Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. 

Kto má nárok? 

Po splnení podmienok má nárok na príspevok aj cudzinec s prechodným alebo trvalým pobytom v SR.

Oprávnenou osobou na poberanie rodičovského príspevku je:

Podmienkou na priznanie nároku ďalej je: 

Dieťaťom sa na účely poberania rodičovského príspevku rozumie: 

Nárok vzniká len jednej oprávnenej osobe podľa dohody:

Nárok nevzniká maloletému rodičovi, ktorému súd nepriznal rodičovské práva, alebo ak:

Koľko?

Ako uplatniť?