MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Základné informácie Vstup a pobyt cudzincov v SR

Vstup a pobyt cudzincov v SR

Najdôležitejším zákonom, ktorý upravuje pobyt cudzincov na Slovensku, je zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“).
 
Podľa zákona o pobyte cudzincov sa cudzincom rozumie každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky (SR). Pobyt občanov Európskej únie - ktorí sú takisto z pohľadu zákona cudzincami - sa však spravuje osobitným režimom (viac v článku Pobyt občanov Únie). Štátnym príslušníkom tretej krajiny je každý, kto nie je občanom Slovenskej republiky ani občanom Únie a je ním aj osoba bez štátnej príslušnosti.
Nasledovné informácie sa z toho dôvodu budú týkať len štátnych príslušníkov tretích krajín.
Ako cudzinec môžete požiadať o jeden z troch typov pobytu:
  • prechodný pobyt;
  • trvalý pobyt;
  • tolerovaný pobyt.
Prechodný pobyt sa udeľuje na jeden zo zákonom stanovených účelov (napr. zamestnanie, štúdium, zlúčenie rodiny), viac nájdete v kategórii Prechodný pobyt. Za účelom zlúčenia rodiny, prípadne po splnení podmienky určitej doby nepretržitého pobytu v SR, je možné požiadať o trvalý pobyt. Ak chcete vedieť, či spĺňate zákonom požadované podmienky, kliknite na Trvalý pobyt. Tolerovaný pobyt je osobitný typ pobytu, ktorý sa udeľuje výnimočne na kratšie časové obdobie rovnako z presne zákonom stanovených dôvodov, za účelom riešenia špecifickej situácie, v ktorej sa cudzinec ocitne počas jeho pobytu na území SR. V príslušných kategóriách článkov nájdete praktické rady týkajúce sa preukazovania potrebných skutočností a podávania žiadostí o niektorý z typov pobytu v SR.

Právnik radí
Situácia, do ktorej sa cudzinec dostane, ak je na Slovensku nelegálne, je prakticky veľmi ťažko riešiteľná, preto je dôležité jej predísť.


 


 
 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Online služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Základné informácie Vstup a pobyt cudzincov v SR