Získajte finančný príspevok na vzdelávanie a rekvalifikáciu

Chcete si zlepšiť svoje postavenie na slovenskom pracovnom trhu alebo si zvýšiť kvalifikáciu? Teraz môžete získať príspevok na vzdelávací alebo rekvalifikačný kurz. 

Predpokladom a jednou z podmienok udelenia príspevku je, že kurz Vám môže pomôcť pri hľadaní novej práce, zlepšiť Vaše postavenie v súčasnom zamestnaní alebo podnikaní. 

Príspevok je možné využiť na vzdelávacie kurzy (ako napríklad kurz cudzieho jazyka, účtovnícky kurz, kurz práce s PC a pod.) alebo rekvalifikačné kurzy (ako napríklad kadernícky kurz, kurz práce s vysokozdvižným vozíkom, atď.). S výberom kurzu Vám radi pomôžeme. Pokiaľ žiadate o príspevok, mali by ste ovládať slovenský jazyk alebo iný jazyk, v ktorom je kurz vedený, na takej úrovni, aby ste zvládli úspešné absolvovanie kurzu.

O finančný príspevok na vzdelávací / rekvalifikačný kurz (ďalej len „príspevok“) môžu žiadať občania krajín mimo Európskej Únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí sú držiteľmi trvalého, prechodného alebo tolerovaného pobytu (s výnimkou prechodného pobytu za účelom štúdia a držiteľa pobytového preukazu rodinného príslušníka občana EÚ). Platnosť povolenia na pobyt žiadateľa o príspevok by mala trvať minimálne po dobu šesť mesiacov odo dňa prijatia žiadosti Migračným informačným centrom IOM a počas celej doby trvania kurzu, na ktorý sa chce prihlásiť.

O príspevok nemôžete požiadať, pokiaľ ste už na kurz nastúpili alebo ho uhradili. O schválení žiadosti o príspevok na kurz rozhoduje komisia do 15 pracovných dní od dátumu prijatia žiadosti. Finančný príspevok je vyplácaný spätne, po úspešnom absolvovaní kurzu a predložení potrebnej dokumentácie. Na pridelenie finančného príspevku neexistuje právny nárok. 

V Bratislave a v Košiciach nie je možné poskytnúť príspevok na kurz slovenského jazyka, keďže v týchto mestách organizujeme bezplatný kurz SJ.

Stiahnuť Formulár žiadosti o príspevok.

Vyplnenú žiadosť spolu s kópiou Vášho pobytového preukazu (obojstranne) nám prosím zašlite elektronicky na  alebo poštou (Migračné informačné centrum IOM, Grösslingová 35, 811 09 Bratislava). Vyplnenú žiadosť nám môžete doručiť aj osobne do kancelárie v Bratislave (Grösslingová 35) alebo v Košiciach (Poštová 1). Akonáhle nám zašlete požadované dokumenty, Vašu žiadosť spracujeme a následne Vás budeme kontaktovať. 

Finančný príspevok môžete využiť aj na pokrytie ďalších (vopred schválených) nákladov súvisiacich s kurzom:

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na  alebo na 0850 211 478.