MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

FromSKills2Work propaguje integráciu na trh práce

Nová webová stránka FromSKills2Work propaguje integráciu na trh práce

IOM Holandsko spustilo digitálnu platformu na Európskej úrovni, ktorej cieľom je propagovať zlepšenie prístupu cudzincov na trh práce: www.FromSkills2Work.eu.

Skoré uznanie formálnych a neformálnych zručností je dôležité pre úspešné zapojenie cudzincov, najmä utečencov, na trh práce. Webová stránka www.FromSkills2Work.eu poskytuje informácie o službách, organizáciách, projektoch a iniciatívach, ktoré podporujú rozpoznávanie zručností, vzdelania a kompetencií osôb s udelenou medzinárodnou ochranou, a to v týchto deviatich členských krajinách  EÚ: v Belgicku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Slovinsku, Španielsku, vo Veľkej Británii a na Slovensku. Táto platforma tiež ponúka úspešné príbehy migrantov a ich zamestnávateľov z každého zúčastneného štátu.

Platforma je súčasťou IOM projektu SKILLS2WORK, financovaného Európskou komisiou, ktorý sa zameriava na uznávanie zručností v Európskom rámci. Partneri projektu na Slovensku sú Nadácia PONTIS a Migračný úrad Ministerstva vnútra SR.

Pozrite si digitálnu platformu tu. Ak chcete viac informácií o projekte Skills2Work alebo sa chcete prihlásiť na odoberanie newslettra, kliknite tu.

Tu si môžete stiahnuť GUIDELINES FOR DESIGNING POLICIES TO STRENGTHEN LABOUR MARKET INTEGRATION OF REFUGEES IN THE EU

 

 

 

 

 

 

 

Skills2Work

Cieľom projektu Skills2Work je podporiť integráciu osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na trh práce prostredníctvom rýchleho uznávania formálnych aj neformálnych zručností a kompetencií. To sa dá dosiahnuť posilnením kapacít a prijímacieho rámca relevantných inštitúcií, sprostredkovateľov a zamestnávateľov a zlepšením prístupu k informáciám a službám súvisiacim s uznávaním zručností a kvalifikácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou.
Projekt je realizovaný od januára 2016 a pokračuje do decembra 2017. Aktivity projektu sú realizované v 9 členských krajinách EÚ.

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 905 063 908                     (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview