MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Zdravotná starostlivosť Kartička poistenca a platby za zdravotnú starostlivosť

Kartička poistenca a platby za zdravotnú starostlivosť

Účasť na zdravotnom poistení každý poistenec preukazuje preukazom poistenca, tzv. „kartičkou poistenca“. Preukaz poistenca vydaný akoukoľvek zdravotnou poisťovňou poskytujúcou verejné zdravotné poistenie slúži na identifikáciu poistencov v styku s príslušnými pobočkami poisťovne a zdravotníckymi zariadeniami na Slovensku.

Každá zdravotná poisťovňa vydá poistencovi preukaz verejného zdravotného poistenia, ktorým sa preukazuje pri návšteve lekára. Pri zmene zdravotnej poisťovne je poistenec povinný do 8 dní vrátiť preukaz poistenca poisťovni, ktorá mu preukaz vydala.

Samotný nárok na zdravotnú starostlivosť vyplývajúci zo zdravotného poistenia však nie je viazaný na preukázanie sa kartičkou poistenca, iba na existenciu poistenia. Ak teda cudzinec potrebuje navštíviť lekára a kartičku mu ešte nevystavili, stačí, ak lekárovi ukáže potvrdenie od poisťovne o tom, že je u nej poistený.

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Od 1. 1. 2006 v Slovenskej republike začali zdravotné poisťovne vydávať svojim poistencom Európske preukazy zdravotného poistenia. Poistenec je povinný pri zmene zdravotnej poisťovne alebo ukončení verejného zdravotného poistenia do ôsmich dní preukaz vrátiť. Preukaz má platnosť 5 rokov.

PLATBY ZA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ

Ak má cudzinec zdravotné poistenie, poskytnutú zdravotnú starostlivosť za neho uhrádza zdravotná poisťovňa. Podľa druhu poskytnutej služby zdravotná poisťovňa uhradí túto službu plne alebo čiastočne. Ak ju poisťovňa uhradí čiastočne, zvyšok zaplatí cudzinec priamo tomu, kto mu zdravotnú starostlivosť poskytol.

Ak cudzinec nemá zdravotné poistenie, musí za zdravotnú starostlivosť zaplatiť plnú sumu.

Každý cudzinec si môže pri ceste na Slovensko uzatvoriť vo svojej domovskej krajine cestovné poistenie. Cestovné poistenie sa dá často uzatvoriť aj cez internet, a to aj v prípade, že sa cudzinec už nachádza na Slovensku. Takýto cudzinec zaplatí za zdravotnú starostlivosť plnú sumu, doklady o poskytnutí zdravotnej starostlivosti a o zaplatení si uschová, a tieto náklady mu v rámci a v rozsahu cestovného poistenia preplatí príslušná poisťovňa. 

Iné poplatky v zdravotníctve, ktorým podliehajú aj poistenci, sú prehľadne uvedené na tejto webovej stránke.
 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Zdravotná starostlivosť Kartička poistenca a platby za zdravotnú starostlivosť