MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Zdravotná starostlivosť Typy zdravotného poistenia

Typy zdravotného poistenia

Zdravotná starostlivosť, jej rozsah a kvalita je do istej miery podmienená zdravotným poistením, preto mu na tomto mieste venujeme väčšiu pozornosť.

TYPY ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

  • Povinné verejné zdravotné poistenie: na jeho základe má poistenec nárok na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služby podľa zákona o zdravotnom poistení. Informácie o tom, ktorý cudzinec je a ktorý nie je povinne zdravotne poistený na Slovensku nájdete tu.
  • Individuálne (komerčné) zdravotné poistenie: na jeho základe má poistenec individuálneho zdravotného poistenia nárok na zdravotnú starostlivosť v rozsahu, ktorý je určený v zmluve s poisťovňou. Individuálne zdravotné poistenie je poskytované podľa osobitných právnych predpisov (Občiansky zákonník). Môže ísť o ekvivalent povinného poistenia v rozsahu základnej zdravotnej starostlivosti (napr. pre cudzincov, ktorí nemajú nárok na účasť vo verejnom zdravotnom poistení), ďalej o poistenie doplnkové (za nadštandardnú zdravotnú starostlivosť), alebo o kombináciu oboch možností.

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Online služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Zdravotná starostlivosť Typy zdravotného poistenia