Národné podnikateľské centrum ponúka bezplatné konzultácie pre podnikateľov

Bezplatné konzultácie pre podnikateľov v Bratislavskom kraji.

Národné podnikateľské centrum v Bratislave ponúka bezplatné krátkodobé individuálne poradenstvo pre podnikateľov so sídlom v Bratislavskom kraji. Tieto konzultácie sú dostupné aj pre cudzincov, ktorí majú sídlo podniku zahraničnej osoby v Bratislavskom kraji.

Bezplatné konzultácie v rozsahu 10 hodín Vám ponúkajú odpovede na konkrétne otázky z maximálne dvoch vybraných oblastí podnikania:

Viac informácií o krátkodobom individuálnom poradenstve nájdete TU

Bezplatné konzultácie pre budúcich podnikateľov v Bratislavskom kraji.

Národné podnikateľské centrum v Bratislave ponúka bezplatné krátkodobé individuálne poradenstvo pre budúcich podnikateľov. Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ, s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji. Tieto konzultácie sú dostupné aj pre cudzincov, ktorí majú prechodný alebo trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.

Táto služba ponúka:

Viac informácií o odborných konzultáciách nájdete TU

Bezplatné konzultácie pre budúcich podnikateľov na Slovensku (okrem Bratislavského kraja)

Národné podnikateľské centrum ponúka bezplatné krátkodobé individuálne poradenstvo pre budúcich podnikateľov. Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ, s trvalým pobytom v na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Tieto konzultácie sú dostupné aj pre cudzincov, ktorí majú na prechodný alebo trvalý pobyt v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Táto služba ponúka:

Viac informácií o odborných konzultáciách nájdete TU