Ako sa zamestnať na Slovensku - rady pre utečencov, odídencov alebo žiadateľov o azyl z Ukrajiny

PRE STIAHNUTIE PDF VERZIE TEJTO INFORMAČNEJ BROŽÚRY KLIKNITE SEM.

Інформація українською мовою: БРОШУРА, СТАТТЯ.

Ako občan Ukrajiny mám možnosť zdržiavať sa na Slovensku v rámci bezvízového režimu 90 dní. Nemám povinnosť ihneď žiadať o niektorú z foriem medzinárodnej ochrany alebo o dočasné útočisko, mám však povinnosť do 3 pracovných dní od vstupu nahlásiť adresu pobytu cudzineckej polícii.

A) Počas pobytu v rámci bezvízového styku (90 dní) nemôžem pracovať, podnikať a ani nemám zdravotné poistenie.

B) Ak mám poskytnuté dočasné útočisko (odídenec):

C) Ak mám udelený azyl alebo poskytnutú doplnkovú ochranu (utečenec):

D) Ak som podal/a žiadosť o azyl:

Hľadanie zamestnania

Pracovné ponuky si môžem hľadať cez overené portály ponúkajúce prácu, ktoré poskytujú aj špeciálnu sekciu pre ľudí z Ukrajiny:

Ak potrebujem poradenstvo pri orientácii na trhu práce, informácie o bezplatných kurzoch slovenčiny alebo finančnej podpore ďalšieho vzdelávania, viac informácií nájdem na webstránke Migračného informačného centra IOM.

Minimálna mzda je 646 EUR v hrubom mesačne. Priemerná mzda je 1 211 EUR v hrubom mesačne. Priemernú mzdu na pozícii, v ktorej sa chcem zamestnať, nájdem na portáli platy.sk alebo cenaprace.sk.

Potrebné doklady

Zamestnávateľ má povinnosť nahlásiť, že zamestnáva cudzinca, preto mu poskytujem tieto doklady:

A) ak mám poskytnuté dočasné útočisko - zamestnávateľ si urobí kópiu môjho cestovného pasu (ak nemám pas, tak akéhokoľvek identifikačného dokladu) a potvrdenia o poskytnutí dočasného útočiska (potvrdenie o tolerovanom pobyte);

B) ak mám udelený azyl alebo poskytnutú doplnkovú ochranu – zamestnávateľ si urobí kópiu môjho cestovného dokladu, cestovného dokladu cudzinca alebo cudzineckého pasu a pobytového preukazu;

C) ak som podal/a žiadosť o azyl - zamestnávateľ si urobí kópiu môjho preukazu žiadateľa o azyl.

Žiadne ďalšie doklady nie sú k zamestnaniu na Slovenku vo väčšine prípadov potrebné. Výnimkou sú najmä povolania, na ktorých výkon je potrebné dosiahnuť určité vzdelanie, tzv. regulované povolania. Viac informácií o uznávaní dokladov o vzdelaní mi poskytne Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní. Výpis z registra trestov, potrebný na výkon prác vo verejnom záujme, alebo na výkon pedagogických činností, môžem nahradiť čestným vyhlásením.

Nebezpečné praktiky

Musím byť obozretný:

V prípade, že mám pochybnosti o pracovnej ponuke alebo sa potrebujem poradiť, kontaktujem:

Ak sa chcem dozvedieť viac informácií ako si bezpečne hľadať prácu a nestať sa obeťou obchodovania s ľuďmi, je tu pre mňa stránka safe.iom.sk, aj v ukrajinskom jazyku.

Ďalšie užitočné informácie aj v informačnom letáku ministerstva práce.

Ak mi zamestnávateľ nevypláca mzdu, nedodržiava podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve alebo inak porušuje zákonník práce, môžem sa obrátiť na príslušný inšpektorát práce alebo požiadať o bezplatnú právnu pomoc:

Práva zamestnanca

Na pracovnom trhu mám zaručené rovnaké práva ako občan EÚ/EHP, a preto mám nárok na:

Ukončenie zamestnania

Skúšobnú dobu možno dohodnúť maximálne na 3 mesiace. Počas tejto doby môžem ukončiť prácu ihneď a bez udania dôvodu. Rovnako aj môj zamestnávateľ. Ukončenie zamestnania nemá žiaden vplyv na oprávnenosť môjho pobytu na Slovensku.

Po uplynutí skúšobnej doby sa práca ukončuje: 

Práca cez agentúru

Ak mi ponúka prácu agentúra dočasného zamestnávania, neplatím za to žiaden poplatok. Agentúra ma pridelí na výkon práce k zamestnávateľovi.

Počas pridelenia mi mzdu vypláca agentúra.

Zoznam agentúr oprávnených prideľovať zamestnancov nájdem na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, kde si môžem overiť, či má potrebnú licenciu. Agentúra, ktoré nemá platnú licenciu, ma nesmie zamestnať.

Aj keď pracujem cez agentúru, moje minimálne práva (minimálna mzda, dĺžka dovolenky a pod.) sú zachované.

Práca v inej krajine EÚ/EHP

A) Ak mám na Slovensku udelené dočasné útočisko, môžem pracovať iba na Slovensku. Ak sa rozhodnem pracovať v inom štáte, najskôr si overím pravidlá pre vstup a zamestnanie u príslušných orgánov v tejto krajine.

B) Ak mám na Slovensku udelený azyl alebo poskytnutú doplnkovú ochranu, môžem pracovať v inom štáte EÚ/EHP, len ak tam získam pracovné povolenie.

C) Ak som podal/a žiadosť o azyl, o ktorej sa ešte nerozhodlo, musím zotrvať na Slovensku a nemôžem pracovať v inom členskom štáte EÚ/EHP.