MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Sociálne poistenie

Sociálne poistenie

Informácie v tejto časti sú určené občanom EÚ a občanom krajín mimo EÚ.

Dávky sociálneho poistenia sú:

  • Dávky nemocenského poistenia
  • Dávky dôchodkového poistenia
  • Dávky úrazového poistenia
  • Dávky garančného poistenia
  • Dávky poistenia v nezamestnanosti

Všetky dávky sociálneho poistenia sú zásluhové, to znamená, že priznanie dávky a jej výška závisí od toho, či žiadateľ bol sociálne poistený, teda či prispieval do systému sociálneho poistenia, po akú dobu prispieval a v akej výške.

Materské je dávkou sociálneho poistenia – nemocenského poistenia, v ktorom poistená osoba prispieva do systému sociálneho zabezpečenia, a v prípade, ak splní podmienky na výplatu materského, táto jej bude poskytnutá. Nemocenské poistenie je poistenie pre prípad zníženia alebo straty príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva.  

Tehotenské je dávkou sociálneho poistenia – nemocenského poistenia, v rámci ktorého poistená osoba prispieva do systému sociálneho zabezpečenia, a v prípade, že splní podmienky na výplatu tehotenského, táto dávka jej bude poskytnutá. Účelom tehotenského je zabezpečiť oprávnenej osobe príjem, ktorý slúži na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve.

POZOR: Tehotenské nie je tehotenské štipendium, ktoré poskytujú školy tehotným študentkám. 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Sociálne poistenie