Spolupráca s komunitami

Zaujímate o spolužitie ľudí z rôznych krajín a kultúr na Slovensku? 

Hľadáme nové komunity a záujemcov o spoluprácu ktorí:

Ponúkame:

Migračné informačné centrum IOM (MIC) spolupracuje od roku 2006 s  komunitami migrantov žijúcich na Slovensku. Môže ísť o formálne združenia, spolky, zväzy alebo o neformálne kluby a vznikajúce skupiny, ktoré majú záujem sa združovať. Vedeli ste, že kultúrni mediátori v spolupráci s MIC zorganizovali už viac ako 200 multikultúrnych a komunitných podujatí, ktorými predstavili verejnosti svoje krajiny a podporili spoločenský život svojich komunít?