Za koho platí zdravotné poistenie štát

Štát je, okrem iných, platiteľom povinného poistného na verejné zdravotné poistenie za:

 

Štát však zabezpečuje zdravotnú starostlivosť (mimo rámca zdravotného poistenia) aj nasledujúcim kategóriám cudzincov: