MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie Získajte finančný príspevok na vzdelávací kurz

Získajte finančný príspevok na vzdelávací kurz

Chcete si zlepšiť svoje postavenie na slovenskom pracovnom trhu alebo si zvýšiť kvalifikáciu? Teraz môžete získať príspevok na vzdelávací alebo rekvalifikačný kurz. 

Predpokladom udelenia príspevku je, že kurz Vám môže pomôcť pri hľadaní novej práce, zlepšiť Vaše postavenie v súčasnom zamestnaní alebo podnikaní. 

Príspevok je možné využiť na vzdelávacie kurzy (ako napríklad kurz slovenského / cudzieho jazyka, účtovnícky kurz, kurz práce s PC a pod.) alebo rekvalifikačné kurzy (ako napríklad kadernícky kurz, kurz práce s vysokozdvižným vozíkom, atď.). S výberom kurzu Vám radi pomôžeme. Pokiaľ žiadate o príspevok, mali by ste ovládať slovenský jazyk alebo iný jazyk, v ktorom je kurz vedený, na takej úrovni, aby ste zvládli úspešné absolvovanie kurzu.

O finančný príspevok na vzdelávací / rekvalifikačný kurz (ďalej len „príspevok“) môžu žiadať občania krajín mimo Európskej Únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí sú držiteľmi trvalého, prechodného alebo tolerovaného pobytu (s výnimkou prechodného pobytu za účelom štúdia a držiteľa pobytového preukazu rodinného príslušníka občana EÚ). Platnosť povolenia na pobyt žiadateľa o príspevok by mala trvať minimálne po dobu šesť mesiacov odo dňa podania žiadosti o pridelenie príspevku a počas celej doby trvania kurzu, na ktorý sa chce prihlásiť.

O príspevok nemôžete požiadať, pokiaľ ste už na kurz nastúpili alebo ho uhradili. Kurzy by mali byť poskytované akreditovanými vzdelávacími inštitúciami. O schválení žiadosti o príspevok na kurz rozhoduje komisia do 15 pracovných dní od dátumu prijatia žiadosti. Finančný príspevok je vyplácaný spätne, po úspešnom absolvovaní kurzu a predložení potrebnej dokumentácie. Na pridelenie finančného príspevku neexistuje právny nárok. 

Stiahnuť Formulár žiadosti o príspevok.

Vyplnenú žiadosť spolu so scanom / kópiou Vášho pobytového preukazu (obojstranne) nám prosím zašlite elektronicky na  alebo poštou (Migračné informačné centrum IOM, Grösslingová 35, 811 09 Bratislava). Vyplnenú žiadosť nám môžete doručiť aj osobne do kancelárie v Bratislave (Grösslingová 35) alebo v Košiciach (Poštová 1). Akonáhle nám zašlete požadované dokumenty, žiadosť spracujeme a vzápätí Vás budeme kontaktovať. 

Finančný príspevok môžete využiť aj na pokrytie ďalších (vopred schválených) nákladov súvisiach s kurzom:

  • Administratívne náklady / poplatky spojené so získaním certifikátu ku kurzu;
  • Učebnice / učebné pomôcky;
  • Cestovné náklady z miesta bydliska na miesto konania kurzu a naspäť (do výšky ceny lístku 2. triedy verejnej dopravy);
  • Náklady na zdravotnú prehliadku (v prípade, že je potrebná pre získanie certifikátu / licencie).

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na  alebo na 0850 211 478. 

 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478

Email:

  Skype: MICconsultant
  WhatsApp/Viber:
      +421 905 063 908

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 17.00 hod. 
Utorok: 9.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   9.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   13.00 - 17.00 hod.
Utorok: 13.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   13.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
priamo do svojej e-mailovej schránky, vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Sledujte nás

facebook  IOM Slovakia
  FB stránka
 
youtube  IOM Slovakia
  Youtube stránka
 
  IOM Slovakia
  oficiálny web
 
  Atlas komunít 
             migrantov
Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie Získajte finančný príspevok na vzdelávací kurz