MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov z krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Základné informácie Vstup a pobyt cudzincov v SR

Vstup a pobyt cudzincov v SR

Najdôležitejším zákonom, ktorý upravuje pobyt cudzincov na Slovensku, je zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“).
 
Podľa zákona o pobyte cudzincov sa cudzincom rozumie každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky (SR). Pobyt občanov Európskej únie - ktorí sú takisto z pohľadu zákona cudzincami - sa však spravuje osobitným režimom (viac v článku Pobyt občanov Únie). Štátnym príslušníkom tretej krajiny je každý, kto nie je občanom Slovenskej republiky ani občanom Únie a je ním aj osoba bez štátnej príslušnosti.
Nasledovné informácie sa z toho dôvodu budú týkať len štátnych príslušníkov tretích krajín.
Ako cudzinec môžete požiadať o jeden z troch typov pobytu:
  • prechodný pobyt;
  • trvalý pobyt;
  • tolerovaný pobyt.
Prechodný pobyt sa udeľuje na jeden zo zákonom stanovených účelov (napr. zamestnanie, štúdium, zlúčenie rodiny), viac nájdete v kategórii Prechodný pobyt. Za účelom zlúčenia rodiny, prípadne po splnení podmienky určitej doby nepretržitého pobytu v SR, je možné požiadať o trvalý pobyt. Ak chcete vedieť, či spĺňate zákonom požadované podmienky, kliknite na Trvalý pobyt. Tolerovaný pobyt je osobitný typ pobytu, ktorý sa udeľuje výnimočne na kratšie časové obdobie rovnako z presne zákonom stanovených dôvodov, za účelom riešenia špecifickej situácie, v ktorej sa cudzinec ocitne počas jeho pobytu na území SR. V príslušných kategóriách článkov nájdete praktické rady týkajúce sa preukazovania potrebných skutočností a podávania žiadostí o niektorý z typov pobytu v SR.

Právnik radí
Situácia, do ktorej sa cudzinec dostane, ak je na Slovensku nelegálne, je prakticky veľmi ťažko riešiteľná, preto je dôležité jej predísť.


 


 
 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                   PON, UT, ŠTV, PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: micconsultant                   (voice calls only)
  Telegram/Signal:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračné informačné centrum IOM poskytuje až do odvolania osobné konzultácie len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie.

 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Základné informácie Vstup a pobyt cudzincov v SR