Novinka pri vyplácaní materskej

Od budúceho roka budú môcť rodičia poberať materskú dávku súbežne 

Súčasná legislatívna úprava neumožňuje, aby matka aj otec poberali materskú dávku súbežne. Od budúceho roka však bude možné, aby otec, ktorý je na materskej so starším dieťaťom, poberal materskú dávku aj po tom, ako zostane matka s novorodencom doma a bude poberať materské.

Tento rok to možné nie je, otec by v takomto prípade automaticky stratil nárok na materské a mohla by ho dostávať iba matka. 

Materské dávky

Viac k podmienkam nároku na materské sa dočítate v časti Sociálne poistenie