MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Základné informácie

Základné informácie

Táto sekcia obsahuje základné informácie o pobyte cudzincov, vrátane občanov Európskej Únie, na Slovensku, ako aj o vízach potrebných na vstup na Slovensko a do Schengenského priestoru. 

Kontakty na jednotlivé oddelenia cudzineckej polície nájdete TU.

Elektronický objednávací systém na rezerváciu termínov na podanie žiadostí na cudzineckej polícii je k dispozícii TU.

Najdôležitejším zákonom, ktorý upravuje pobyt cudzincov na Slovensku, je zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“).

Dôležitou povinnosťou cudzincov pri vstupe na územie Slovenskej republiky je ohlásiť miesto ich pobytu na Slovensku na oddelení cudzineckej polície príslušnej podľa adresy ubytovania. Táto povinnosť sa vzťahuje tak na cudzincov, ktorým už bol na Slovensku udelený pobyt (len pri ich prvom vstupe), ako aj na cudzincov, ktorí prichádzajú  v rámci vízového alebo bezvízového styku. Občania Únie alebo ich rodinní príslušníci sú povinní ohlásiť pobyt najneskôr do 10 pracovných dní a štátni príslušníci tretích krajín do 3 pracovných dní odo dňa vstupu na územie SR vyplnením úradného tlačiva o hlásení pobytu - Formulár na ohlasovanie pobytu.

Ak majú zabezpečené ubytovanie v ubytovacom zariadení (hotel, hostel a pod.), plní za nich ohlasovaciu povinnosť toto ubytovacie zariadenie.

POBYT

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel:

(* výška poplatku uvedená v zátvorke je za žiadosť podanú na zastupiteľskom úrade, ak je iná ako na oddelení na cudzineckej polície)  

Migračné informačné centrum IOM poskytuje právne poradenstvo len ohľadom slovenskej legislatívy.

Ak potrebujete informácie o podmienkach vstupu, pobytu či službách stanovených inými krajinami, kontaktujte prosím príslušné orgány daných krajín alebo organizácie pôsobiace v týchto krajinách. Prinášame Vám zoznam dostupných štátnych webstránok/sekcií členských štátov EÚ:

1. mája 2018 nadobúda účinnosť novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá prináša niekoľko významných zmien týkajúcich sa podmienok na podávanie žiadostí o niektoré typy pobytov.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Základné informácie