MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

BRATISLAVA

KDE:  

Grősslingová 4, Bratislava (4.poschodie)

ČAS:

Začiatočníci každý utorok a štvrtok 18:30 – 20:00

Mierne pokročilí (gramatika) každý pondelok 18:30- 20:00 

Pokročilí každá streda od 18:30 – 20:00

Otvárame nový kurz pre začiatočníkov, každý utorok a štvrtok  16:45 -18:15, začíname 13. apríla 2015

KOŠICE

Poskytujeme bezplatné právne poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

 • Právne poradenstvo a asistencia v oblasti pobytu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku.
 • Služby poskytovania právnej pomoci formou prípravy a korigovania podaní pre správne orgány, zmlúv a iných právnych písomností  
 • Ponuka využitia mediácie -  alternatívneho riešenia sporov  
 • Všetky konzultácie sú poskytované v slovenskom alebo anglickom jazyku. V prípade potreby je pre cudzincov zabezpečené tlmočenie prostredníctvom siete spolupracujúcich tlmočníkov. 

 

 

Otvorené kurzy slovenského jazyka

Ponúkame bezplatné Otvorené kurzy slovenského jazyka a kurzy socio-kultúrnej orientácie v Bratislave a v Košiciach. Viac informácií o kurzoch.

 

Ponúkame možnosť získať finančný príspevok na vzdelávací kurz

Chcete si zlepšiť svoje postavenie na slovenskom pracovnom trhu alebo si zvýšiť kvalifikáciu? Teraz môžete získať príspevok na vzdelávací alebo rekvalifikačný kurz. Viac informácií.

 

Možnosti bezplatného štúdia slovenského jazyka

Viac o informácií o bezplatných vzdelávacích web-portáloch, publikáciach a učebniciach slovenského jazyka.

 

Ponúkame bezplatné poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

 • Poradenstvo a podpora pri orientácii na trhu práce, asistencia pri hľadaní práce 
 • Poradenstvo pri strate zamestnania (práva a povinnosti, zmena pobytu, ako sa evidovať na úrade práce)
 • Asistencia pri príprave životopisu, motivačného listu a pomoc v komunikácii so zamestnávateľom
 • Analýza situácie na trhu práce v pri hľadaní práce v požadovanom odbore
 • Príprava na pracovný pohovor
 • Kontaktovanie inštitúcií a pomoci pri vybavovaní dávok sociálneho zabezpečenia
 • Poradenstvo pri uzatváraní pracovnej zmluvy, práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa 
 • Poradenstvo pri uznávaní diplomov a vzdelania 

Poskytujeme podporu pri vzdelávaní a rekvalifikácií: 

 

 

Zaujímate o spolužitie ľudí z rôznych krajín a kultúr na Slovensku? 

Dlhodobo spolupracujeme so zástupcami združení a komunít migrantov na Slovensku – kultúrnymi mediátormi, ktorí podporujú spoločenský život komunity, pomáhajú svojim krajanom a tiež organizujú multikultúrne podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny a vytvárajú tak priestor na vzájomné spoznávanie sa cudzincov a majoritnej spoločnosti.

Hľadáme nové komunity a záujemcov o spoluprácu ktorí:

 • pochádzajú z krajín mimo EÚ, alebo majú priame prepojenie na migrantov z krajín mimo EÚ, poznajú dobre ich kultúru a komunity migrantov na Slovensku,
 • majú záujem podporovať kultúrny život a vykonávať činnosti v prospech svojej komunity na Slovensku,
 • chcú sa ďalej vzdelávať v témach ako migrácia a integrácia migrantov, medzikultúrny dialóg, projektová práca a iné.

Ponúkame:

 • Možnosť získať skúsenosti, finančnú podporu a pomoc s organizovaním podujatí pre vašu komunitu, nové kontakty na komunity migrantov, výmenu informácií, intenzívnu spoluprácu a možnosť absolvovať rôzne typy vzdelávania.
 • Byť súčasťou tímu kultúrnych mediátorov, ktorí  sú predstavitelia migrantských komunít, spolupracujú s MIC a svojou činnosťou vytvárajú most medzi majoritou a komunitou, priamo pomáhajú svojim krajanom pri prvých krokoch na Slovensku, organizujú multikultúrne a komunitné podujatia, spolupracujú pri vzdelávaní pracovníkov štátnej a verejnej správy a sprostredkúvajú dôležité informácie komunitám migrantov.

MIC spolupracuje s kultúrnymi mediátormi – zástupcami združení a komunít cudzincov na Slovensku. S podporou centra organizujú podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny, podporujú spoločenský život komunity, pomáhajú svojim krajanom a vytvárajú priestor na vzájomné spoznávanie sa komunít a majoritnej spoločnosti. Kultúrni mediátori s podporou MIC zorganizovali od roku 2006 už 164 multikultúrnych a komunitných informačných stretnutí pre 13 400 ľudí.

 

 

 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 905 063 908                     (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview