Lekári a zdravotnícke zariadenia na Slovensku

Informácie v tejto časti sú určené občanom EÚ a občanom krajín mimo EÚ.

Právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v SR má podľa ústavy každý občan aj cudzinec, s výnimkou niektorých kategórií cudzincov, napríklad žiadateľov o azyl.

POSKYTOVATELIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Vo webovom katalógu Azet nájdete zoznam zdravotníckych zariadení rozdelených podľa typov.

Ak hľadáte lekára, pozrite si zoznam na stránke Lekári a ambulancie.

Kontakty na zdravotnícke inštitúcie na Slovensku nájdete tu.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

POHOTOVOSTI

ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ

Verejné zdravotné poistenie:

UNION zdravotná poisťovňa, a.s.
So sídlom: Bajkalská 29/A, Bratislava 821 08
Web: www.union.sk
E-mail:
Tel: +421 2 2081 1811
Zvýhodnená informačná linka:  0850 003 333

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
So sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Web: www.dovera.sk
E-mail:
Tel.: +421 37 772 22 78
Zvýhodnená informačná linka:  0850 850 850

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
So sídlom: Mamateyova 17, P.O.BOX 41 850 05 Bratislava 55
Web: www.vszp.sk
E-mail:
Tel: +421 2 2081 7003  
Zvýhodnená informačná linka: 0850 003 003

Individuálne (komerčné) zdravotné poistenie:


UNION poisťovňa, a.s.

So sídlom: Bajkalská 29/A, Bratislava 821 08
Web: www.union.sk
E-mail:
Tel: +421 2 2081 1811
Zvýhodnená informačná linka:  0850 111 211