MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Na stiahnutie Formuláre Zamestnanie

Zamestnanie (10)

Čestné vyhlásenie zamestnávateľa

26. júl 2017 In Zamestnanie

Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie

26. júl 2017 In Zamestnanie

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie

13. január 2017 In Zamestnanie

Viac informácií o podaní žiadosti nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie - WTO

13. január 2017 In Zamestnanie

Žiadosť podáva štátny príslušník tretej krajiny ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná (napr. vnútropodnikový transfer v zmysle zmluvy o WTO).

Viac informácií o podaní žiadosti nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie - vyslanie

13. január 2017 In Zamestnanie

Žiadosť podáva štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky.

Viac informácií o podaní žiadosti nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie + sezónne zamestnanie

22. január 2015 In Zamestnanie

Nahláška voľných pracovných miest

22. január 2015 In Zamestnanie

Informačná karta (občania EÚ)

22. január 2015 In Zamestnanie

Informačná karta (štátny príslušník tretej krajiny + rodinný príslušník občana EÚ)

22. január 2015 In Zamestnanie

Prísľub na zamestnanie

22. január 2015 In Zamestnanie

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 905 063 908                     (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   13.00 - 17.00 hod.
Utorok: 13.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   13.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

 

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
priamo do svojej e-mailovej schránky, vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Nachádzate sa tu: Home Na stiahnutie Formuláre Zamestnanie