Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

Ak chcete na Slovensku pracovať a nie ste občanom Európskej únie, musíte splniť rôzne podmienky v závislosti od typu Vášho pobytu na Slovensku a práce, ktorú chcete vykonávať, dĺžky pobytu a ďalších skutočností.
 

Informácie k jednotlivým typom pobytov nájdete aj v Informačných kartách MIC.


Vo všeobecnosti platí, že štátny príslušník tretej krajiny sa môže na Slovensku zamestnať, ak:

V prípade, ak potrebujete povolenie na zamestnanie, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo ak ste držiteľom modrej karty EÚ, môžete zamestnanie vykonávať len v rámci pracovného pomeru (na pracovnú zmluvu). V ostatných prípadoch sa môžete zamestnať aj na základe dohody o práci vykonávanej.
 

Hľadanie práce na Slovensku

Praktické informácie, tipy a odkazy na webstránky súvisiace s hľadaním práce na Slovensku nájdete tu.