Ako možno dokladovať účel pobytu?

Účel pobytu pri žiadosti o udelenie prechodného pobytu na Slovensku je možné doložiť rôznymi dokumentmi, ktoré bližšie rozoberáme v tomto článku.


PODNIKANIE SA DOKLADUJE:;


ZAMESTNANIE SA DOKLADUJE:


ŠTÚDIUM SA DOKLADUJE:


OSOBITNÁ ČINNOSŤ SA DOKLADUJE:


VÝSKUM A VÝVOJ SA DOKLADUJE:


ZLÚČENIE RODINY SA DOKLADUJE:


POSTAVENIE SLOVÁKA ŽIJÚCEHO V ZAHRANIČÍ SA DOKLADUJE:


POSTAVENIE OSOBY S DLHODOBÝM POBYTOM V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE ÚNIE SA DOKLADUJE:


MODRÁ KARTA SA DOKLADUJE:


Pozor: Žiadny z uvedených dokumentov nesmie byť starší ako 90 dní, a všetky musia byť buď v slovenskom jazyku alebo preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom! Dokumenty vydané zahraničnými orgánmi musia byť overené formou apostilly alebo superlegalizácie.