MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie

Vzdelávanie

OTVORENÉ KURZY SLOVENSKÉHO JAZYKA 

  • Dostupné pre občanov krajín mimo EÚ a EHP, ktorí majú na Slovensku prechodný, trvalý alebo tolerovaný pobyt
  • Pre tých, ktorí sa ešte nezúčastnili Otvorených kurzov slovenského jazyka MIC IOM
  • Kurzy zahŕňajú hodiny socio-kultúrnej orientácie
  • Bez vstupných testov
  • Bezplatné
  • Po ukončení kurzu nie je vystavený certifikát o absolvovaní
  • Momentálne všetky kurzy prebiehajú online

Otvorené kurzy slovenského jazyka organizované MIC IOM nie sú certifikované jazykové kurzy. Slúžia ako prvý kontakt so slovenským jazykom, a práve preto sú odporúčané pre úplných začiatočníkov.

Otvorené kurzy slovenského jazyka sa zameriavajú hlavne na:

  • osvojenie si základov slovenského jazyka v reálnych situáciách a každodennej komunikácii (napr. v potravinách, v banke, v práci, s priateľmi, u lekára a podobne).
  • prekonávanie jazykovej bariéry a strachu z komunikácie v slovenčine.
  • rozšírenie slovnej zásoby a osvojenie si základnej gramatiky.

Časová štruktúra kurzu

Kurz je organizovaný v tzv. cykloch alebo trimestroch trvajúcich zhruba tri mesiace (12 týždňov). Počas kalendárneho roka sa realizujú tri takéto cykly (zimný, jarný a jesenný). Jednotlivé kurzy majú rôznu intenzitu od frekvencie dvakrát do týždňa po 90 min (2x 45min vyučovacia hodina) až po intenzívny kurz 3-4x do týždňa po 90 min.

UPOZORNENIE:

Aktuálny cyklus Otvorených kuzov slovenského jazyka (máj - júl 2021) je plne obsadený.

Nový cyklus spúšťame v septembri 2021. Bližšie informácie o registrácii nájdete v tomto článku začiatkom septembra.

Tipy a odkazy na bezplatné štúdium slovenského jazyka (webové stránky a materiály) nájdete tu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete si zlepšiť svoje postavenie na slovenskom pracovnom trhu alebo si zvýšiť kvalifikáciu? Teraz môžete získať finančný príspevok na vzdelávací alebo rekvalifikačný kurz.

V tomto článku vám chceme priblížiť bezplatné vzdelávacie web-portály, publikácie a učebnice na individuálne štúdium slovenského jazyka.

Podľa článku 42 Ústavy SR má každý právo na vzdelanie, pričom podrobnosti ustanovujú osobitné predpisy.

Základným právnym predpisom upravujúcim vzdelávanie v SR je zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Občania SR majú podľa tohto zákona právo na bezplatné vzdelanie na štátnych základných a stredných školách. Zákon ustanoví, za akých podmienok majú občania pri štúdiu právo na pomoc štátu.

Kontaktujte nás

0850 211 478                               PON, UT, ŠTV: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00    PIATOK: od 9:00 do 12:00

Email:

Skype: micconsultant                   (voice calls only)
  Telegram/Signal:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie.

 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie