MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie Program podpory pedagogických a odborných zamestnancov

Program podpory pedagogických a odborných zamestnancov

S cieľom podporiť zahraničných pedagogických a odborných zamestnancov pri integrácii do slovenských škôl, Migračné informačné centrum pod Plánom obnovy a odolnosti SR (MIC RRP), v spolupráci so Studia Academica Slovaca (SAS), oznamuje spustenie programu podpory, ktorý si kladie za cieľ uľahčiť uznanie vzdelania a znalosť slovenského jazyka, čo umožní kvalifikovaným jednotlivcom začať naplno kariéru vyučovania v slovenských vzdelávacích inštitúciách. 

PROGRAM JE V SÚČASNOSTI KAPACITNE NAPLNENÝ A REGISTRÁCIA JE PRETO AKTUÁLNE ZASTAVENÁ. 

Prehľad programu: 

Primárnym cieľom tohto programu je podpora zahraničných pedagogických a odborných zamestnancov pri získavaní uznania svojho vzdelania a úspešnom absolvovaní skúšky zo štátneho jazyka, ktorý je predpokladom pre výučbu v slovenských školách. Program je zameraný na jednotlivcov, ktorých znalosť slovenského jazyka je dostatočne vysoká na to, aby v tomto roku absolvovali jazykový test. 

Kritériá oprávnenosti: 

 • Vysokoškolské vzdelanie v pedagogických oblastiach získané v zahraničí 
 • 18 rokov 
 • Občianstvo v EÚ/krajine mimo EÚ 
 • Platné povolenie na pobyt na Slovensku  

Prihlasovanie: 

Na stanovenie oprávnenosti musia uchádzači vyplniť krátky formulár a absolvovať rozraďovací test. Tí, ktorí dosiahnu uspokojivé výsledky, pristúpia k rozsiahlejšiemu hodnoteniu SAS. Prijatie do programu je založené na výsledkoch testu a vyplnenom formulári, registrácia však nezaručuje prijatie. 

Výhody programu: 

Účastníci programu budú mať prístup k nasledujúcim výhodám: 

 • Náhrada nákladov na uznanie vzdelania 
 • Bezplatný kurz slovenského jazyka B2 od IOM MIC RRP (pre tých, ktorí potrebujú zlepšiť jazykovú úroveň) 
 • Bezplatný prípravný kurz od SAS na skúšku zo štátneho jazyka 
 • Pokrytie nákladov spojených so skúškou zo štátneho jazyka 

Existujú dve možnosti, ako absolvovať program, v závislosti od úrovne slovenského jazyka: 

1. Prípravný kurz od Studia Academica Slovaca (SAS):  

Táto možnosť zahŕňa absolvovanie prípravného kurzu organizovaného špecializovaným centrom Studia Academica Slovaca (SAS) pre slovenčinu ako cudzí jazyk. Kurz je štrukturovaný tak, aby účastníkov vybavil potrebnými zručnosťami a znalosťami na vyniknutie v skúške zo slovenského jazyka, ktorý je kľúčovým krokom k výučbe v slovenských školách. Tu je podrobný prehľad: 

 • Trvanie: apríl až jún 2024. 
 • Formát: Účastníci si môžu vybrať, či sa na kurze zúčastnia online alebo prezenčne, čo poskytuje flexibilitu na základe individuálnych preferencií a okolností. 
 • Obsah kurzu: Prípravný kurz je zameraný na komplexnú jazykovú prípravu, zahŕňajúcu rôzne aspekty slovenského jazyka nevyhnutné pre efektívnu komunikáciu a výučbu vo vzdelávacom prostredí. Zahŕňa cvičenia na gramatiku, slovnú zásobu, čítanie s porozumením, písanie, počúvanie a hovorenie prispôsobené špecifickým potrebám cudzincov. 
 • Skúška zo štátneho jazyka: Po absolvovaní prípravného kurzu absolvujú účastníci skúšku zo štátneho jazyka v júni 2024. Úspech v tejto skúške je kľúčovou podmienkou pre získanie učiteľských pozícií na slovenských školách.  

Táto možnosť je ideálna pre jednotlivcov, ktorí už majú dostatočnú úroveň ovládania slovenského jazyka na to, aby mohli v tomto roku absolvovať i skúšku zo štátneho jazyka a hľadajú cielenú prípravu na úspešné absolvovanie skúšky. 

 

2. Kurzy slovenského jazyka B2 od IOM MIC RRP: 

Pre jednotlivcov, ktorých úroveň ovládania slovenského jazyka ešte nespĺňa požiadavky na priamu účasť na prípravnom kurze ponúkanom SAS, poskytuje pomocný program alternatívnu cestu prostredníctvom kurzy slovenského jazyka B2, ktoré vedie Migračné informačné centrum IOM pod Plánom obnovy a odolnosti (MIC RRP). Tu je podrobný prehľad: 

 • Trvanie: marec až júl 2024. 
 • Cieľ: Kurzy slovenského jazyka B2 si kladú za cieľ zvýšiť úroveň jazykovej zručnosti účastníkov na úroveň vhodnú pre absolvovanie prípravného kurzu SAS. Učebné osnovy sú navrhnuté tak, aby posilnili jazykové zručnosti a sebadôveru účastníkov v efektívne používanie slovenského jazyka v rôznych kontextoch, vrátane vzdelávacích prostredí. 
 • Obsah kurzu: Kurzy pokrývajú širokú škálu jazykových zručností, vrátane gramatiky, slovnej zásoby, čítania, písania, počúvania a rozprávania, so zameraním na dosiahnutie odbornosti na úrovni B2 (stredne pokročilá). Interaktívne aktivity, cvičenia a praktické úlohy sú zahrnuté s cieľom uľahčiť aktívne učenie a zapojenie. 
 • Prechod na prípravný kurz a skúška zo štátneho jazyka: Po absolvovaní kurzov B2 budú mať účastníci možnosť zapísať sa na prípravný kurz organizovaný SAS, ktorý je naplánovaný na september až november 2024. Tento medzikrok umožňuje jednotlivcom preklenúť akékoľvek existujúce jazykové medzery a získať potrebné zručnosti na úspešné absolvovanie nasledujúceho prípravného kurzu a skúšku zo štátneho jazyka v decembri 2024. 

Táto možnosť poskytuje štruktúrovanú cestu účastníkom, aby postupne zlepšili svoju zručnosť v slovenskom jazyku, zabezpečujúc, že sú dostatočne pripravení na absolvovanie prípravného kurzu a nakoniec na získanie vyučovacích príležitostí v slovenských školách. 

Obidve možnosti programu sú navrhnuté tak, aby zodpovedali rozmanitým potrebám a okolnostiam zahraničných pedagogických a odborných zamestnancov, poskytujúc podporu na uľahčenie ich integrácie do slovenského vzdelávacieho systému. Bez ohľadu na to, či ide o cielenú prípravu na skúšku zo štátneho jazyka alebo postupné zlepšenie jazykovej zručnosti, cieľom programu je posilniť jednotlivcov v dosahovaní ich profesijných cieľov a prispieť kvalitne k vzdelávaciemu sektoru na Slovensku. 

 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie Program podpory pedagogických a odborných zamestnancov