Získajte finančný príspevok na vzdelávanie a rekvalifikáciu

Chcete si zlepšiť svoje postavenie na slovenskom pracovnom trhu alebo si zvýšiť kvalifikáciu? Teraz môžete získať príspevok na vzdelávací alebo rekvalifikačný kurz. 

Predpokladom udelenia príspevku je, že kurz Vám môže pomôcť pri hľadaní novej práce, zlepšiť Vaše postavenie v súčasnom zamestnaní alebo podnikaní. 

Príspevok je možné využiť na vzdelávacie kurzy (ako napríklad kurz cudzieho jazyka, účtovnícky kurz, kurz práce s PC a pod.) alebo rekvalifikačné kurzy (ako napríklad kadernícky kurz, kurz práce s vysokozdvižným vozíkom, atď.). S výberom kurzu Vám radi pomôžeme. Pokiaľ žiadate o príspevok, mali by ste ovládať slovenský jazyk alebo iný jazyk, v ktorom je kurz vedený, na takej úrovni, aby ste zvládli úspešné absolvovanie kurzu.

O finančný príspevok na vzdelávací / rekvalifikačný kurz (ďalej len „príspevok“) môžu žiadať občania krajín mimo Európskej Únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí sú držiteľmi trvalého, prechodného alebo tolerovaného pobytu (s výnimkou prechodného pobytu za účelom štúdia a držiteľa pobytového preukazu rodinného príslušníka občana EÚ). Platnosť povolenia na pobyt žiadateľa o príspevok by mala trvať minimálne po dobu šesť mesiacov odo dňa prijatia žiadosti Migračným informačným centrom IOM a počas celej doby trvania kurzu, na ktorý sa chce prihlásiť.

O príspevok nemôžete požiadať, pokiaľ ste už na kurz nastúpili alebo ho uhradili. O schválení žiadosti o príspevok na kurz rozhoduje komisia do 15 pracovných dní od dátumu prijatia žiadosti. Finančný príspevok je vyplácaný spätne, po úspešnom absolvovaní kurzu a predložení potrebnej dokumentácie. Na pridelenie finančného príspevku neexistuje právny nárok. 

V Bratislave a v Košiciach nie je možné poskytnúť príspevok na kurz slovenského jazyka, keďže v týchto mestách organizujeme bezplatný kurz SJ.

Stiahnuť Formulár žiadosti o príspevok.

Vyplnenú žiadosť spolu s kópiou Vášho pobytového preukazu (obojstranne) nám prosím zašlite elektronicky na  alebo poštou (Migračné informačné centrum IOM, Grösslingová 35, 811 09 Bratislava). Vyplnenú žiadosť nám môžete doručiť aj osobne do kancelárie v Bratislave (Grösslingová 35) alebo v Košiciach (Poštová 1). Akonáhle nám zašlete požadované dokumenty, Vašu žiadosť spracujeme a následne Vás budeme kontaktovať. 

Finančný príspevok môžete využiť aj na pokrytie ďalších (vopred schválených) nákladov súvisiacich s kurzom:

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na  alebo na 0850 211 478.