpríznakového priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa, alebo
 • získaním negatívneho výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, pričom test môžete absolvovať už v prvý deň izolácie.

Po dobu domácej izolácie sa izolácia nariaďuje i osobám žijúcim s vami v spoločnej domácnosti. 

Povinnosť izolácie sa nevzťahuje na osoby, ktoré:

 • sa pri vstupe do SR preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín,
 • prichádzajú z územia susedných štátov a preukážu sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín (test musí byť vykonaný na území susedného štátu alebo na Slovensku),
 • sú zaočkované len prvou dávkou dvojdávkovej vakcíny a od očkovania uplynulo najmenej 21 dní, ale nie viac ako 90 dní,
 • sú zaočkované oboma dávkami dvojdávkovej vakcíny a od očkovania prvou dávkou uplynulo najmenej 21 dní, ale nie viac ako 12 mesiacov,
 • sú zaočkované jednodávkovou vakcínou a od očkovania uplynulo najmenej 21 dní, ale nie viac ako 12 mesiacov,
 • sú zaočkované prvou dávkou vakcíny, ktorá bola podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 a od očkovania uplynulo najmenej 21 dní, ale nie viac ako 12 mesiacov,
 • prekonali ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch, alebo
 • sú mladšie ako 18 rokov.

V súvislosti s príchodom zo zeleného štátu máte tieto povinnosti:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do SR sa registrovať na webe korona.gov.sk/ehranica
 • pri vstupe do SR a počas svojho pobytu na Slovensku byť schopný sa preukázať potvrdením o registrácii príslušníkom Policajného zboru SR
 • ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou, vyplniť elektronický formulár zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Červené štáty

Červené štáty sú štáty mimo EÚ s nepriaznivou epidemiologickou situáciou: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kuba, Libanon, Moldavsko, Portoriko, Rusko, Severné Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty americké, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Uzbekistan

Ak ste v posledných 14 dňoch pred príchodom na Slovensko navštívili niektorý z červených štátov, musíte po prekročení hraníc SR absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Vaša izolácia sa skončí:

 • v prípade bezpríznakového priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa, alebo
 • získaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom test môžete absolvovať najskôr v ôsmy deň izolácie.
 • Izolácia detí do 10 rokov sa pri bezpríznakovom priebehu končí ukončením izolácie osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti.

Po dobu domácej izolácie sa izolácia nariaďuje i osobám žijúcim s vami v spoločnej domácnosti, okrem tých, ktoré: 

 • sú zaočkované len prvou dávkou dvojdávkovej vakcíny a od očkovania uplynulo najmenej 21 dní, ale nie viac ako 90 dní,
 • sú zaočkované oboma dávkami dvojdávkovej vakcíny a od očkovania prvou dávkou uplynulo najmenej 21 dní, ale nie viac ako 12 mesiacov,
 • sú zaočkované jednodávkovou vakcínou a od očkovania uplynulo najmenej 21 dní, ale nie viac ako 12 mesiacov,
 • sú zaočkované prvou dávkou vakcíny, ktorá bola podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 a od očkovania uplynulo najmenej 21 dní, ale nie viac ako 12 mesiacov, alebo
 • prekonali ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch.

Výnimka pre zaočkovaných sa nevzťahuje na samotné osoby, ktoré prichádzajú z červeného štátu, len na osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti. Výnimku z izolácie však majú osoby, ktoré spĺňajú podmienku zaočkovania a: 

 • pracujú na území červeného štátu a majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, alebo
 • pracujú na Slovensku a majú trvalý alebo prechodný pobyt na území červeného štátu.

V súvislosti s príchodom z červeného štátu máte tieto povinnosti:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do SR sa registrovať na webe korona.gov.sk/ehranica
 • pri vstupe do SR a počas svojho pobytu na Slovensku byť schopný sa preukázať potvrdením o registrácii príslušníkom Policajného zboru SR
 • ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou, vyplniť elektronický formulár zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Za návštevu červeného štátu sa nepovažuje tranzit osoby kratší ako 8 hodín bez zastavenia (okrem doplnenia pohonných hmôt) alebo tranzit cez letisko, bez opustenia priestorov letiska. V takomto prípade sa návšteva červeného štátu považuje za návštevu zeleného štátu.

Čierne štáty

Čierne štáty sú štáty, ktoré nie sú zelenými ani červenými štátmi.

Ak ste v posledných 14 dňoch pred príchodom na Slovensko navštívili niektorý z čiernych štátov, musíte po prekročení hraníc SR absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Vaša izolácia sa skončí v prípade bezpríznakového priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa. Izolácia detí do 10 rokov sa pri bezpríznakovom priebehu končí ukončením izolácie osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti.

Najskôr v ôsmy deň izolácie musíte absolvovať RT-PCR test na ochorenie COVID-19. Získanie negatívneho výsledku však neznamená ukončenie izolácie.   

Po dobu domácej izolácie sa izolácia nariaďuje i osobám žijúcim s vami v spoločnej domácnosti, okrem tých, ktoré 

 • sú zaočkované len prvou dávkou dvojdávkovej vakcíny a od očkovania uplynulo najmenej 21 dní, ale nie viac ako 90 dní,
 • sú zaočkované oboma dávkami dvojdávkovej vakcíny a od očkovania prvou dávkou uplynulo najmenej 21 dní, ale nie viac ako 12 mesiacov,
 • sú zaočkované jednodávkovou vakcínou a od očkovania uplynulo najmenej 21 dní, ale nie viac ako 12 mesiacov,
 • sú zaočkované prvou dávkou vakcíny, ktorá bola podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 a od očkovania uplynulo najmenej 21 dní, ale nie viac ako 12 mesiacov, alebo
 • prekonali ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch.

Výnimka pre zaočkovaných sa nevzťahuje na samotné osoby, ktoré prichádzajú z čierneho štátu, len na osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti. Výnimku z izolácie však majú osoby, ktoré spĺňajú podmienku zaočkovania a: 

 • pracujú na území čierneho štátu a majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, alebo
 • pracujú na Slovensku a majú trvalý alebo prechodný pobyt na území čierneho štátu.

V súvislosti s príchodom z čierneho štátu máte tieto povinnosti:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do SR sa registrovať na webe korona.gov.sk/ehranica
 • pri vstupe do SR a počas svojho pobytu na Slovensku byť schopný sa preukázať potvrdením o registrácii príslušníkom Policajného zboru SR
 • ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou, vyplniť elektronický formulár zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Za návštevu čierneho štátu sa nepovažuje tranzit osoby kratší ako 8 hodín bez zastavenia (okrem doplnenia pohonných hmôt) alebo tranzit cez letisko, bez opustenia priestorov letiska. V takomto prípade sa návšteva čierneho štátu považuje za návštevu zeleného štátu.   

Preprava na letiská a z letísk 

Osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb na/z medzinárodných letísk na území Česka, Poľska, Maďarska alebo Rakúska, ktoré sa najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrujú na webe naletisko.mzv.sk a na požiadanie policajta sa preukážu vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o registrácii a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou, majú výnimku z karanténnych povinností.

Cesta na zastupiteľský úrad

Výnimku z povinnej izolácie majú osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré zo Slovenska vycestuju na menej ako 12 hodín z dôvodu potreby navštíviť veľvyslanectvo/konzulát akreditovaný pre SR, ktorý sa nachýdza v ČR, Maďarsku alebo Rakúsku a sú schopné preukázať sa potvrdením o tejto skutočnosti.

Informácie o ďalších výnimkách z povinnosti izolácie sú upravené vo Vyhláške ÚVZ.

[späť na obsah]

NOVÉ: Očkovanie proti COVID-19

Registrácia na očkovanie proti COVID-19 je otvorená pre všetky osoby od 12 rokov, ktoré sú verejné zdravotne poistené na Slovensku. Registrovať sa môžete cez formulár TU.

Očkovať sa môžu aj osoby bez verejného zdravotného poistenia, ktoré:

 • majú poskytnutú doplnkovú ochranu,
 • sú obeťami obchodovania s ľuďmi v programe Ministerstva vnútra,
 • sú študenti medicíny v SR, ktorí vykonávajú prácu v nemocnici,
 • majú udelený prechodný, trvalý, dlhodobý alebo tolerovaný pobyt na Slovensku (je potrebné sa preukázať dokladom o pobyte),
 • študentmi vysokej školy na Slovensku v dennej forme štúdia (je potrebné sa preukázať potvrdením o návšteve školy),
 • žiakmi základnej alebo strednej školy na Slovensku (je potrebné sa preukázať potvrdením o návšteve školy), alebo
 • sú žiadateľmi o azyl na Slovensku.

[späť na obsah] 

Dalšie opatrenia

Prehľad iných aktuálne platných opatrení v boji proti COVID-19 je dostupný TU

[späť na obsah]

Sociálna poisťovňa

Všeobecní lekári môžu pre COVID-19 vypisovať tzv. pohybovú práceneschopnosť (PN), potvrdenia bude ošetrujúci lekár priamo zasielať do Sociálnej poisťovne, aby sa obmedzil pohyb ľudí. Informácie o osobitných postupoch v súvislosti s ochorením COVID-19 nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

V prípade otázok ohľadom nemocenských dávok môžete kontaktovať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne na číslach 0906 171 989 alebo 02 3247 1989. Viac kontaktov nájdete na stránke Sociálnej poisťovne. Kontakty na jednotlivé pobočky nájdete TU.

[späť na obsah]

Školstvo

Digitálne materiály určené pre domáce vzdelávanie a informácie o aktuálnych opatreniach a usmerneniach v oblasti školstva nájdete na informačnom portáli Učíme na diaľku.

Bezplatná infolinka (VÚDPaP, pod MŠ SR): 0800 864 833. Linka je k dispozícii pre rodičov v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú či špeciálnopedagogickú intervenciu. Linka je dostupná v čase od 9:00 do 18:00.

[späť na obsah]

Dôležité kontakty a užitočné odkazy

Aktuálne informácie, vrátane možnosti objednania sa na vyšetrenie na COVID-19, nájdete na oficiálnom portáli Vlády SR korona.gov.sk (aj v anglickom jazyku).

Na otázky súvisiace s ochorením COVID-19 odpovedajú hygienici úradov verejného zdravotníctva na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou. Vo všetkých regiónoch callcentrá poskytujú informácie týkajúce sa situácie na Slovensku, ale i odporúčania pre osoby, ktoré sa vrátili či sa chystajú do krajín, v ktorých sa koronavírus potvrdil. Kontakty nájdete TU. Rovnako je k dispozícii e-mailová adresa .

Aktuálne informácie z Facebook stránky Policajného zboru SR

Informačný portál WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) s informáciami a poradenstvom pre verejnosť (v AJ a ďalších jazykoch)

Informačný leták o COVID-19 pre cudzincov v 26 jazykoch (IOM Taliansko)

[späť na obsah]

Kontaktujte nás

0850 211 478                               PON, UT, ŠTV: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00    PIATOK: od 9:00 do 12:00

Email:

Skype: micconsultant                   (voice calls only)
  Telegram/Signal:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie.

 

ďalšie služby