MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie Materiály na individuálne štúdium slovenského jazyka

Materiály na individuálne štúdium slovenského jazyka

   V tomto článku vám chceme priblížiť bezplatné vzdelávacie web-portály, publikácie a učebnice na individuálne štúdium slovenského jazyka.

Slovake.eu 

Ako prvý by sme Vám chceli predstaviť portál Slovake.eu. Táto webstránka ponúka štúdium slovenského jazyka v 13 rôznych jazykoch: česky, anglicky, nemecky, esperanto, španielsky, francúzsky, chorvátsky, maďarsky, taliansky, litovsky, poľsky, rusky a slovensky.

Portál sa skladá z jazykových kurzov rôznych úrovní (A1, A2, B1 a B2) s cvičeniami, testami a slovníkmi. Oboznámite sa so slovenskou gramatikou, naučíte nové slovíčka a budete môcť priamo komunikovať s ostatnými používateľmi tejto stránky v slovenčine. Okrem toho tu nájdete aj zaujímavé informácie o Slovensku.[1] Na to aby ste mohli začať so štúdiom slovenčiny je potrebná registrácia.  

Portál Slovake.eu je projekt podporený Európskou komisiou v rámci programu KA2 – languages – program celoživotného vzdelávania. Koordinátorom projektu je občianske združenie Edukácia@Internet (E@I).[2]

 

e-slovak

E-slovak je ďalším bezplatným e-learningový kurzom slovenského jazyka. Portál ponúka tútorované hodiny, ktoré sú dostupné počas školského roka a netútorované kurzy na samoštúdium. Kurzy korešpondujú s učebnicou Krížom-krážom - Slovenčina A1. Obsahom kurzu sú základné frázy, slovná zásoba, gramatika, témy týkajúce sa každodenného života. Na to aby ste mohli začať so štúdiom slovenčiny je potrebná registrácia.[3] Predpokladom na absolvovanie kurzu je základná znalosť anglického jazyka (A2). Po úspešnom absolvovaní kurzu a zvládnutí testu si môže študent požiadať o vydanie certifikátu.[4]

Portál e-slovak bol pripravený centrom pre slovenčinu ako cudzí jazyka Studia Academica Slovaca, ktorý je špecializovaným pracoviskom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského V Bratislave.

Viac informácií o kurze

 

UČÍME (SA) SLOVENČINU

Učíme (sa) slovenčinu je bezplatná e-learningová platforma, ktorá ponúka priestor nielen pre učenie sa, ale aj pre výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. Je určená pre jazykové úrovne od A1.2 po C2.

Portál je zameraný na prácu s autentickým textom v podobe audiovizuálneho materiálu (TV reportáže, vlogy, videopodcasty a i.) v rozsahu 2 – 4 min. Ku každému videu sú k dispozícii dve interaktívne úlohy: jedna je zameraná na počúvanie s porozumením a druhá na precvičovanie gramatiky a slovnej zásoby. Nechýba ani prepis textu videa pre zjednodušenie práce s textom. Každý týždeň sú uverejňované dve nové videá s úlohami. Pre lektorov sú voľne dostupné pracovné listy v rámci rôznych tematických okruhov.

Viac informácií o platforme

 

YouTube kanál "Slovenčina ako cudzí jazyk"

YouTube kanál Slovenčina ako cudzí jazyk obsahuje zoznam krátkych videí, pridávaných na týždennej báze, ktoré jednoduchou a hravou formou pomáhajú cudzincom pri samoštúdiu slovenčiny.

Každé video má 5 až 15 minút a je vždy na inú tému, ako napríklad: história Bratislavy, klasické rozprávky, recepty, filmové kvízy a logické hádanky. Popis z YouTube: Nauč sa po slovensky pomocou počúvania príbehov v jednoduchej slovenčine. Nové videá vždy v pondelok.

V tomto videu nájdete popis viacerých bezplatných zdrojov na štúdium slovenčiny. Väčšinu z nich nájdete aj v tomto článku.

 

 

Bodka_sk

 

Bodka_sk je zábavno-vzdelávací video blog o slovenskom jazyku určený pre cudzincov. Študenti sa pomocou neho môžu pravidelne samovzdelávať a naučiť sa tak spisovné, ale aj hovorové frázy, frazeologizmy a každý pondelok sa zapojiť do rubriky „Bodka odpovedá”. V tejto rubrike rodená Slovenka odpovedá na otázky sledovateľov, nielen o slovenskom jazyku, ale aj o živote na Slovensku. Video blog vedie lektorka slovenčiny, ktorá vyštudovala pedagogiku v Petrohrade. 

 

SLOVENČINA S ANI

 

TikTok kanál slovencinasani bol založený cudzinkou, ktorá sa naučila po slovensky na úrovni rodeného slovenčinára. Je to miesto, kde sa vysvetľujú slovenské pojmy, výrazy, frázy a gramatika zapamätateľnou a zábavnou formou. Nájdete tu viaceré rubriky, ktoré vznikajú na základe otázok a požiadaviek cudzincov. Autorke môžete položiť akúkoľvek otázku o slovenčine a následne na ňu dostanete odpoveď.

 

„Hovoríme po slovensky!“

Platforma „Hovoríme po slovensky“ je komiks, ktorý slúži ako ďalší vzdelávací materiál na štúdium slovenčiny ako cudzieho jazyka. Formát komiksu je vhodný pre široké spektrum používateľov, vrátane učiteľov slovenského jazyka, deti, študentov alebo rodičov. "Hovoríme po slovensky!" odporúčame začiatočníkom na úrovni A1 / A2.

„Hovoríme po slovensky“ predstavuje 12 rôznych tém vo forme komiksových textov, gramatiky, cvičení a hry s pamäťovými kartami. Materiály si tiež môžete stiahnuť zadarmo.

Viac informácií a odkaz.

 

Prvá pomoc po slovensky

Publikácia Prvá pomoc po slovensky je výsledkom tímovej práce študentov a ich pedagógov z lektorátov slovenského jazyka na zahraničných univerzitách. Publikácia je praktickým nástrojom určeným na komunikáciu v každodenných situáciách. Knižka postupne vychádza v 15 rôznych jazykoch.[5]

Brožúrka je dostupná online v anglicko - slovenskej a v ukrajinsko - slovenskej verzii.

Autorky ©: Mgr. Júlia Vrábľová (editorka), Mgr. Michaela Mošaťová, PhD., Mgr. Zuzana Hargašová, PhD., Mgr. Zuzana Šmatláková. Vydali: Univerzita Komenského v Bratislave a Studia Academica Slovaca, 2016. Projekt je súčasťou vzdelávacieho programu Slovenčina ako cudzí jazyk s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.[6] 

 

Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl

Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl je koncipovaná tak, aby gramatické, lexikálne, syntaktické a fonetické javy boli zrozumiteľné pre ľudí z rôznych krajín sveta, s odlišnou jazykovou kultúrou, s rozdielnym vekom i vzdelaním. Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl sa nesnaží obsiahnuť celú slovenskú gramatiku.

Cieľom jazykovej prípravy azylantov a žiadateľov o azyl je vybudovať a upevniť základné komunikačné kompetencie azylantov, s dôrazom na praktické používanie jazyka v každodenných situáciách. Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl sa preto neusiluje objasniť všetky gramatické javy slovenčiny, sústreďuje sa len na najpoužívanejšie javy.[7]

Autorka © Mgr. Miriam Uramová, 2007 
Obálka a ilustrácie © Mgr. Art. Marek Šafárik, 2007
Vydal: OZ Človek v ohrození

Táto publikácia bola vydaná ako súčasť projektu "JOPA - jazyková a odborná príprava azylantov a žiadateľov o azyl" financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL.[8]

Stiahnite si učebnicu Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl

 

Podcast Slovak for U

 

  • Podcast je dostupný na webe SlovakforU.sk, na platformách Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts, Anchor, tiež na YouTube kanáli SlovakforU.
  • Nové časti vždy v utorok, štvrtok a bonusová časť v piatok. 
  • Každá epizóda v dĺžke maximálne 10 až 15 minút. 
  • Jazykové úrovne A1-A2 a B1-B2. 
  • Prakticky zameraná slovná zásoba aj hovorová slovenčina. 
  • Doplnkové cvičenia a prepisy podcastu v slovenskom, ukrajinskom a ruskom jazyku.
  • Ako efektívne pracovať s podcastom

  

BEZPLATNÉ MOBILNÉ APLIKÁCIE

 

„Learn Slovak - 50 languages“

Táto aplikácia obsahuje 30 lekcií poskytujúcich základnú slovnú zásobu metódou učenia sa jazyka pomocou počúvania a textu. Aplikácia je určená pre úplných začiatočníkov, na úrovni znalosti slovenského jazyka A1-A2. Viac informácií o aplikácii

 

„Naučte sa slovenčinu - 5 000 fráz“

Táto aplikácia ponúka príležitosť naučiť sa slovenčinu prostredníctvom materinského jazyka (k dispozícii je viac ako 60 jazykov). Aplikácia obsahuje konverzačné frázy na rôzne témy s výslovnosťou a fonetickým prepisom v slovenčine. Ďalej ponúka hry zamerané na počúvanie, písanie a hovorenie. Je vhodná pre začiatočníkov aj pokročilých. Viac informácií o aplikácii

 

„Learn Slovak Vocabulary Free“

Táto aplikácia je určená na rýchle učenie sa slovnej zásoby prostredníctvom fráz na rôzne témy. Okrem toho ponúka anglicko-slovenský slovník pozostávajúci z viac ako 10 000 slov a fráz. Je k dispozícii v anglickom alebo slovenskom jazyku a je vhodná pre úplných začiatočníkov až po pokročilých. Nie je určená na štúdium gramatiky. Viac informácií o aplikácii

 

„Naučte sa po slovensky“

Táto aplikácia je navrhnutá ako online konverzačná príručka s viac ako 1 000 najdôležitejšími frázami v slovenčine. Je vhodná pre tých, ktorí cestujú a navštevujú Slovensko a radi by sa naučili základy slovenčiny. Aplikácia je k dispozícii v anglickom alebo slovenskom jazyku, pre úplných začiatočníkov na úrovni A1-A2. Viac informácií o aplikácii

 

 

[1] Slovake.eu, Slovenčina online – ľahko a rýchlo, (2017), Dostupné na: https://slovake.eu/sk/about.
[2] Ibid.
[3] R. Kamenárová a kol., E-slovak, Information, (Comenius University, Studia Academica Slovaca – The Center for Slovak as a Foreign Language, 2017), Dostupné na: https://www.e-slovak.sk/mod/page/view.php?id=919.
[4] Ibid.
[5] J. Vrábľová a kol., First Aid in Slovak – Prvá pomoc po slovensky, (Univerzita Komenského. Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, 2016).
[6] Ibid.
[7] M. Uramová, Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl, (OZ Človek v ohrození, 2007), str. 4.
[8] Ibid.

Найдите подходящий для вас курс словацкого языка!

В связи с большим интересом к Открытым курсам по словацкому языку, регистрация ограничена исключительно теми заинтересованными студентами, которые еще не успели зарегистрироваться на курсы.
 
Заранее благодарим Вас за понимание!
Чтобы ознакомиться с ассортиментом подходящих для Вас курсов словацкого языка, пожалуйста, нажмите на эту ссылку.
Чтобы ознакомиться с ассортиментом подходящих для Вас курсов словацкого языка, пожалуйста, нажмите на эту ссылку.
Чтобы ознакомиться с ассортиментом подходящих для Вас курсов словацкого языка, пожалуйста, нажмите на эту ссылку.
Чтобы ознакомиться с ассортиментом подходящих для Вас курсов словацкого языка, пожалуйста, нажмите на эту ссылку.
 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie Materiály na individuálne štúdium slovenského jazyka