MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie Získajte finančný príspevok na vzdelávanie a rekvalifikáciu

Získajte finančný príspevok na vzdelávanie a rekvalifikáciu

Chcete si zlepšiť svoje postavenie na slovenskom pracovnom trhu alebo si zvýšiť kvalifikáciu? Teraz môžete získať finančný príspevok na vzdelávací alebo rekvalifikačný kurz.

Predpokladom a jednou z podmienok udelenia príspevku je, že Vám kurz môže pomôcť pri hľadaní novej práce alebo zlepšiť Vaše postavenie v súčasnom zamestnaní či podnikaní. 

Príspevok je možné využiť na vzdelávacie kurzy (ako napríklad účtovnícky kurz, kurz práce s PC a pod.) alebo rekvalifikačné kurzy (ako napríklad kadernícky kurz, kozmetický kurz, atď.). Môže ísť aj o online kurz, za predpokladu, že Vám vzdelávacia agentúra ku kurzu vystaví certifikát a faktúru.

O finančný príspevok na vzdelávací / rekvalifikačný kurz (ďalej len „príspevok“) môžu žiadať občania krajín mimo Európskej Únie / EHP, ktorí majú vek minimálne 18 rokov a sú držiteľmi trvalého, prechodného alebo tolerovaného pobytu na Slovensku, s výnimkou prechodného pobytu za účelom štúdia, pobytového preukazu rodinného príslušníka občana EÚ a osôb s medzinárodnoprávnou ochranou alebo azylom.

Platnosť povolenia na pobyt žiadateľa o príspevok by mala trvať minimálne po dobu šesť mesiacov odo dňa prijatia žiadosti Migračným informačným centrom IOM a počas celej doby trvania kurzu, na ktorý sa chce prihlásiť. Pokiaľ žiadate o finančný príspevok na kurz, mali by ste ovládať slovenský jazyk alebo iný jazyk, v ktorom sa bude kurz konať, na takej úrovni, aby ste zvládli jeho úspešné absolvovanie.

Vyplnenú žiadosť o príspevok treba poslať minimálne tri týždne pred dátumom začiatku kurzu. O schválení žiadosti o príspevok na kurz rozhoduje komisia do 10 pracovných dní od dátumu prijatia kompletnej žiadosti. Finančný príspevok je vyplácaný spätne, po úspešnom absolvovaní kurzu a predložení potrebnej dokumentácie. Na pridelenie finančného príspevku neexistuje právny nárok.

V prípade, ak žiadateľ uhradil alebo nastúpil na kurz skôr, ako bola uzavretá zmluva o finančnom príspevku, nebude možné poskytnúť príspevok na daný kurz.

Upozornenie: vzhľadom na trvanie projektu, Migračné informačné centrum IOM momentálne podporuje len kurzy končiace najneskôr 30.11.2021. V prípade, ak Vami vybraný kurz trvá dlhšie ako do 30.11.2021, skúste si prosím nájsť kurz s iným trvaním alebo nás kontaktujte začiatkom roka 2022. Ďakujeme za pochopenie.

Postup na požiadanie o finančný príspevok na kurz:

Krok 1: Hľadanie kurzu

 • Nájdete si kurz, ktorý máte záujem absolvovať.
 • Zoznam aktuálne dostupných kurzov nájdete na stránkach www.skolenia.sk, www.kurzy.sk alebo www.istp.sk/kurzy alebo na stránkach vzdelávací agentúr.
 • Kurzy nie sú organizované Migračným informačným centrom IOM (MIC), ale externými vzdelávacími agentúrami, prípadne jazykovými školami.
 • V prípade ak máte problém s nájdením vhodného kurzu, môžeme Vám s tým pomôcť.

Krok 2: Vyplnenie a zaslanie formuláru žiadosti o príspevok

 • Stiahnete si formulár žiadosti o príspevok (kliknite prosím sem), vyplníte ho a pošlete nám ho mailom na mic(zav)iom.int spolu s obojstrannou kópiou Vášho pobytového preukazu a Vaším životopisom (CV) v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Krok 3: Doplnenie informácií k žiadosti

 • Ak Vaša žiadosť spĺňa základné podmienky (viď vyššie), spracujeme ju a v prípade potreby si vyžiadame doplnenie dodatočných informácií alebo dokumentácie (ako napr. stručný podnikateľský plán alebo potvrdenie od Vášho súčasného/budúceho zamestnávateľa).

Krok 4: Vyhodnotenie žiadosti

 • Keď bude Vaša žiadosť kompletná, posúdi ju komisia MIC. Do 10 pracovných dní Vás budeme informovať o jej rozhodnutí.

Krok 5: Zmluva o príspevku na kurz

 • Ak Vám bol schválený príspevok na kurz, podpíšete s IOM Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na vzdelávací/rekvalifikačný kurz.
 • V prípade, ak ste uhradili alebo nastúpili na kurz skôr ako bola uzavretá zmluva o finančnom príspevku, nebude Vám možné poskytnúť príspevok na tento kurz.

Krok 6: Absolvovanie kurzu

 • Po podpise zmluvy môžete uhradiť poplatok a nastúpiť na daný kurz.

Krok 7: Vyúčtovanie príspevku

 • Po úspešnom ukončení kurzu a získaní certifikátu nám predložíte dokumentáciu potrebnú k vyúčtovaniu príspevku (konkrétne dokumenty budú uvedené v zmluve o príspevku).
 • MIC tieto dokumenty spracuje a finančný príspevok Vám bude vyplatený do 10 pracovných dní.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na mic(zav)iom.int alebo na 0850 211 478. 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

0850 211 478                               PON, UT, ŠTV: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00    PIATOK: od 9:00 do 12:00

Email:

Skype: micconsultant                   (voice calls only)
  Telegram/Signal:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie  v OTP režime (očkovaní, testovaní, po prekonani COVID). 

 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie Získajte finančný príspevok na vzdelávanie a rekvalifikáciu