Otvorené kurzy slovenského jazyka

OTVORENÉ KURZY SLOVENSKÉHO JAZYKA 

Otvorené kurzy slovenského jazyka organizované MIC IOM nie sú certifikované jazykové kurzy. Slúžia ako prvý kontakt so slovenským jazykom, a práve preto sú odporúčané pre úplných začiatočníkov.

Otvorené kurzy slovenského jazyka sa zameriavajú hlavne na:

Nový cyklus Otvorených kurzov SJ spúšťame 20. 9. 2021.

UPOZORNENIE: Všetky skupiny v rámci tohto kurzu sú momentálne plne obsadené.

Ďalší cyklus je plánovaný na január 2022.

Tipy a odkazy na bezplatné štúdium slovenského jazyka (webové stránky a materiály) nájdete tu.