Pracovné poradenstvo

Ponúkame bezplatné poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

Poskytujeme podporu pri vzdelávaní a rekvalifikácií: