MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky

Rodinné dávky

Informácie v tejto časti sú určené občanom EÚ a občanom krajín mimo EÚ.

Radi by sme sa s vami podelili o záznamy z webinárov o rodinných dávkach, organizovaných MIC IOM 14. októbra 2020 (v slovenčine), 19. novembra 2020 (v angličtine), 4. februára 2021 (v ruštine) a 18. februára 2021 (v ukrajinčine).

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Po splnení podmienok má nárok na príspevok aj cudzinec s prechodným alebo trvalým pobytom v SR.

Príspevkom na starostlivosť o dieťa prispieva štát rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov potrebných na starostlivosť. Po splnení podmienok má nárok na príspevok aj cudzinec s prechodným alebo trvalým pobytom v SR. 

Daňovým bonusom je suma daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, vyplatená daňovníkovi. Po splnení podmienok má nárok na príspevok k prídavku aj cudzinec s prechodným alebo trvalým pobytom v SR. 

Prídavok na dieťa je opakovaná štátna sociálna dávka, ktorej účelom je prispieť na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Príplatok k prídavku je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus. Po splnení podmienok má nárok na príplatok k prídavku aj cudzinec s prechodným alebo trvalým pobytom v SR.

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka, ktorej účelom je prispieť na pokrytie výdavkov spojených s o zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Príspevok na viac súčasne narodených detí je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva raz ročne na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s riadnou starostlivosťou o viac súčasne narodených detí. Po splnení podmienok má nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí aj cudzinec s trvalým pobytom na území SR. 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky