MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Práca Nahlasovanie voľného pracovného miesta a situácia....

Nahlasovanie voľného pracovného miesta a situácia na trhu práce

Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie alebo modrej karty EÚ alebo v prípadoch, kedy sa vyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, sú úrad práce alebo ústredie práce (v prípade modrej karty) povinní prihliadať na situáciu na trhu práce a skúmať, či sa v evidencii uchádzačov o zamestnanie nenachádza taký, ktorý by spĺňal podmienky pre obsadzovanú pozíciu.

Z tohto dôvodu, v prípade, ak vás zamestnávateľ chce zamestnať, musí najskôr nahlásiť voľné pracovné miesto príslušnému úradu práce (alebo ústrediu práce). Voľné pracovné miesto je možné nahlásiť osobne, písomne, telefonicky, elektronickou poštou, faxom alebo cez web stránku www.istp.sk.

Úradný formulár nahlášky voľného pracovného miesta si môžete stiahnuť tu alebo na web stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk a na každom úrade práce.

Voľné pracovné miesto je potrebné nahlásiť:
  • najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o povolenie na zamestnanie - ak sa vo vašom prípade vyžaduje povolenie na zamestnanie - na príslušnom úrade práce,
  • najmenej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania - ak sa vo vašom prípade vyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta - na príslušnom úrade práce alebo
  • najmenej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti o modrú kartu EÚ - na ústredí práce.

Úrad práce (ústredie práce) najskôr preskúma, či sa v evidencii uchádzačov o zamestnanie nenachádza taký, ktorý by spĺňal podmienky pre obsadzovanú pozíciu. Ak sa takýto uchádzač v evidencii úradu práce nájde, je úrad práce povinný ho uprednostniť.

Kedy sa na situáciu na trhu práce neprihliada?

Úrad práce vám udelí povolenie na zamestnanie bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce v prípade, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná alebo v prípade cudzinca, ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia SR a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území SR .

Rovnako bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce vydá úrad práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, v prípade že budete na Slovensku vykonávať sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy, výskumný zamestnanec alebo vývojový zamestnanec vo výskumnej činnosti.

V týchto prípadoch nie je potrebné ani nahlasovať voľné pracovné miesto.

V prípadoch, kedy sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, nahlásenie voľného pracovného miesta tiež nie je potrebné.

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

  Skype: MICconsultant
  WhatsApp/Viber:
      +421 905 063 908

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   13.00 - 17.00 hod.
Utorok: 13.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   13.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

 

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
priamo do svojej e-mailovej schránky, vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Nachádzate sa tu: Home Práca Nahlasovanie voľného pracovného miesta a situácia....