MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie Program podpory pedagogických a odborných zamestnancov - Formulár na nahranie dokumentov potrebných na refundáciu nákladov spojených s uznaním dokladov o vzdelaní

Program podpory pedagogických a odborných zamestnancov - Formulár na nahranie dokumentov potrebných na refundáciu nákladov spojených s uznaním dokladov o vzdelaní

S cieľom podporiť zahraničných pedagogických a odborných zamestnancov pri integrácii do slovenských škôl, Migračné informačné centrum pod Plánom obnovy a odolnosti SR (MIC POO), v spolupráci so Studia Academica Slovaca (SAS), spustil programu podpory, ktorý si kladie za cieľ uľahčiť uznanie vzdelania a znalosť slovenského jazyka, čo umožní kvalifikovaným jednotlivcom začať naplno kariéru vyučovania v slovenských vzdelávacích inštitúciách. 

Tento formulár je určený len aktuálnym účastníkom Programu podpory pedagogických a odborných zamestnancov zo zahraničia. Prijímanie nových žiadostí pre záujemcov, ktorí nie sú účastníkmi Programu podpory pedagogických a odborných zamestnancov zo zahraničia, je aktuálne pozastavené.

Refundácia nákladov je možná len v prípade, že Migračnému informačnému centru pod Plánom obnovy a odolnosti zašlete následovné dokumenty: 

  • kópiu Rozhodnutia o úspešnom uznaní ukončeného vzdelania zo zahraničia od Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky;
  • kópiu dokladu o zaplatení správneho poplatku za uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia (s QR kódom alebo identifikačným číslom);
  • kópie dokladov o zaplatení potvrdzujúce úhradu dodatočných, vopred schválených nákladov súvisiacich s uznaním ukončeného vzdelania zo zahraničia (napr. úradné preklady, notárske osvedčenie, zaručenú konverziu dokumentov,...).

Ak máte k dispozícii vyššie uvedené dokumenty vyplňte prosím formulár nižšie. V prípade, že všetky dokumenty budú v poriadku, zašleme Vám elekronickú zmluvu. Po podpise zmluvy a zaslania kópie Rozhodnutia o úspešnom uznaní ukončeného vzdelania zo zahraničia bude možné schválené náklady refundovať.

Formulár na nahranie dokumentov o uznaní dokladov o vzdelaní/odbornej kvalifikácie pedagogického zamerania v zahraničí

Tento formulár je určený výlučne pre účastníkov Programu podpory pedagogických a odborných zamestnancov Migračného informačné centra IOM pod Plánom obnovy a odolnosti (MIC POO). Akékoľvek iné nové žiadosti o refundáciu nákladov na uznávanie vzdelania/odbornej kvalifikácie sú aktuálne pozastavené.

Všeobecné informácie

Najmä ak toto meno figuruje na dokladoch o vzdelaní, ktoré ste si dali uznať alebo na akýchkoľvek iných dokumentoch, ktoré budete nahrávať v tomto formulári.
Prosím zopakujte číslo bankového účtu / IBANu a uistite sa, že číslo bankového účtu / IBANu je správne.
Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať
Akceptované typy súborov .jpg, .png, .jpeg, .pdf, .doc, .docx, .heic
V prípade, že ste ešte nedostali Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní z Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, nahrajte prosím všetky kópie platných potvrdení o platbe za všetky výdavky spojené s uznávaním vzdelania, ktorými disponujete.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní prosím po jeho prijatí zašlite na emailovú adresu . Refundácia nákladov spojených s uznávaním bude možná až po predložení právoplatného Rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní.

Zároveň upozorňujeme, že na refundáciu oprávnených nákladov spojených s uznávaním vzdelania v rámci Programu podpory pedagogických a odborných zamestnancov Migračného informačné centra IOM pod Plánom obnovy a odolnosti (MIC POO) je potrebné predložiť kópie platných potvrdení o platbe za všetky výdavky spojené s uznávaním vzdelania, ktorými disponujete (napr. kópia eKolku, potvrdenie o platbe za osvedčenie dokumentov o vzdelaní, potvrdenie o platbe za preklady dokumentov o vzdelaní). V opačnom prípade nebude možné výdavky refundovať.
V prípade, že ste ešte neodoslali žiadosť o uznanie dokladov o vzdelaní na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, odporúčame Vám prečítať si článok o postupe uznávania vzdelania nadobudnutého v zahraničí na výkon pedagogického povolania na Slovensku.

Zároveň upozorňujeme, že na refundáciu oprávnených nákladov spojených s uznávaním vzdelania v rámci Programu podpory pedagogických a odborných zamestnancov Migračného informačné centra IOM pod Plánom obnovy a odolnosti (MIC POO) je potrebné predložiť kópie platných potvrdení o platbe za všetky výdavky spojené s uznávaním vzdelania, ktorými disponujete (napr. kópia eKolku, potvrdenie o platbe za osvedčenie dokumentov o vzdelaní, potvrdenie o platbe za preklady dokumentov o vzdelaní). V opačnom prípade nebude možné výdavky refundovať.

Výdavky spojené s uznávaním dokumentov o vzdelaní/odbornej kvalifikácie

Do apríla 2024 bola maximálna výška správneho poplatku za uznanie vzdelanie na výkon regulovaného povolania 100 EUR. Od apríla 2024 je maximálne výška správneho poplatku za uznanie vzdelania na výkon regulovaného povolania 140 EUR.
Bez kópie potvrdenia o platbe správneho poplatku nebude Migračné informačné centrum po Plánom obnovy a odolnosti môcť refundovať správne poplatok. V prípade, že nedisponujete týmto potvrdením, pretože ste si nevyhotovili kópiu pred odoslaním žiadosti na Ministerstvo školstva, odporúčame Vám obrátiť sa na Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV) na emailvejj adrese s prosbou o zaslanie kópie potvrdenia o platbe správneho poplatku. Do emailu je dôležité uviesť vaše meno, dátum narodenia a číslo spisu, aby bolo možné identifikovať zložku vašej žiadosti.
Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať
Akceptované typy súborov .jpg, .png, .jpeg, .pdf, .doc, .docx, .heic
(napr. úradné preklady dokumentov, notárske overenie dokumentov)
Od 1. 6. 2022 nie je potrebné vyššie overenie (apostille / superlegalizácia) dokladu o vzdelaní a potvrdenia o akreditácii vzdelávacej inštitúcie, tieto podklady preto už nie je potrebné predkladať spolu so žiadosťou. Poštové náklady nie sú oprávnené na refundáciu.
Uveďte celkovú sumu, ktorú ste zaplatili za všetky sekundárne výdavky (napr. preklady, notárske osvedčenia, atď.) dokopy.
Bez kópií potvrdenia o platbe sekundárnych výdavkov nebude Migračné informačné centrum po Plánom obnovy a odolnosti môcť refundovať tieto výdavky. V prípade, že nedisponujete týmito potvrdeniami, odporúčame Vám kontaktovať prekladateľov alebo notárov, ktorých služby ste využili, aby Vám opätovne poskytli doklad o platbe týchto služieb (napr. faktúru alebo platobný blok z kasy).
Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať
Akceptované typy súborov .jpg, .png, .jpeg, .pdf, .doc, .docx, .heic

Čestné vyhlásenie

 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie Program podpory pedagogických a odborných zamestnancov - Formulár na nahranie dokumentov potrebných na refundáciu nákladov spojených s uznaním dokladov o vzdelaní