Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

 Ak chcete pracovať na Slovensku a nie ste občanom Európskej únie, musíte splniť rôzne podmienky v závislosti od typu pobytu a práce, ktorú chcete vykonávať, dĺžky pobytu a ďalších skutočností.
 

Informácie k jednotlivým typom pobytov nájdete aj v Informačných kartách MIC.


Vo všeobecnosti platí, že štátny príslušník tretej krajiny, sa môže na Slovensku zamestnať, ak:

V prípade, ak potrebujete povolenie na zamestnanie, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo ak ste držiteľom modrej karty EÚ, môžete zamestnanie vykonávať len v rámci pracovného pomeru (na pracovnú zmluvu). V ostatných prípadoch sa môžete zamestnať aj na dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru.

Aké podmienky musíte spĺňať v konkrétnych prípadoch sa dočítate v jednotlivých článkoch tejto sekcie.