MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Zdravotná starostlivosť Kartička poistenca a platby za zdravotnú starostlivosť

Kartička poistenca a platby za zdravotnú starostlivosť

Účasť na zdravotnom poistení každý poistenec preukazuje preukazom poistenca, tzv. „kartičkou poistenca“. Preukaz poistenca vydaný akoukoľvek zdravotnou poisťovňou poskytujúcou verejné zdravotné poistenie slúži na identifikáciu poistencov v styku s príslušnými pobočkami poisťovne a zdravotníckymi zariadeniami na Slovensku.

Každá zdravotná poisťovňa vydá poistencovi preukaz verejného zdravotného poistenia, ktorým sa preukazuje pri návšteve lekára. Pri zmene zdravotnej poisťovne je poistenec povinný do 8 dní vrátiť preukaz poistenca poisťovni, ktorá mu preukaz vydala.

Samotný nárok na zdravotnú starostlivosť vyplývajúci zo zdravotného poistenia však nie je viazaný na preukázanie sa kartičkou poistenca, iba na existenciu poistenia. Ak teda cudzinec potrebuje navštíviť lekára a kartičku mu ešte nevystavili, stačí, ak lekárovi ukáže potvrdenie od poisťovne o tom, že je u nej poistený.

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Od 1. 1. 2006 v Slovenskej republike začali zdravotné poisťovne vydávať svojim poistencom Európske preukazy zdravotného poistenia. Poistenec je povinný pri zmene zdravotnej poisťovne alebo ukončení verejného zdravotného poistenia do ôsmich dní preukaz vrátiť. Preukaz má platnosť 5 rokov.

PLATBY ZA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ

Ak má cudzinec zdravotné poistenie, poskytnutú zdravotnú starostlivosť za neho uhrádza zdravotná poisťovňa. Podľa druhu poskytnutej služby zdravotná poisťovňa uhradí túto službu plne alebo čiastočne. Ak ju poisťovňa uhradí čiastočne, zvyšok zaplatí cudzinec priamo tomu, kto mu zdravotnú starostlivosť poskytol.

Ak cudzinec nemá zdravotné poistenie, musí za zdravotnú starostlivosť zaplatiť plnú sumu.

Každý cudzinec si môže pri ceste na Slovensko uzatvoriť vo svojej domovskej krajine cestovné poistenie. Cestovné poistenie sa dá často uzatvoriť aj cez internet, a to aj v prípade, že sa cudzinec už nachádza na Slovensku. Takýto cudzinec zaplatí za zdravotnú starostlivosť plnú sumu, doklady o poskytnutí zdravotnej starostlivosti a o zaplatení si uschová, a tieto náklady mu v rámci a v rozsahu cestovného poistenia preplatí príslušná poisťovňa. 

Iné poplatky v zdravotníctve, ktorým podliehajú aj poistenci, sú prehľadne uvedené na tejto webovej stránke.
 

Kontaktujte nás

0850 211 478                               PON, UT, ŠTV: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00    PIATOK: od 9:00 do 12:00

Email:

Skype: micconsultant                   (voice calls only)
  Telegram/Signal:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie  v OTP režime (očkovaní, testovaní, po prekonani COVID). 

 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Zdravotná starostlivosť Kartička poistenca a platby za zdravotnú starostlivosť