MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie

Vzdelávanie

Informácie v tejto časti sú určené občanom EÚ a občanom krajín mimo EÚ.

IOM Slovensko organizuje kurz slovenského jazyka pre zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny.

Migračné informačné centrum IOM Slovensko poskytuje možnosť požiadať o finančný príspevok na uznanie zahraničného vzdelania pre zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny. Tento projekt je financovaný z fondu USA – Výbor pre populáciu utečencov a migráciu.

Chcete si zlepšiť svoje postavenie na slovenskom pracovnom trhu alebo si zvýšiť kvalifikáciu? Teraz môžete získať finančný príspevok na vzdelávací alebo rekvalifikačný kurz.

Ako sa pripojiť k podujatiu alebo jazykovému kurzu na službe Zoom? Toto je návod pre všetkých registrovaných účastníkov online kurzov slovenského jazyka alebo informačných webinárov IOM MIC.

V tomto článku vám chceme priblížiť bezplatné vzdelávacie web-portály, publikácie a učebnice na individuálne štúdium slovenského jazyka.

Podľa článku 42 Ústavy SR má každý právo na vzdelanie, pričom podrobnosti ustanovujú osobitné predpisy.

Základným právnym predpisom upravujúcim vzdelávanie v SR je zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Občania SR majú podľa tohto zákona právo na bezplatné vzdelanie na štátnych základných a stredných školách. Zákon ustanoví, za akých podmienok majú občania pri štúdiu právo na pomoc štátu.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
+421 55 625 8662

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Skype: micconsultant (voice calls only)

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR: 13,00 - 17,00
PIA: 9,00 - 12,00

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie