MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov z krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Živnostenské podnikanie

Živnostenské podnikanie

Základné informácie o živnostenskom podnikaní nájdete v nasledovných článkoch:

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených v živnostenskom zákone. Živnostenské podnikanie zahŕňa takmer všetky podnikateľské činnosti okrem činností taxatívne vymedzených v živnostenskom zákone. Zákon nevymedzuje, čo môže byť živnosťou, ale určuje, čo živnosťou nie je.

Ak chce cudzinec prevádzkovať živnosť, musí požiadať o živnostenské oprávnenie. Živnostenské oprávnenie je právo vykonávať živnosť a platí pre celé územie Slovenskej republiky. Jeden živnostník môže vykonávať viac činností, ale pre každú musí mať živnostenské oprávnenie. Samotné získanie živnostenského oprávnenia nie vždy umožňuje cudzincovi začať na Slovensku legálne podnikať. V závislosti od štátneho občianstva cudzinca a typu jeho pobytu na Slovensku môže v niektorých prípadoch začať podnikať až po udelení prechodného pobytu na účel podnikania a/alebo po zápise do obchodného registra.

Každý žiadateľ o živnostenské oprávnenie musí spĺňať všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti.

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                   PON/UT/ŠTV/PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
V rámci opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 (Koronavirus) Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby VÝLUČNE prostredníctvom telefonických liniek a emailu.

 

Online služby

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Živnostenské podnikanie