MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov z krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie Možnosti bezplatného štúdia slovenského jazyka

Možnosti bezplatného štúdia slovenského jazyka

V tomto článku vám chceme priblížiť bezplatné vzdelávacie web-portály, publikácie a učebnice na samoštúdium slovenského jazyka.

Slovake.eu 

Ako prvý by sme Vám chceli predstaviť portál Slovake.eu. Táto webstránka ponúka štúdium slovenského jazyka v 13 rôznych jazykoch: česky, anglicky, nemecky, esperanto, španielsky, francúzsky, chorvátsky, maďarsky, taliansky, litovsky, poľsky, rusky a slovensky.

Portál sa skladá z jazykových kurzov rôznych úrovní (A1, A2, B1 a B2) s cvičeniami, testami a slovníkmi. Oboznámite sa so slovenskou gramatikou, naučíte nové slovíčka a budete môcť priamo komunikovať s ostatnými používateľmi tejto stránky v slovenčine. Okrem toho tu nájdete aj zaujímavé informácie o Slovensku.[1] Na to aby ste mohli začať so štúdiom slovenčiny je potrebná registrácia.  

Portál slovake.eu je projekt podporený Európskou komisiou v rámci programu KA2 – languages – program celoživotného vzdelávania. Koordinátorom projektu je občianske združenie Edukácia@Internet (E@I).[2]

 

E-slovak

E-slovak je ďalším bezplatným e-learningový kurzom slovenského jazyka. Portál ponúka tútorované hodiny, ktoré sú dostupné počas školského roka a netútorované kurzy na samoštúdium. Kurzy korešpondujú s učebnicou Krížom-krážom - Slovenčina A1. Obsahom kurzu sú základné frázy, slovná zásoba, gramatika, témy týkajúce sa každodenného života. Na to aby ste mohli začať so štúdiom slovenčiny je potrebná registrácia.[3]

Predpokladom na absolvovanie kurzu je základná znalosť anglického jazyka (A2). Po úspešnom absolvovaní kurzu a zvládnutí testu si môže študent požiadať o vydanie certifikátu.[4]

Portál e-slovak bol pripravený centrom pre slovenčinu ako cudzí jazyka Studia Academica Slovaca, ktorý je špecializovaným pracoviskom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského V Bratislave.

Viac informácií o kurze.

 

YouTube kanál "Slovenčina ako cudzí jazyk"

YouTube kanál "Slovenčina ako cudzí jazyk" obsahuje zoznam krátkych videí, pridávaných na týždennej báze, ktoré jednoduchou a hravou formou pomáhajú cudzincom pri samoštúdiu slovenčiny.

Každé video má 5 až 15 minút a je vždy na inú tému, ako napríklad: história Bratislavy, klasické rozprávky, recepty, filmové kvízy a logické hádanky.

Popis z YouTube: Nauč sa po slovensky pomocou počúvania príbehov v jednoduchej slovenčine. Nové videá vždy v pondelok.

 

Prvá pomoc po slovensky

Knižka Prvá pomoc po slovensky je výsledkom tímovej práce študentov a ich pedagógov z lektorátov slovenského jazyka na zahraničných univerzitách. Publikácia je praktickým nástrojom určeným na komunikáciu v každodenných situáciách. Knižka postupne vychádza v 15 rôznych jazykoch.[5]

Autorky ©: Mgr. Júlia Vrábľová (editorka), Mgr. Michaela Mošaťová, PhD., Mgr. Zuzana Hargašová, PhD., Mgr. Zuzana Šmatláková. Vydali: Univerzita Komenského v Bratislave a Studia Academica Slovaca, 2016.

Projekt je súčasťou vzdelávacieho programu Slovenčina ako cudzí jazyk s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.[6]

Stiahnite si knihu Prvá pomoc po slovensky.

 

 

Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl

Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl „je koncipovaná tak, aby gramatické, lexikálne, syntaktické a fonetické javy boli zrozumiteľné pre ľudí z rôznych krajín sveta, s odlišnou jazykovou kultúrou, s rozdielnym vekom i vzdelaním. Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl sa nesnaží obsiahnuť celú slovenskú gramatiku. Cieľom jazykovej prípravy azylantov a žiadateľov o azyl je vybudovať a upevniť základné komunikačné kompetencie azylantov, s dôrazom na praktické používanie jazyka v každodenných situáciách. Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl sa preto neusiluje objasniť všetky gramatické javy slovenčiny, sústreďuje sa len na najpoužívanejšie javy.“[7]

Autorka © Mgr. Miriam Uramová, 2007 
Obálka a ilustrácie © Mgr. Art. Marek Šafárik, 2007
Vydal: OZ Človek v ohrození

Táto publikácia bola vydaná ako súčasť projektu "JOPA - jazyková a odborná príprava azylantov a žiadateľov o azyl" financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL.[8]

Stiahnite si pdf Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl.

 

 

 

 

[1] Slovake.eu, Slovenčina online – ľahko a rýchlo, (2017), Dostupné na: https://slovake.eu/sk/about.
[2] Ibid.
[3] R. Kamenárová a kol., E-slovak, Information, (Comenius University, Studia Academica Slovaca – The Center for Slovak as a Foreign Language, 2017), Dostupné na: https://www.e-slovak.sk/mod/page/view.php?id=919.
[4] Ibid.
[5] J. Vrábľová a kol., First Aid in Slovak – Prvá pomoc po slovensky, (Univerzita Komenského. Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, 2016).
[6] Ibid.
[7] M. Uramová, Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl, (OZ Človek v ohrození, 2007), str. 4.
[8] Ibid.

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                   PON, UT, ŠTV, PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračného informačné centrum IOM poskytuje až do odvolania osobné konzultácie  len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie.

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie Možnosti bezplatného štúdia slovenského jazyka