MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť

Informácie v tejto časti sú určené občanom krajín mimo EÚ. Informácie o zdravotnom poistení občanov EÚ nájdete tu

Zdravotná starostlivosť, jej rozsah a kvalita sú do istej miery podmienené zdravotným poistením, preto mu na tomto mieste venujeme väčšiu pozornosť.

Informácie v tejto časti sú určené občanom krajín mimo EÚ. Informácie o zdravotnom poistení občanov EÚ nájdete tu.

Verejné zdravotné poistenie vzniká narodením, ak ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom na Slovensku alebo o nezaopatreného rodinného príslušníka, ktorý sa poistencovi narodil v inom členskom štáte EÚ/EHP.

Informácie v tejto časti sú určené občanom krajín mimo EÚ. Informácie o zdravotnom poistení občanov EÚ nájdete tu.

Štát je, okrem iných, platiteľom povinného poistného na verejné zdravotné poistenie za:

Informácie v tejto časti sú určené občanom krajín mimo EÚ. Informácie o zdravotnom poistení občanov EÚ nájdete tu.

Účasť na zdravotnom poistení každý poistenec preukazuje preukazom poistenca, tzv. „kartičkou poistenca“. Preukaz poistenca vydaný akoukoľvek zdravotnou poisťovňou poskytujúcou verejné zdravotné poistenie slúži na identifikáciu poistencov v styku s príslušnými pobočkami poisťovne a zdravotníckymi zariadeniami na Slovensku.

Zdravotné poisťovne začali od 1. 1. 2006 vydávať Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Tento nahrádza formulár E 111, ktorý prestal platiť koncom roka 2005.

Informácie v tejto časti sú určené občanom EÚ a občanom krajín mimo EÚ.

Právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v SR má podľa ústavy každý občan aj cudzinec, s výnimkou niektorých kategórií cudzincov, napríklad žiadateľov o azyl.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Zdravotná starostlivosť