MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Informácie a pomoc v súvislosti s irregulárnou migráciou

Vstup a pobyt na Slovensku bez potrebného povolenia

Ak ste na Slovensko vstúpili bez povolenia (bez platného víza alebo povolenia na pobyt a zároveň nie ste od vízovej povinnosti oslobodený), váš pobyt na Slovensku nie je oprávnený.

Osoby, ktoré sa na Slovensku zdržiavajú neoprávnene, môže cudzinecká polícia vyhostiť.

Cudzinecká polícia vás však nemôže vyhostiť v prípade, že existujú tzv. prekážky vyhostenia v zmysle princípu non-refoulement. To znamená, že nemôžete byť vyhostený do štátu, kde:

  • by bol ohrozený váš život alebo sloboda pre vašu rasu, národnosť, náboženstvo, príslušnosť k určitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedčenie; alebo
  • by vám hrozilo mučenie, kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, alebo trest; alebo
  • vám bol uložený trest smrti alebo je predpoklad, že v prebiehajúcom trestnom konaní vám trest smrti môže byť uložený.

Ak sa na Slovensku zdržiavate neoprávnene, nemôžete požiadať o udelenie pobytu. Ak na to máte dôvody, môžete požiadať o azyl. Pokiaľ existujú vyššie uvedené prekážky vášho vyhostenia, môžete na Slovensku zotrvať

Zotrvanie cudzinca v SR

Ak sa na Slovensku zdržiavate neoprávnene, ale existujú vyššie uvedené prekážky vášho vyhostenia, môžete na Slovensku zotrvať.

Zotrvanie sa však nepovažuje za pobyt na Slovensku. To znamená, že počas zotrvania nemôžete požiadať o udelenie prechodného alebo trvalého pobytu, nemôžete pracovať, a ani podnikať.

Potvrdenie o zotrvaní vydáva cudzinecká polícia.

Zoznam oddelení cudzineckej polície (kliknutím na odkaz sa Vám zobrazí poloha OCP na mape):

Bratislava – Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava, Regrútska 4,  Bratislava 831 07

Dunajská StredaOddelenie cudzineckej polície PZ Dunajská Streda, Mlynská 4629/2A, Dunajská Streda 929 01

TrnavaOddelenie cudzineckej polície PZ Trnava, Paulínska 13, Trnava 917 01

Trenčín – Oddelenie cudzineckej polície PZ Trenčín, Jilemnického 2, Trenčín 911 01

Nitra – Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra, Rázusova 7, Nitra 949 01

Nové Zámky – Oddelenie cudzineckej polície PZ Nové Zámky, Bitúnková 8, Nové Zámky 949 36

Banská Bystrica – Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystrica, Sládkovičova 4343/25

Rimavská Sobota - Oddelenie cudzineckej polície PZ Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 35

Žilina – Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina, Janka Kráľa 4, Žilina  010 40

Košice – Oddelenie cudzineckej polície PZ Košice, Trieda SNP 35, Košice 040 01

Michalovce – Oddelenie cudzineckej polície PZ Michalovce, Jána Hollého 53/46, Michalovce 071 01

Prešov – Oddelenie cudzineckej polície PZ Prešov, Ľubochnianska 2, Prešov 080 01

Ružomberok - Oddelenie cudzineckej polície PZ Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 74, Ružomberok 034 01 (6. poschodie)

Azyl (medzinárodná ochrana)

Žiadosť o azyl je možné podať, ak máte v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôžete alebo nechcete vrátiť do tohto štátu, alebo ak ste prenasledovaný za uplatňovanie politických práv a slobôd.

Na ochranu pred vážnym bezprávím v krajine pôvodu vám môže byť poskytnutá doplnková ochrana.

Ministerstvo vnútra SR môže udeliť azyl aj z humanitných dôvodov.

V prípade, ak vstupujete na územie Slovenskej republiky cez hraničný priechod, je príslušné na prijatie žiadosti o azyl oddelenie hraničnej polície na hraničnom priechode. Ak cestujete letecky, je to policajný útvar v tranzitnom priestore letiska (Košice, Bratislava, Poprad). Ak sa už nachádzate na území Slovenskej republiky, podať žiadosť o azyl môžete výlučne na Oddelení azylu Policajného zboru v Humennom:

Oddelenie azylu PZ Humenné

Nemocničná 1, 066 01 Humenné
  +421 96182 3241

Rozhodovanie o žiadostiach o udelenie azylu alebo poskytnutie doplnkovej ochrany je v kompetencii Migračného úradu Ministerstva vnútra SR.

Migračný úrad MV SR

Pivonková 6, Bratislava
 +421 (0)2 4341 4775, +421 (0)2 4825 4104

Naše centrum sa nevenuje poradenstvu v oblasti azylového práva, môžete sa však obrátiť na mimovládne organizácie, ktoré poskytujú právne poradenstvo žiadateľom o azyl - Slovenská humanitná rada alebo Liga za ľudské práva. Odpovede na najdôležitejšie otázky ohľadom azylu nájdete TU (v arabskom jazyku TU). Konanie o azyle v skratke TU.

Liga za ľudské práva

Michalská 372/9, Bratislava
mobil: +421 800 222 350 (bezplatne), + 421 918 366 968
e-mail:  

Slovenská humanitná rada

Budyšínska 1
Bratislava, 831 03
 +421 51 70 81 777
 e-mail:

Počas zotrvania nemôžete na Slovensku pracovať alebo podnikať.

Ak ste žiadateľom o azyl, môžete pracovať po šiestich mesiacoch od podania žiadosti.

Ak vám bol udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana, môžete pracovať bez potreby ďalších povolení.

Pre osoby s možnosťou zotrvania štát za bežných okolností nezabezpečuje ubytovanie. Avšak momentálne je v dôsledku zvýšeného počtu osôb prichádzajúcich bez povolenia zabezpečených niekoľko zariadení, kde môžete prespať, dostať teplé jedlo a základné zdravotné ošetrenie.

Zoznam zariadení podľa regiónov (kliknutím na odkaz Vám ukáže polohu na mape):

Bratislava:

Regrútska ulica - v blízkosti OCP Bratislava môžete prespať, a môže Vám byť poskytnutá základná zdravotná starostlivosť a strava

Banská Bystrica:

Tulská ulica - v priestoroch azylového centra Červeného kríža môžete prespať a môže Vám byť poskytnutá strava a základná zdravotná starostlivosť

Opatovská Nová Ves - v priestoroch Pobytového tábor Migračného úradu Vám môže byť poskytnutá základná zdravotná starostlivosť a strava a útočisko pre zraniteľné skupiny (ako sú matky s deťmi) a taktiež materiálnu pomoc

Trenčín:

Kvetná ulica - môžnosť poskytnutia útočiska pre zraniteľné osoby

Prešov:

Ľubochnianska ulica - v blízkosti OCP Prešov môžete prespať, a môže Vám byť poskytnutá základná zdravotná starostlivosť a strava.

Informácie o bezpečnom prekračovaní hraníc

V prípade priameho ohrozenia života, volajte 112!

Informácie o tom, ako bezpečnom cestovať, ako sa vyhnúť situácii obchodovania s ľuďmi, ako rozpoznať obchodovanie s ľuďmi a kde nájsť pomoc v núdzi nájdete v aplikácii www.safe.iom.sk.

V prípade, že máte podozrenie, že ste sa dostali do sitácie obchodovania s ľuďmi, volajte na Národnú linku Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi +421 800 800 818. Funguje v časoch od 8:00 do 20:00, dohovoríte sa v angličtine. Ak sa zistí, že ide vo Vašom prípade o obchodovanie s ľuďmi, máte nárok na ochranu a pomoc.

Nezabudnite, že máte nárok na využitie bezplatných služieb podpory a pomoci v prípade, ak ste sa ocitli v situácii rodovo podmieneného násilia, ktoré zahŕňa napríklad fyzické, psychické, emocionálne či sexuálne násilie. Ak sa potrebujete poradiť, spojte sa s nami na telefónnom čísle +421 907 787 374, Infolinka IOM o obchodovaní s ľuďmi a bezpečnom cestovaní, kde sa dohovoríte aj v anglickom jazyku. V prípade, že potrebujete psychologickú podporu, volajte na bezplatnú nonstop linku dôvery Nezábudka prevádzkovanú Ligou za duševné zdravie na čísle +421 0800 222 450, dohovoríte sa tam po ukrajinsky. Taktiež sa môžete obrátiť na národnú bezplatnú nonstop linku pre ženy zažívajúce násilie, telefónne číslo +421 0800 212 212, linka je prevádzkovaná v slovenskom jazyku.

Humanitárna pomoc musí byť poskytnutná bez akejkoľvek žiadosti o protislužbu, peniaze, sexuálne aktivity alebo iné služby. Keď sa k Vám humanitárni pracovníci správajú nevhodne, môžete sa obrátiť na Infolinku IOM o obchodovaní s ľuďmi a bezpečnom cestovaní +421 907 787 374.

 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
+421 55 625 8662

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Skype: micconsultant (voice calls only)

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR: 13,00 - 17,00
PIA: 9,00 - 12,00

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby