Národné podnikateľské centrum ponúka bezplatné konzultácie pre podnikateľov

Bezplatné konzultácie pre podnikateľov v Bratislavskom kraji.

Národné podnikateľské centrum v Bratislave ponúka bezplatné krátkodobé individuálne poradenstvo pre podnikateľov so sídlom v Bratislavskom kraji. Tieto konzultácie sú dostupné aj pre cudzincov, ktorí majú sídlo podniku zahraničnej osoby v Bratislavskom kraji.

Bezplatné konzultácie v rozsahu 10 hodín Vám ponúkajú odpovede na konkrétne otázky z maximálne 2 vybraných oblastí podnikania:

Viac informácií o krátkodobom individuálnom poradenstve nájdete na: https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/ziadost-o-poskytnutie-nefinancnej-pomoci-v-ramci-2/

Bezplatné konzultácie pre budúcich podnikateľov v Bratislavskom kraji.

Národné podnikateľské centrum v Bratislave ponúka bezplatné krátkodobé individuálne poradenstvo pre budúcich podnikateľov. Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ, s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji. Tieto konzultácie sú dostupné aj pre cudzincov, ktorí majú prechodný alebo trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.

Táto služba ponúka:

Viac informácií o odborných konzultáciách nájdete na: https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/odborne-individualne-poradenstvo-pre-buducich-podn/

Bezplatné konzultácie pre budúcich podnikateľov na Slovensku (okrem Bratislavského kraja)

Národné podnikateľské centrum ponúka bezplatné krátkodobé individuálne poradenstvo pre budúcich podnikateľov. Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ, s trvalým pobytom v na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Tieto konzultácie sú dostupné aj pre cudzincov, ktorí majú na prechodný alebo trvalý pobyt v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Táto služba ponúka:

Viac informácií o odborných konzultáciách nájdete na: https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/poradte-sa-s-odbornikom-konzultacie-pre-buducich-p/ .