MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Kontakt O nás

Aktivity Migračného informačného centra IOM (MIC) k 31. 12. 2023

MIC je poradenským centrom Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v SR, ktoré od roku 2006 poskytuje služby cudzincom pri ich integrácii na Slovensku. MIC je na Slovensku prvým a doteraz jediným informačným centrom, ktoré na jednom mieste poskytuje cudzincom komplexné služby v oblasti právneho, sociálneho a pracovného poradenstva, ďalšieho vzdelávania, inklúzie na trh práce a podpory komunitného života cudzincov.

Kľúčovým programom IOM v oblasti integrácie migrantov na Slovensku je Migračné informačné centrum (MIC), ktoré sprevádza občanov iných krajín prichádzajúcich na Slovensko od prvého kroku v novej krajine až po kurzy slovenského jazyka, podporu pri získavaní vzdelania, či zvyšovaní kvalifikácie alebo pri rekvalifikácii. Už viac ako šestnásť rokov poskytuje bezplatné právne a sociálne poradenstvo, pracovné poradenstvo vrátane pomoci pri hľadaní zamestnania, organizuje kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie s informáciami o rôznych aspektoch života na Slovensku a podporuje komunitný život cudzincov na Slovensku.

 

Poradenstvo pre cudzincov v SR

MIC v roku 2023 poskytlo 23 472 osobných, telefonických alebo e-mailových konzultácií o pobyte, rodine, zamestnaní, podnikaní, vzdelávaní či občianstve v SR. Počet poskytnutých konzultácií medziročne narástol o vyše 11 %.

MIC podporuje cudzincov pri ich začlenení na trh práce na Slovensku. Pomoc pri orientácii na trhu práce, príprave životopisu, príprave na pohovor, komunikácii so zamestnávateľmi, vyhľadávaní pracovných ponúk alebo sprostredkovaní zamestnania využilo 3 263 klientov.

Online asistencia

Ďalšou zo služieb MIC je webová stránka www.mic.iom.sk, ktorá je unikátnym zdrojom právnych a praktických informácií pre cudzincov a cudzinky o dôležitých oblastiach života na Slovensku. Informácie sú dostupné v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. V roku 2023 si  informácie na webovej stránke vyhľadalo 371 000 návštevníkov.

V uplynulom roku MIC uskutočnilo nové webináre z oblasti pracovného a rodinného práva. Záznamy z nich sú dostupné na YouTube stránke IOM.

Kurzy slovenského jazyka pre cudzincov v SR

V roku 2023 MIC otvorilo 219 kurzov slovenského jazyka v Bratislave, Košiciach a ďalších mestách na Slovensku. Na kurzy sa registrovalo spolu 4 423 ľudí.

Podpora kultúrneho života komunít cudzincov v SR

MIC tiež spolupracovalo s kultúrnymi mediátormi – zástupcami združení a komunít cudzincov na Slovensku. S podporou centra organizujú podujatia, prostredníctvom ktorých podporujú život komunity, pomáhajú krajanom a vytvárajú priestor pre vzájomné porozumenie komunít a väčšinovej spoločnosti. V roku 2023 kultúrni mediátori s podporou MIC zorganizovali 140 komunitných informačných stretnutí pre 3476 ľudí. (je to 110% nárast oproti roku 2022)

Migračné informačné centrum IOM – podpora pracovnej mobility a integrácie migrantov

MIC v roku 2022 začalo implementovať aktivity z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sú špecificky zacielené na talenty, vysokokvalifikovaných zahraničných pracovníkov a zahraničných študentov z krajín EÚ a mimo EÚ, ako aj slovenských navrátilcov.

V roku 2023 poskytovalo v rámci aktivít pod Plánom obnovy a odolnosti konzultácie a služby, ktorými prispelo k podpore lákania a udržania talentov v SR. MIC zároveň rozšírilo poradenské služby aj pre zamestnávateľov vysokokvalifikovaných zahraničných pracovníkov z krajín EÚ a mimo EÚ, pre ktorých poskytovalo konzultácie a špecializované školenia o zamestnávaní cudzincov.

V rámci podpory integrácie a rekvalifikácie MIC taktiež poskytuje príspevky na uznanie vzdelania a príspevky na vzdelanie  a rekvalifikáciu. V roku 2023 dostalo finančné príspevky na uznanie vzdelania 169 klientov.

MIC taktiež podporuje kurzy rekvalifikácie, vďaka ktorým si klienti  môžu nájsť zamestnanie na Slovensku. V roku 2023 získalo finančný príspevok na kurzy rekvalifikácie 72 klientov.

Otvorenie nových MIC v regiónoch

Okrem Bratislavy a Košíc Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) otvorila kancelárie svojho Migračného informačného centra (MIC) v ďalších šiestich krajských mestách. Občania z krajín mimo EÚ tak môžu využiť bezplatné komplexné poradenstvo a služby MIC vo všetkých krajských mestách Slovenska (Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín, Prešov, Košice).

 Od 1. apríla 2024 bude MIC naďalej poskytovať svoje základné služby v Bratislave a Košiciach. Regionálne pobočky MIC v ostatných krajských mestách ukončia poskytovanie služieb k 31. marcu 2024.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza X, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Aktivity Migračného informačného centra IOM na podporu pracovnej mobility a integrácie migrantov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR sú financované Európskou úniou – NextGenerationEU.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Kontakt O nás