MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Práca Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

Občan EÚ môže byť na území Slovenskej republiky zamestnaný bez potreby získania pracovného či iného povolenia. Viac o zamestnávaní občanov EÚ nájdete tu
 
Ak chcete na Slovensku pracovať a nie ste občanom Európskej únie, musíte splniť rôzne podmienky v závislosti od typu Vášho pobytu na Slovensku a práce, ktorú chcete vykonávať, dĺžky pobytu a ďalších skutočností.
 

Informácie k jednotlivým typom pobytov nájdete aj v Informačných kartách MIC.


Vo všeobecnosti platí, že štátny príslušník tretej krajiny sa môže na Slovensku zamestnať, ak:
  • je držiteľom modrej karty Európskej únie, 
  • má udelený prechodný pobyt na  účel zamestnania na základe potvrdenia o  možnosti obsadenia voľného pracovného miesta – tzv. jednotné povolenie na prácu a zamestnanie,
  • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,
  • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny počas prvých 9 mesiacov od udelenie pobytu,
  • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie počas prvých 12 mesiacov od udelenie pobytu alebo
  • spĺňa podmienky, podľa ktorých nepotrebuje na zamestnanie potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie.

V prípade, ak potrebujete povolenie na zamestnanie, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo ak ste držiteľom modrej karty EÚ, môžete zamestnanie vykonávať len v rámci pracovného pomeru (na pracovnú zmluvu). V ostatných prípadoch sa môžete zamestnať aj na základe dohody o práci vykonávanej.
 

Hľadanie práce na Slovensku

Praktické informácie, tipy a odkazy na webstránky súvisiace s hľadaním práce na Slovensku nájdete tu.

 
 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Práca Zamestnávanie cudzincov na Slovensku