MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Kontakt O nás

Aktivity Migračného informačného centra IOM (MIC) k 31. 12. 2022

MIC je poradenským centrom Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v SR, ktoré od roku 2006 poskytuje služby cudzincom pri ich integrácii na Slovensku. MIC je na Slovensku prvým a doteraz jediným informačným centrom, ktoré na jednom mieste poskytuje cudzincom komplexné služby v oblasti právneho, sociálneho a pracovného poradenstva, ďalšieho vzdelávania, inklúzie na trh práce a podpory komunitného života cudzincov.

MIC počas svojej činnosti poskytlo bezplatné právne, sociálne a pracovné poradenstvo 58 981  klientom a ich rodinám v hlavných oblastiach života na Slovensku, ako sú: pobyt, rodina, zamestnanie, podnikanie, vzdelávanie, občianstvo a pod.

Klienti MIC pochádzali z viac ako 160 krajín, najviac z Ukrajiny, Ruska, Srbska, Indie, USA a Iránu. Od vypuknutia vojny 24. februára 2022 MIC poskytlo svoje poradenské služby spolu 12 163 ľuďom. V dôsledku vojnového konfliktu bol každý druhý klient / klientka MIC z Ukrajiny. 

MIC počas tohto obdobia poskytlo svojim klientom 97 976  osobných, e-mailových alebo telefonických konzultácií na zvýhodnenej informačnej linke 0850 211 478. Unikátny zdroj informácií a poradenstva z rôznych oblastí života a pobytu cudzincov na Slovensku je aj webová stránka MIC www.mic.iom.sk, ktoré si od roku 2006 na nej vyhľadalo 2,722,990  návštevníkov

Webová aplikácia Visa Check ponúka informácie pre cudzincov z ktorejkoľvek krajiny sveta, ktorí chcú prísť na Slovensko, či potrebujú víza na vstup do SR a aký druh pobytu si vyžaduje štúdium, práca či podnikanie na Slovensku. Služby aplikácie od roku 2017 využilo 26 306  klientov zo 181 krajín, najviac z Ukrajiny, Indie, USA, Ruska a Srbska.

MIC pripravuje od roku 2012 dni špecializovaného poradenstva pre cudzincov, tzv. One-Stop Shop. Tento model integrovaného poradenstva umožňuje cudzincom vybaviť si agendu a získať informácie na jednom mieste od pracovníkov viacerých inštitúcií. MIC do roku 2019 zorganizovalo 29 One-Stop Shopov v Bratislave a Košiciach a stretli sa s pozitívnym ohlasom. Komplexné poradenstvo využilo 498 cudzincov z viac ako 30 krajín.

MIC podporuje cudzincov pri získaní vzdelania, zvýšení kvalifikácie alebo rekvalifikácii a realizuje pre nich bezplatné otvorené kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie s informáciami o rôznych oblastiach života na Slovensku – aktivity, ktoré uľahčia integráciu cudzincov do spoločnosti. Od roku 2011 sa na kurzoch slovenského jazyka v Bratislave, Košiciach a ďalších mestách na Slovensku zúčastnilo 14 701  cudzincov a na kurzoch sociálnej a kultúrnej orientácie 4 219  cudzincov. Ďalších 747 klientov získali podporu na ďalšie vzdelávanie a rekvalifikačný kurz.

Centrum spolupracuje s kultúrnymi mediátormi – zástupcami združení a komunít cudzincov na Slovensku. S podporou centra organizujú podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny, podporujú spoločenský život komunity, pomáhajú svojim krajanom a vytvárajú priestor na vzájomné spoznávanie sa komunít a majoritnej spoločnosti. Kultúrni mediátori s podporou MIC zorganizovali od roku 2006 už 229 multikultúrnych a komunitných informačných stretnutí pre 15 163 ľudí

MIC v roku 2022 začalo s implementáciou aktivít z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sú špecificky zacielené na talenty, vysokokvalifikovaných zahraničných pracovníkov a zahraničných študentov z krajín EÚ a mimo EÚ, ako aj slovenských navrátilcov. Od júla poskytlo MIC konzultácie a služby, ktorými prispelo  k podpore lákania a udržania talentov v SR. MIC zároveň rozšírilo poradenské služby aj na zamestnávateľov zamestnávajúcich vysokokvalifikovaných zahraničných pracovníkov z krajín EÚ a mimo EÚ, pre ktorých poskytovalo konzultácie a špecializované školenia o zamestnávaní cudzincov.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza X, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Aktivity Migračného informačného centra IOM na podporu pracovnej mobility a integrácie migrantov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR sú financované Európskou úniou – NextGenerationEU.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
+421 55 625 8662

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Skype: micconsultant (voice calls only)

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR: 13,00 - 17,00
PIA: 9,00 - 12,00

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Kontakt O nás