MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Spolupráca s komunitami

Zaujímate o spolužitie ľudí z rôznych krajín a kultúr na Slovensku? 

Hľadáme nové komunity a záujemcov o spoluprácu ktorí:

  • pochádzajú z krajín mimo EÚ, alebo majú priame prepojenie na migrantov z krajín mimo EÚ, poznajú dobre ich kultúru a komunity migrantov na Slovensku,
  • majú záujem podporovať kultúrny život a vykonávať činnosti v prospech svojej komunity na Slovensku,
  • chcú sa ďalej vzdelávať v témach ako migrácia a integrácia migrantov, medzikultúrny dialóg, projektová práca a iné.

Ponúkame:

  • Možnosť získať skúsenosti, finančnú podporu a pomoc s organizovaním podujatí pre vašu komunitu, nové kontakty na komunity migrantov, výmenu informácií, intenzívnu spoluprácu a možnosť absolvovať rôzne typy vzdelávania.
  • Byť súčasťou tímu kultúrnych mediátorov, ktorí  sú predstavitelia migrantských komunít, spolupracujú s MIC a svojou činnosťou vytvárajú most medzi majoritou a komunitou, priamo pomáhajú svojim krajanom pri prvých krokoch na Slovensku, organizujú multikultúrne a komunitné podujatia, spolupracujú pri vzdelávaní pracovníkov štátnej a verejnej správy a sprostredkúvajú dôležité informácie komunitám migrantov.
  • Spolupracovať na našej webovej sekcii  Atlas komunít, ktorej cieľom je predstaviť rozmanitosť kultúr na Slovensku, priblížiť ich gastronómiu, kultúru a zvyky a vytvoriť informačný most medzi komunitami migrantov a verejnosťou.

Migračné informačné centrum IOM (MIC) spolupracuje od roku 2006 s  komunitami migrantov žijúcich na Slovensku. Môže ísť o formálne združenia, spolky, zväzy alebo o neformálne kluby a vznikajúce skupiny, ktoré majú záujem sa združovať. Vedeli ste, že kultúrni mediátori v spolupráci s MIC zorganizovali už viac ako 200 multikultúrnych a komunitných podujatí, ktorými predstavili verejnosti svoje krajiny a podporili spoločenský život svojich komunít?

 

 

 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478

Email:

  Skype: MICconsultant
  WhatsApp/Viber:
      +421 905 063 908

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 17.00 hod. 
Utorok: 9.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   9.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   13.00 - 17.00 hod.
Utorok: 13.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   13.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
priamo do svojej e-mailovej schránky, vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview