MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Na stiahnutie Formuláre Zamestnanie

Zamestnanie (10)

Čestné vyhlásenie zamestnávateľa § 21b/6 (z. č. 5/2004)

07. január 2019 In Zamestnanie

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny v nedostatkovej profesii cez zrýchlený postup, bez nahlásenia voľného pracovného miesta môže využiť iba zamestnávateľ, ktorý ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania zamestnáva menej ako 30 % štátnych príslušníkov tretej krajiny z celkového počtu zamestnancov. Zamestnanec úradu práce, po prijatí žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta od policajného útvaru, kontaktuje telefonicky zamestnávateľa a vyzve ho na doloženie čestného vyhlásenia (príloha 11) 

 

Čestné vyhlásenie zamestnávateľa

26. júl 2017 In Zamestnanie

Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie

26. júl 2017 In Zamestnanie

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie

13. január 2017 In Zamestnanie

Viac informácií o podaní žiadosti nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie - vyslanie

13. január 2017 In Zamestnanie

Žiadosť podáva štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky.

Viac informácií o podaní žiadosti nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie + sezónne zamestnanie

22. január 2015 In Zamestnanie

Nahláška voľných pracovných miest

22. január 2015 In Zamestnanie

Informačná karta (občania EÚ)

22. január 2015 In Zamestnanie

Informačná karta (štátny príslušník tretej krajiny + rodinný príslušník občana EÚ)

22. január 2015 In Zamestnanie

Prísľub na zamestnanie

22. január 2015 In Zamestnanie

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Na stiahnutie Formuláre Zamestnanie