MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov z krajín mimo EÚ

Spolupráca s komunitami cudzincov

Dlhodobo spolupracujeme so zástupcami združení a komunít cudzincov na Slovensku – kultúrnymi mediátormi. Kultúrni mediátori podporujú spoločenský život svojich komunít, pomáhajú krajanom a organizujú informačné a vzdelávacie podujatia.

Hľadáme kultúrnych mediátorov, ktorí:

  • pochádzajú z krajín mimo EÚ, alebo majú priame prepojenie na migrantov z krajín mimo EÚ, poznajú dobre ich kultúru a jazyk;
  • majú záujem podporovať spoločenský a kultúrny život svojich krajanov a pôsobiť v prospech svojej komunity na Slovensku;
  • sa chcú angažovať v oblastiach ako migrácia a integrácia migrantov či medzikultúrny dialóg.

Ponúkame:

  • možnosť získať skúsenosti, finančnú podporu a pomoc s organizovaním podujatí pre vašu komunitu;
  • nové kontakty na komunity migrantov, výmenu informácií, intenzívnu spoluprácu a možnosť absolvovať rôzne typy vzdelávania;
  • príležitosť stať sa súčasťou tímu kultúrnych mediátorov spolupracujúcich s MIC IOM.

Kultúrni mediátori pomáhajú svojim krajanom pri integrácii na Slovensku, organizujú komunitné podujatia a sprostredkúvajú dôležité informácie komunitám migrantov. S podporou MIC IOM od roku 2006 zorganizovali už 195 multikultúrnych a komunitných informačných stretnutí pre 14 300 ľudí.

 

 

 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                   PON/UT/ŠTV/PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
V rámci opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 (Koronavirus) Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby VÝLUČNE prostredníctvom telefonických liniek a emailu.

 

Online služby