MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov z krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Trvalý pobyt Čo je trvalý pobyt

Čo je trvalý pobyt

Trvalý pobyt oprávňuje cudzinca dlhodobo sa zdržiavať na území SR a na cesty do zahraničia a naspäť. Je to stabilnejší typ pobytu, ktorý sa udeľuje cudzincom na dobu dlhšiu ako prechodný pobyt. Cudzinci s trvalým pobytom majú vo väčšine oblastí života zhodné práva a povinnosti ako občania SR (napr. zamestnávanie, zdravotná starostlivosť, sociálne veci, verejný život na regionálnej úrovni).
Existujú 3 typy trvalého pobytu:
  • trvalý pobyt na päť rokov;
  • trvalý pobyt na neobmedzený čas;
  • dlhodobý pobyt.

Podrobnosti o jednotlivých typoch trvalého pobytu nájdete v Infokartách MIC.

Cudzinec s trvalým pobytom na päť rokov môže po uplynutí 4 rokov požiadať o trvalý pobyt na neobmedzený čas. Žiadosť o trvalý pobyt na päť rokov sa zvyčajne podáva osobne na úradnom tlačive na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí alebo na policajnom útvare na území Slovenska. Žiadosť o trvalý pobyt na neobmedzený čas a žiadosť o dlhodobý pobyt sa podáva osobne na policajnom útvare na území Slovenska.
 
Pri podaní žiadosti o trvalý pobyt na päť rokov treba dokladovať najmä:
  1. účel pobytu;
  2. bezúhonnosť;
  3. finančné zabezpečenie pobytu;
  4. zabezpečené ubytovanie.

Pri podaní žiadosti o trvalý pobyt na neobmedzený čas alebo žiadosti o dlhodobý pobyt sa dokladuje najmä finančné zabezpečenie pobytu a zdravotné poistenie. Podrobnejšie informácie, týkajúce sa žiadostí a dokladov, sú uvedené v samostatných článkoch tejto kategórie.
 
Policajný útvar alebo zastupiteľský úrad si môže podľa zákona vyžiadať od cudzinca aj ďalšie doklady.
 
Finančné zabezpečenie pobytu cudzinec preukáže vo výške dvanásťnásobku životného minima (od 1. júla 2020 predstavuje životné minimum sumu 214,83 EUR); cudzinec mladší ako 18 rokov preukazuje finančné zabezpečenie v polovičnej výške.
 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                   PON, UT, ŠTV, PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračného informačné centrum IOM poskytuje až do odvolania osobné konzultácie  len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie.

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Trvalý pobyt Čo je trvalý pobyt