Vstup a pobyt cudzincov v SR

Najdôležitejším zákonom, ktorý upravuje pobyt cudzincov na Slovensku, je zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“).
 
Podľa zákona o pobyte cudzincov sa cudzincom rozumie každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky (SR). Pobyt občanov Európskej únie - ktorí sú takisto z pohľadu zákona cudzincami - sa však spravuje osobitným režimom (viac v článku Pobyt občanov Únie). Štátnym príslušníkom tretej krajiny je každý, kto nie je občanom Slovenskej republiky ani občanom Únie a je ním aj osoba bez štátnej príslušnosti.
Nasledovné informácie sa z toho dôvodu budú týkať len štátnych príslušníkov tretích krajín.
Ako cudzinec môžete požiadať o jeden z troch typov pobytu:
Prechodný pobyt sa udeľuje na jeden zo zákonom stanovených účelov (napr. zamestnanie, štúdium, zlúčenie rodiny), viac nájdete v kategórii Prechodný pobyt. Za účelom zlúčenia rodiny, prípadne po splnení podmienky určitej doby nepretržitého pobytu v SR, je možné požiadať o trvalý pobyt. Ak chcete vedieť, či spĺňate zákonom požadované podmienky, kliknite na Trvalý pobyt. Tolerovaný pobyt je osobitný typ pobytu, ktorý sa udeľuje výnimočne na kratšie časové obdobie rovnako z presne zákonom stanovených dôvodov, za účelom riešenia špecifickej situácie, v ktorej sa cudzinec ocitne počas jeho pobytu na území SR. V príslušných kategóriách článkov nájdete praktické rady týkajúce sa preukazovania potrebných skutočností a podávania žiadostí o niektorý z typov pobytu v SR.

Právnik radí
Situácia, do ktorej sa cudzinec dostane, ak je na Slovensku nelegálne, je prakticky veľmi ťažko riešiteľná, preto je dôležité jej predísť.