MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Živnostenské podnikanie Podmienky prevádzkovania živnosti

Podmienky prevádzkovania živnosti

Každý žiadateľ o živnostenské oprávnenie musí spĺňať všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti.

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickou osobou, ktoré musia byť vždy splnené, sú

  • vek 18 rokov,
  • spôsobilosť na právne úkony,
  • bezúhonnosť.

Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti musia byť splnené v závislosti od druhu živnosti.  

Sú nimi odborná alebo iná spôsobilosť na vykonávanie živnosti. Odborná spôsobilosť sa preukazuje pri viazaných a remeselných živnostiach. Pri viazaných živnostiach sa preukazuje väčšinou osvedčením o absolvovaní špecifického vzdelávania alebo prípravy. Pri remeselných živnostiach sa preukazuje väčšinou dokladom o ukončení vzdelania a dĺžke praxe v danom odbore. Odbornú spôsobilosť možno preukázať aj rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie. Pokiaľ podnikateľ nespĺňa odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie živnosti, musí ju spĺňať zodpovedný zástupca.

ZODPOVEDNÝ ZÁSTUPCA

Ak podnikateľ nespĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti, musí ustanoviť zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí mať prechodný alebo trvalý pobyt na Slovensku, a musí spĺňať všeobecné aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti.  Musí byť pri prevádzkovaní živnosti k podnikateľovi v pracovnom pomere, čo znamená, že podnikateľ s ním musí uzavrieť pracovnú zmluvu, vyplácať mu aspoň minimálnu mzdu a platiť za neho dane, ako i odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Zodpovedný zástupca nemusí byť k podnikateľovi v pracovnom pomere, ak ním je manžel (manželka), súrodenec alebo príbuzný v priamom rade (všetci predkovia a potomkovia).

Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie je potrebné oznámiť  živnostenskému úradu v lehote 15 dní.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Živnostenské podnikanie Podmienky prevádzkovania živnosti