MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov z krajín mimo EÚ

Pracovné poradenstvo

Ponúkame bezplatné poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

  • Poradenstvo a podpora pri orientácii na trhu práce, asistencia pri hľadaní práce 
  • Poradenstvo pri strate zamestnania (práva a povinnosti zamestnanca, zmena pobytu)
  • Asistencia pri príprave životopisu a motivačného listu
  • Analýza situácie na trhu práce pri hľadaní práce v požadovanom odbore
  • Príprava na pracovný pohovor
  • Poradenstvo pri uzatváraní pracovnej zmluvy, práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa 
  • Orientácia pri uznávaní diplomov a vzdelania 

Poskytujeme podporu pri vzdelávaní a rekvalifikácii: 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                   PON/UT/ŠTV/PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
V rámci opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 (Koronavirus) Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby VÝLUČNE prostredníctvom telefonických liniek a emailu.

 

Online služby