MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Trvalý pobyt Čo je trvalý pobyt

Čo je trvalý pobyt

Trvalý pobyt oprávňuje cudzinca dlhodobo sa zdržiavať na území SR a na cesty do zahraničia a naspäť. Je to stabilnejší typ pobytu, ktorý sa udeľuje cudzincom na dobu dlhšiu ako prechodný pobyt. Cudzinci s trvalým pobytom majú vo väčšine oblastí života zhodné práva a povinnosti ako občania SR (napr. zamestnávanie, zdravotná starostlivosť, sociálne veci, verejný život na regionálnej úrovni). Existujú tri typy trvalého pobytu:

Podrobnosti o jednotlivých typoch trvalého pobytu spolu so zoznamom dokladov, ktoré je nutné priložiť k žiadosti, nájdete v našich Infokartách v sekcii Na stiahnutie.

Trvalý pobyt na päť rokov sa najčastejšie udeľuje manželom slovenských občanov. Osoba s trvalým pobytom na päť rokov môže po uplynutí 4 rokov požiadať o trvalý pobyt na neobmedzený čas. Žiadosť o trvalý pobyt na päť rokov sa zvyčajne podáva osobne na úradnom tlačive na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí alebo na policajnom útvare na území Slovenska. Žiadosť o trvalý pobyt na neobmedzený čas a žiadosť o dlhodobý pobyt sa podáva osobne na policajnom útvare na území Slovenska.
 
Pri podaní žiadosti o trvalý pobyt na päť rokov treba dokladovať najmä:
  1. účel pobytu
  2. bezúhonnosť
  3. finančné zabezpečenie pobytu
  4. zabezpečené ubytovanie.
Pri podaní žiadosti o trvalý pobyt na neobmedzený čas alebo žiadosti o dlhodobý pobyt sa dokladuje najmä finančné zabezpečenie pobytu a zdravotné poistenie. Finančné zabezpečenie pobytu cudzinec preukáže vo výške dvanásťnásobku životného minima (od 1. júla 2021 predstavuje životné minimum sumu 218,06 EUR); cudzinec mladší ako 18 rokov preukazuje finančné zabezpečenie v polovičnej výške. Policajný útvar alebo zastupiteľský úrad si môže podľa zákona vyžiadať od cudzinca aj ďalšie doklady.
 
Podrobnejšie informácie týkajúce sa žiadostí a dokladov nájdete v samostatných článkoch tejto kategórie.

Kontaktujte nás

0850 211 478                               PON, UT, ŠTV: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00    PIATOK: od 9:00 do 12:00

Email:

Skype: micconsultant                   (voice calls only)
  Telegram/Signal:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie v OP režime (očkovaní, po prekonani COVID). 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Trvalý pobyt Čo je trvalý pobyt