MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

Právne poradenstvo

Poskytujeme bezplatné právne poradenstvo pre cudzincov z krajín mimo EÚ (štátnych príslušníkov tretích krajín) v nasledujúcich oblastiach:

  • Právne poradenstvo a asistencia v oblasti pobytu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku;
  • Služby poskytovania právnej pomoci formou prípravy alebo korigovania podaní pre správne orgány a iných právnych písomností;  
  • Všetky konzultácie sú poskytované v slovenskom alebo anglickom jazyku. 

 

 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
+421 55 625 8662


PONDELOK - PIATOK : od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: micconsultant (voice calls only)

Telegram/Signal:
+421 908 767 853 (voice calls only)

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie v OP režime (očkovaní, po prekonani COVID). 

ďalšie služby