Ako možno dokladovať účel pobytu?

Účel prechodného pobytu na Slovensku je možné preukázať rôznymi dokumentmi.


PODNIKANIE SA DOKLADUJE:

Stiahnuť prílohy:


ZAMESTNANIE SA DOKLADUJE:

Stiahnuť prílohy:


ŠTÚDIUM SA DOKLADUJE:

Stiahnuť prílohy:


OSOBITNÁ ČINNOSŤ SA DOKLADUJE:

Stiahnuť prílohy:


VÝSKUM A VÝVOJ SA DOKLADUJE:

Stiahnuť prílohy:


ZLÚČENIE RODINY SA DOKLADUJE:

Stiahnuť prílohy:


POSTAVENIE SLOVÁKA ŽIJÚCEHO V ZAHRANIČÍ SA DOKLADUJE:

Stiahnuť prílohy:


POSTAVENIE OSOBY S DLHODOBÝM POBYTOM V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE ÚNIE SA DOKLADUJE:

Stiahnuť prílohy:


MODRÁ KARTA SA DOKLADUJE:

Stiahnuť prílohy:


Pozor: Uvedené doklady (s výnimkou rodných a sobášnych listov a osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí) nesmú byť staršie ako 90 dní a všetky musia byť buď v slovenskom jazyku alebo preložené do slovenského jazyka úradným prekladateľom. Dokumenty vydané zahraničnými orgánmi musia byť overené formou apostilly alebo superlegalizácie.