MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov z krajín mimo EÚ

COVID-19: opatrenia a dôležité informácie

Obmedzenie pohybu počas veľkonočných sviatkov

Hranice

Cudzinecká polícia / pobyt na Slovensku

Karanténa

Všeobecné informácie

Sociálna poisťovňa

Školstvo

Dôležité kontakty a užitočné odkazy

Informačné letáky Úradu verejného zdravotníctva  

 

Obmedzenie pohybu počas veľkonočných sviatkov

NOVÉ: V období od 8. apríla 2020 od 00.00 hod. do 13. apríla 2020 do 23.59 hod bude obmedzený voľný pohyb osôb.  Dôvodom je zabrániť masovému cestovaniu a návštevám počas sviatkov Veľkej noci..

Obmedzenie pohybu a vychádzania sa nevzťahuje na:

 • cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 • cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
 • pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,
 • cesty na pohreb blízkej osoby,
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta. (Zdroj/viac informácií: Ministerstvo vnútra SR.)

Pracoviská cudzineckej polície, klientske centrá, oddelenia dokladov a dopravné inšpektoráty MV SR budú počas tohto obdobia zatvorené.

[späť na obsah]

Hranice

Aktualizácia (27.3.2020, Aktuality.sk, Ukrainian News):

V dôsledku šírenia koronavírusu sa ukrajinská štátna hranica uzavrie pre leteckú a železničnú dopravu od 28.3.2020, a to aj pre Ukrajincov, ktorí sa do 27. marca nevrátia do vlasti. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Diplomatické misie v zahraničí sa postarajú o tých, ktorí sa nevrátia domov do 27.3. a občanom poskytnú finančnú a právnu pomoc.

Viac informácií nájdete na webe Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny.

Vstup na Slovensko je momentálne umožnený len:

 • slovenským občanom
 • cudzincom s udeleným pobytom
 • cudzincom, ktorí sú blízkymi osobami slovenských občanov (manžel/ka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa)
 • cudzincom pravidelne dochádzajúcim na územie SR do zamestnania, ktorí sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa
 • osobám, ktoré majú udelené povolenie na malý pohraničný styk a
 • diplomatickým pracovníkom. (zdroj a viac informácií: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)

Ministerstvo zahraničia SR informuje aj o obmedzeniach na hraniciach ďalších krajín

Informácie pre občanov ČR:

 

Od 16.3.2020 nie je po dobu vyhláseného núdzového stavu dovolené občanom ČR cestovať do zahraničia. Zákaz neplatí pre tzv. pendlerov, osoby prekračujúce vnútornú hranicu za účelom výkonu práce. Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra ČR.

 

[späť na obsah]

Cudzinecká polícia / pobyt na Slovensku

Národná rada SR v súčasnosti rokuje o návrhu zákona, ktorým sa zmení zákon o pobyte cudzincov. Viac o pripravovaných zmenách sa dozviete TU.

NOVÉ: Pracoviská cudzineckej polície budú zatvorené aj v stredu, 8. apríla, v súvislosti s obmedzením pobytu v súvislosti s veľkonočnými sviatkami.

Aktuálne úradné hodiny oddelení cudzineckej polície sú: Po 8:00-13:00, Str 12:00-17:00, Pia 8:00-13:00.

Od 13.3. 2020 až do odvolania prijímajú oddelenia cudzineckej polície len žiadosti o obnovenie prechodného pobytu a o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas. Polícia bude pri vstupe do budov jednotlivých oddelení skúmať, či cudzinec dodržal povinnú 14-dňovú karanténu po príchode zo zahraničia. V prípade jej nedodržania nebude na oddelenie cudzinec vpustený.

Registrácie pobytu občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov sa zatiaľ nebudú vykonávať vôbec, v tomto prípade stačí zaslať vyplnený formulár hlásenia pobytu doporučene poštou na príslušné oddelenie cudzineckej polície a samotnú registráciu si prídu urobiť po skončení obmedzení.

[späť na obsah]

Karanténa

NOVÉ: Všetkým osobám, ktoré od pondelka 6. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie SR (individuálne alebo organizovane), sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom. Svoj plánovaný príchod zaregistrujte čo najskôr prostredníctvom formulára na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí. Izolácia v zariadení bude trvať po dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Po dobu takejto domácej izolácie je nariadená domáca izolácia i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. 

Izolácia v zariadeniach sa nevzťahuje na:

 • tehotné ženy,
 • osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,
 • osoby s onkologickým, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne ťažko postihnuté osoby alebo osoby s inými zreteľa hodnými závažnými zdravotnými stavmi,
 • osoby nad 75 rokov,
 • osoby, ktoré na území Slovenskej republiky požívajú diplomatické výsady a imunity,
 • osoby im blízke a sprevádzajúce v dobe prekročenia štátnych hraníc SR.

Týmto osobám sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. (Zdroj/viac informácií: Ministerstvo zahraničných vecí)

Povinná 14-dňová domáca karanténa platí od 13. 03. 2020 až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej karantény hrozí fyzickej osobe sankcia vo výške 1659 EUR.

Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii. Ak máte obavu z ohrozenia svojich blízkych a chcete karanténu absolvovať v zariadení MV SR, volajte linku 112.

Niektoré kategórie zamestnancov majú výnimky z povinnej karantény, napríklad pracovníci v medzinárodnej doprave, ošetrovatelia, zdravotníci, či občania SR s trvalým či prechodným pobytom v prihraničných oblastiach v pásme do 30 km od štátnej hranice SR, dochádzajúci za prácou na Slovensko. 

Bližšie informácie o karanténe nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva. Ďalšie informácie získate u vášho všeobecného lekára, na stránke Ministerstva zdravotníctva alebo na linke 0800 221 234. Dobrovoľnú karanténu by aj naďalej mali zvážiť všetci, ktorí majú klinické príznaky. 

[späť na obsah]

Všeobecné informácie

Aktualizácia 24.3.2020:

 • Úrad verejného zdravotníctva dal príkaz nosiť rúška mimo svojho bydliska. Príkaz začne platiť 25. marca a platí do odvolania.
 • V akomkoľvek rade budú musieť ľudia stáť vo vzdialenosti dva metre od seba, či je rad vonku, alebo dnu.
 • Od 30. marca majú vo všetkých nemocniciach, fabrikách, obchodoch merať teplotu.
 • Predlžuje sa zákaz organizovania hromadných akcií od 24. marca do odvolania.
 • Zavedú sa špeciálne hodiny v obchodoch pre dôchodcov, a to od 9. do 12. hodiny.
 • Úrad verejného zdravotníctva nariadi poskytovateľom sociálnych služieb prísny epidemiologický režim. Zároveň ostávajú aj zakázané návštevy v domovoch dôchodcov.
 • Uzavrie sa činnosť denných stacionárov od 25. marca. Zamestnanci stacionárov majú poskytovať službu, ale u seniorov doma.
 • Vláda vyzvala dôchodcov, aby vychádzali z domu a bytu len kvôli nákupu či návšteve lekára a prechádzke so psom. Aby teda vychádzali len v nevyhnutnom prípade.
 • Predajne potravín, lekárne, drogérie, predajne novín a časopisov či krmiva pre zvieratá budú v nedeľu zatvorené. Nedeľa bude v týchto predajniach sanitárny deň a zároveň si ich zamestnanci oddýchnu. Opatrenie platí od 25. marca.

Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., platí od 16. marca 2020 od 6.00 h.

Sú zatvorené maloobchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií, predajní tlače, pôšt, bánk, čerpacích staníc, stravovacích prevádzok a obchodov s krmivom pre zvieratá, práčovní a čistiarní odevov, taxislužieb pri prevoze tovaru, autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb. Je zakázané organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu.

Klientske centrá fungujú v obmedzenom režime

Od piatka, 13. marca sú zatvorené všetky tri medzinárodné letiská, nepremáva medzinárodná hromadná doprava, sú zatvorené všetky školy, škôlky, univerzity, zábavné podniky, akvaparky. 

Slovenská železničná spoločnosť oznámila, že vlaky IC budú nebudú premávať od stredy 18. marca až do odvolania. Taktiež žiada cestujúcich, aby nosili rúška na tvár alebo niečo, čo im zakrýva ústa a nos počas celej cesty vlakom. 

Na MV SR zasadal krízový štáb už v piatok 6. marca. Zakázal návštevy v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb a iných zariadeniach (vrátane väzníc a detských domovov). Ministerstvo školstva vydalo zákaz všetkých výletov a exkurzií mimo územie Slovenska. 

[späť na obsah]

Sociálna poisťovňa

Všeobecní lekári môžu pre nový koronavírus vypisovať  tzv. pohybovú práceneschopnosť (PN), potvrdenia bude ošetrujúci lekár priamo zasielať do Sociálnej poisťovne, aby sa obmedzil pohyb ľudí.  

Osobitné postupy v súvislosti s ochorením COVID-19: KLIKNITE SEM

Ako požiadať o dávky bez návštevy pobočky poisťovne: KLIKNITE SEM

[späť na obsah]

Školstvo

Aktuálne opatrenia týkajúce sa školstva (informácia z FB stránky Ministra školstva SR, 24.3.2020):

Úrad verejného zdravotníctva rozhodol, že školy ostanú zatvorené do odvolania. Akonáhle Úrad verejného zdravotníctva rozhodne o otvorení škôl, budeme o tom informovať.

Digitálne materiály a všetky dôležité informácie budú zverejnené na informačnom portáli Učíme na diaľku

Bezplatná infolinka (VÚDPaP, pod MŠ SR): 0800 864 833. Linka je k dispozícii pre rodičov v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú či špeciálnopedagogickú intervenciu. Linka je dostupná v čase od 9:00 do 18:00.

Externé maturity a písomná časť internej maturity sa rušia. Termín interných maturít bude do 30. júna podľa vývinu situácie. Ruší sa aj Testovanie 9 pre školský rok 2019/2020.

Podávanie žiadostí na prijatie do materských škôl bude od 30. apríla do 31. mája bez potvrdenia o zdravotnom stave (preto, že je na lekárov obrovský nápor).

Zápis do prvého ročníka základných škôl sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti žiaka.

Prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára. Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky.

Termín prijímacích skúšok na vysoké školy ešte nebol upresnený.

[späť na obsah]

Dôležité kontakty a užitočné odkazy

Úrad verejného zdravotníctva

Na otázky súvisiace s ochorením COVID-19 hygienici odpovedajú na telefonických linkách s nepretržitou 24-hodinovou prevádzkou. Vo všetkých regiónoch callcentrá poskytujú informácie týkajúce sa situácie na Slovensku, ale i odporúčania pre osoby, ktoré sa vrátili či sa chystajú do krajín, v ktorých sa koronavírus potvrdil.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Viac kontaktov nájdete TU. Rovnako je k dispozícii e-mailová adresa .

Aktuálne fakty a informácie týkajúce sa COVID-19 nájdete na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR.

Všetky dôležité kontakty a oficiálne informácie nájdete na oficiálnom portáli Vlády SR: korona.gov.sk.

Aktuálne informácie z Facebook stránky Policajného zboru SR

Tlačové správy Ministerstva vnútra SR so zoznamom oficiálnych opatrení vlády v súvislosti s COVID-19

Informačný portál WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) s informáciami a poradenstvom pre verejnosť (v AJ a ďalších jazykoch)

Informačný leták o COVID-19 pre cudzincov v 26 jazykoch (IOM Taliansko)

[späť na obsah]

Stiahnite si informačné letáky Úradu verejného zdravotníctva SR:

Čo robiť, ak cestujete z oblasti nákazy a objaví sa u vás teplota, kašeľ či dýchavičnosť? (37,9 kB) pdf
Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom? (238,3 kB) pdf
Cestovné odporúčania pre Čínu (152,3 kB) pdf
Odporúčania pre zdravotníkov - manažment pacientov s podozrením či potvrdením infekcie COVID-19 (186,1 kB)

[späť na obsah]

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                   PON/UT/ŠTV/PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
V rámci opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 (Koronavirus) Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby VÝLUČNE prostredníctvom telefonických liniek a emailu.

 

Online služby