MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie

Vzdelávanie

Tu nájdete krátky návod, ako sa pripojiť k online podujatiu (ako napríklad webinár) na platforme MS Teams.

Odkazy na webináre organizované IOM MIC budú zverejnené na webovej stránke Migračného informačného centra IOM.

OTVORENÉ KURZY SLOVENSKÉHO JAZYKA

  • Dostupné pre občanov krajín mimo EÚ a EHP, ktorí majú na Slovensku prechodný, trvalý alebo tolerovaný pobyt
  • Kurzy sú určené pre dospelých účastníkov, ktorí sa ešte nezúčastnili týchto kurzov v minulosti (kurz nie je určený pre deti)
  • Kurzy zahŕňajú hodiny sociálno-kultúrnej orientácie
  • Bez vstupných testov
  • Bezplatné
  • Kurzy prebehajú online aj prezenčne

Otvorené kurzy slovenského jazyka organizované Migračným informačným centrom IOM (MIC) nie sú certifikované jazykové kurzy.

Slúžia ako prvý kontakt so slovenským jazykom, a práve preto sú odporúčané pre úplných začiatočníkov.

Chcete si zlepšiť svoje postavenie na slovenskom pracovnom trhu alebo si zvýšiť kvalifikáciu? Teraz môžete získať finančný príspevok na vzdelávací alebo rekvalifikačný kurz.

V tomto článku vám chceme priblížiť bezplatné vzdelávacie web-portály, publikácie a učebnice na individuálne štúdium slovenského jazyka.

Podľa článku 42 Ústavy SR má každý právo na vzdelanie, pričom podrobnosti ustanovujú osobitné predpisy.

Základným právnym predpisom upravujúcim vzdelávanie v SR je zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Občania SR majú podľa tohto zákona právo na bezplatné vzdelanie na štátnych základných a stredných školách. Zákon ustanoví, za akých podmienok majú občania pri štúdiu právo na pomoc štátu.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
+421 55 625 8662

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Skype: micconsultant (voice calls only)

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR: 13,00 - 17,00
PIA: 9,00 - 12,00

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie