MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Základné informácie Formy podnikania

Formy podnikania

Podnikaním sa rozumie činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Podnikateľom podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ("obchodný zákonník") je:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri;
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia;
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov;
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu, tzv. samostatne hospodáriaci roľníci.

Podnikať možno ako fyzická osoba:

 • fyzická osoba nezapísaná do obchodného registra;
 • fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri.

Kliknite: Fyzické osoby - podnikatelia


Podnikať možno tiež ako právnická osoba, najmä:

 • obchodná spoločnosť
 • družstvo

Kliknite: Obchodné spoločnosti a družstvo

RELEVANTNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní;
 • zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce;
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník;
 • zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;
 • zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;
 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch;
 • zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478

Email:

  Skype: MICconsultant
  WhatsApp/Viber:
      +421 905 063 908

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 17.00 hod. 
Utorok: 9.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   9.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   13.00 - 17.00 hod.
Utorok: 13.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   13.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
priamo do svojej e-mailovej schránky, vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Sledujte nás

facebook  IOM Slovakia
  FB stránka
 
youtube  IOM Slovakia
  Youtube stránka
 
  IOM Slovakia
  oficiálny web
 
  Atlas komunít 
             migrantov
Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Základné informácie Formy podnikania