FromSKills2Work propaguje integráciu na trh práce

Nová webová stránka FromSKills2Work propaguje integráciu na trh práce

IOM Holandsko spustilo digitálnu platformu na Európskej úrovni, ktorej cieľom je propagovať zlepšenie prístupu cudzincov na trh práce: www.FromSkills2Work.eu.

Skoré uznanie formálnych a neformálnych zručností je dôležité pre úspešné zapojenie cudzincov, najmä utečencov, na trh práce. Webová stránka www.FromSkills2Work.eu poskytuje informácie o službách, organizáciách, projektoch a iniciatívach, ktoré podporujú rozpoznávanie zručností, vzdelania a kompetencií osôb s udelenou medzinárodnou ochranou, a to v týchto deviatich členských krajinách  EÚ: v Belgicku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Slovinsku, Španielsku, vo Veľkej Británii a na Slovensku. Táto platforma tiež ponúka úspešné príbehy migrantov a ich zamestnávateľov z každého zúčastneného štátu.

Platforma je súčasťou IOM projektu SKILLS2WORK, financovaného Európskou komisiou, ktorý sa zameriava na uznávanie zručností v Európskom rámci. Partneri projektu na Slovensku sú Nadácia PONTIS a Migračný úrad Ministerstva vnútra SR.

Pozrite si digitálnu platformu tu. Ak chcete viac informácií o projekte Skills2Work alebo sa chcete prihlásiť na odoberanie newslettra, kliknite tu.

Tu si môžete stiahnuť GUIDELINES FOR DESIGNING POLICIES TO STRENGTHEN LABOUR MARKET INTEGRATION OF REFUGEES IN THE EU

 

 

 

 

 

 

 

Skills2Work

Cieľom projektu Skills2Work je podporiť integráciu osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na trh práce prostredníctvom rýchleho uznávania formálnych aj neformálnych zručností a kompetencií. To sa dá dosiahnuť posilnením kapacít a prijímacieho rámca relevantných inštitúcií, sprostredkovateľov a zamestnávateľov a zlepšením prístupu k informáciám a službám súvisiacim s uznávaním zručností a kvalifikácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou.
Projekt je realizovaný od januára 2016 a pokračuje do decembra 2017. Aktivity projektu sú realizované v 9 členských krajinách EÚ.