MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Základné informácie Vstup a pobyt cudzincov v SR

Vstup a pobyt cudzincov v SR

Najdôležitejším zákonom, ktorý upravuje pobyt cudzincov na Slovensku, je zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“).
 
Podľa zákona o pobyte cudzincov sa cudzincom rozumie každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky (SR). Pobyt občanov Európskej únie - ktorí sú takisto z pohľadu zákona cudzincami - sa však spravuje osobitným režimom (viac v článku Pobyt občanov Únie). Štátnym príslušníkom tretej krajiny je každý, kto nie je občanom Slovenskej republiky ani občanom Únie a je ním aj osoba bez štátnej príslušnosti.
Nasledovné informácie sa z toho dôvodu budú týkať len štátnych príslušníkov tretích krajín.
Ako cudzinec môžete požiadať o jeden z troch typov pobytu:
  • prechodný pobyt;
  • trvalý pobyt;
  • tolerovaný pobyt.
Prechodný pobyt sa udeľuje na jeden zo zákonom stanovených účelov (napr. zamestnanie, štúdium, zlúčenie rodiny), viac nájdete v kategórii Prechodný pobyt. Za účelom zlúčenia rodiny, prípadne po splnení podmienky určitej doby nepretržitého pobytu v SR, je možné požiadať o trvalý pobyt. Ak chcete vedieť, či spĺňate zákonom požadované podmienky, kliknite na Trvalý pobyt. Tolerovaný pobyt je osobitný typ pobytu, ktorý sa udeľuje výnimočne na kratšie časové obdobie rovnako z presne zákonom stanovených dôvodov, za účelom riešenia špecifickej situácie, v ktorej sa cudzinec ocitne počas jeho pobytu na území SR. V príslušných kategóriách článkov nájdete praktické rady týkajúce sa preukazovania potrebných skutočností a podávania žiadostí o niektorý z typov pobytu v SR.

Právnik radí
Situácia, do ktorej sa cudzinec dostane, ak je na Slovensku nelegálne, je prakticky veľmi ťažko riešiteľná, preto je dôležité jej predísť.


 


 
 

Kontaktujte nás

0850 211 478                               PON, UT, ŠTV: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00    PIATOK: od 9:00 do 12:00

Email:

Skype: micconsultant                   (voice calls only)
  Telegram/Signal:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie v OP režime (očkovaní, po prekonani COVID). 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Základné informácie Vstup a pobyt cudzincov v SR